Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förprojektering inför tillgänglighetsprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGotlands Länsbibliotek
KontaktpersonChristina Svensson
E-postchristina.svensson@hgo.se
Telefonnummer0498-299092
Beviljat ESF-stöd335 000 kr
Total projektbudget335 000 kr
Projektperiod2008-05-09 till 2008-09-26
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förstudien ska lägga grunden till en ansökan om ett genomförandeprojekt med inriktning kompetensförhöjning av anställda vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under förstudien kommer ett stort antal tänkbara intressenter bland företag, organisationer och offentlig sektor på Gotland att kontaktas för att stämma av intresse att ingå i genomförandeprojektet.

Bakgrund

Länsbiblioteket står för förprojekteringen och ämnar vidga deltagandet till fler parter.
Följande frågor ska besvaras i en förprojektering kring ett eventuellt kompetenshöjningsprojekt inom sakområde tillgänglighet för person med funktionsnedsättningar: Vid en kort sondering har ett 30-tal intressenter visat intresse.
vilka Gotländska intressenter önskar delta i ett kompetenshöjningsprojekt.
Finns det andra intressenter inom ESF-regionen som önskar delta i projektet?
Finns det andra intressenter i Sverige eller inom Europeiska unionen som önskar delta?
Inom vilka tillgänglighetsdelområden (fysisk-, psyko/social, kommunikativ-, informativ tillgänglighet och/eller arbetsmiljö,rekrytering, beställarkompetens och utbud) önskas kompetenshöjning?
Vem är beredd att agera projektägare?
Hur ska projektet organiseras?
Hur lång tid ska det pågå?
Finns det liknande projekt i Sverigesom projektledningen kan inkleda ett erfarenhetsutbyte med?
Vilka resurspersoner behöver genomförandeprojektet knyta till sig?

Syfte

Det övergripande syftet med denna förstudie är att undersöka intresset av ett kompetensförsörjnings- och samliungsprojekt med inrikting på tillgänglighet för funktionshindrade.
Under förprojekteringen kommer vi att rikta oss till ett större antal arbetsplatser inom olika sanhällssektorer och branscher.Detta ska möjlighetsgöras genom ett genomförandeprojekt som bidrar till att avsevärt öka kompetensen kring tillgänglighetsfrågor hos sysselsatta inom proivat, offentlig och ideell verksamhet gällande såväl företagare som anst'äldda, medarbetare som chefer samt rekryterare.
Genomförandeprojektet kommer att planeras och genomföras i nära samarbete med berörda samhällssektorer och branscher.
Genom kompetensförsörjningen ska de ges möjlighet att lära nytt och lära om för att få bättre rustade för en hållbar samhällsutveckling samt förändringar i arbetslivet.
Genom en högre tillgänglighetskompetens ökar insikterna om hur diskriminering motverkas och hur lika behandling inom arbetslivet främjas.
Med fördjupade insikter om tillgänglighetsfrågornas potential inspireras utvecklingen till innovativa lösningar, flexibla metoder och attitydpåverkande åtgärder som ökar sysselsättningen och bryter de traditionella mönstren som finns på dagens arbetsmarknad.
En god tillgänglighetskompetens motverkar ohälsa och därigenom långtidssjukskrivningar.
Med djupare kunskaper kring tillgänglighetsfrågor(behovet av nya hjälpmedel, tjänster, strukturer samt marknadsbreddning) stimuleras företagande och entreprenörskap.
Tillgänglighetskompetens motverkar diskriminering och leder till mångfald i arbetslivet.

Målsättning

Att samla ett stort antal parter till ett kompertensförsörjningsprojekt inom sakområdet tillgänglighet för funktionshindrade.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Med djupare kunskaper kring tillgänglighetsfrågor(behovet av nya hjälpmedel, tjänster, strukturer samt marknadsbreddning) stimuleras företagande och entreprenörskap.
Tillgänglighetskompetens motverkar diskriminering och leder till mångfald i arbetslivet.

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult