Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

"FRAS-Småland"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖppna Kanalen Växjö
KontaktpersonAvdi Islami
E-postavdi.islami@okv.se
Telefonnummer0470322601
Beviljat ESF-stöd312 400 kr
Total projektbudget312 400 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-19
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Sverige är ett land med stor mångfald bland sin befolkning. Samtidigt som detta är en styrka finns det utsatta grupper som har svårare att helt integreras i samhället, t.ex. ungdomar och personer med annan etnisk bakgrund eller funktionshinder.

Projektet syftar till att bryta igenom barriärer och integrera dessa grupper i samhället genom att anpassa äldre metoder för integration till att bättre passa behoven i ett samhälle med snabb teknologisk utveckling.

I dagens uppkopplade verklighet finns det större behov av interaktion och snabb respons. Öppna Kanalen Växjö besitter en unik position och möjlighet att utveckla en plattform som kan förbättra positionerna för alla nämnda befolkningsgrupper.

Genom förstudien ska vi identifiera behov och möjligheter för att utveckla en plattform där moderna verktyg för media och kommunikation används som ett sätt att skapa sysselsättning och kompetensutveckling för utsatta grupper och genom detta minska utanförskap.

Bakgrund

Arbetslöshet och utanförskap är idag ett av Sveriges, men även Europas stora samhällsproblem. När man googlar “arbetslöshet” får man massor av träffar som kretsar runt ungdomar, invandrare och funktionshindrade. Det är tre målgrupper som har mycket gemensamt när det gäller den sociala tryggheten, eller otryggheten som ofta leder till utanförskap och ohälsa.
Enligt Unicef, kan man utgå från att ungdomar som lever i de mest marginaliserade samhällsgrupperna löper störst risk att hamna i utanförskap. Det kan handla om untlandsfödda, ungdomar som tillhör minoritetsgrupper, personer med funktionsnedsättning mfl.
Så länge utanförskap existerar, får samhället och framförallt den enskilde individen betala ett högt pris där effekterna oftast blir: ohälsa, depression, sämre självbild, svårare att upprätthålla relationer till andra. För att förebygga, men även förändra ungdomarnas situation i de aspekterna vill vi hitta former för hur vi kan motverka ekonomiskt och socialt utanförskap i Region Småland.

Framtidens samhälle, som vi valt att förkorta till FRAS-SMÅLAND, heter vår förstudieansökan som vi hoppas få beviljat av ESF.

Vi vill genom detta projekt kartlägga vilka behov, möjligheter, hinder och intressen som finns i vår region, men med utgångspunkt från Växjö kring ett arbete om kompetensutveckling som motverkar utanförskap, samt skapar möjligheter till ökad arbetskraftsutbud.

Eftersom arbetslösheten bland ungdomar är stor, behöver man hitta former för hur man kan sysselsätta, engagera och integrera den eller de målgrupper som har svårast att komma in i arbetsmarknaden. Enligt Unicefs studier är det, den enskild viktigaste faktorn att bryta socialt utanförskap bland ungdomar är utbildning. Bland arbetslösa ungdomar finns även många som bär på en massa idéer och erfarenhet, men som behöver kompetensutvecklas och därmed öka chansen till ett arbete.

Bakgrund om projektägaren
Öppna Kanalen Växjö är en ideell förening som står på egna ben. Viktigt att påpeka är att Öppna Kanalen Växjö, nedan kallad “OKV” starta genom en förstudie som ESF beviljade för 9 år sedan. Då hade vi också en framgångsrik idé som gick ut på att det behövdes en community media kanal och mötesplats i Växjö. Tanken var då att männi
skor, föreningar, institutioner, organisationer mfl, skulle få möjlighet att göra sin röst hörd och nåt ut med sitt budskap och på så sätt påverka samhällsutvecklingen och beslutsfattare.
Det är tack vare förstudien som vi fick möjlighet att kartlägga behovet av en kommunikationskanal för folket som skall fungera som en bro mellan offentliga och den privata sektorn. Efter förstudietiden, fick vi projektpengar från ESF. Den idéen och projektet blev sen en verksamhet som lever än idag och avseer att expandera till något unikt i hela landet.

Det är därför som vi med gott samvete och stort glädje vill göra en förstudie kring “Framtidens Samhälle” i Småland eller “FRAS-Småland”. Vi tror starkt på att även den här gången kunna undersöka riskerna, möjligheterna, samt behoven som finns för att förebygga och motverka utanförskap bland ungda, invandrare, samt personer med funktionsnedsättning. Det är med stor förhoppning som vi ger in oss på ett nytt förprojektering och hoppas att vi även ska kunna genomföra ett P1-P2 projekt inom det nya socialfondsprogrammet 2014-2020.

Förstudien skulle hjälpa oss att förebereda oss inför projektet som i sin tur ska leda till en stabil verksamhet som senare ska stå på egna ben :)

Målsättning

I projektets målgrupp ingår huvudsakligen långtidsarbetslösa ungdomar, funktionshindrade och minoritetsgrupper, som genom kompetensutveckling och sysselsättning kan beredas nya möjligheter till arbete. I ett vidare perspektiv kan även ideella sektorn och föreningslivet anses ingå i målgruppen, då den sociala sektorn berikas genom utbyte, delaktighet och inflytande. Förstudien kommer att undersöka intresset hos människor i dessa grupper och vilka möjligheter som den interaktiva Öppna kanalen kan erbjuda till sysselsättning och kompetensutveckling.

Det långsiktiga syftet är minskat utanförskap, egen försörjning och bättre livskvalitet för människor som inte lyckats hitta en fast förankring i arbetslivet. Ett ytterligare mål med projektet är att minska klyftan mellan de som är långtidsarbetslösa och resterande delar av samhället. Genom att stärka de svaga i samhället skapar vi oss en jämställd framtid där alla kan vara med och föra vårt samhälle framåt.

Förstudien syftar till att besvara följande frågeställningar:

1. Vilka intressenter (föreningar, intressegrupper, institutioner, företag) vill aktivt delta i uppbyggnaden av interaktiva och
kommunikationskanaler i Småland och även använda OKV för sändning av samhällsnyttiga
program för- och till medborgaren.

2. Vilka och hur många användare/tittare kan den öppna kanalen/mediacentret i Småland förväntas få?

3. Vilka organisatoriska former kan användas för att anställd personal och ideell arbetskraft skall kunna samverka på ett
gynnsamt sätt?

4. Hur rekryteras och utbildas personal för en långsiktig drift av det interaktiva kommunikationskanalen och vilka kan ansvara
för utbildningsverksamheten?

5. På vilket sätt kan arbetslösa sysselsättas och ges möjlighet till kompetensutveckling inom ramarna för den interaktiva
kommunikationskanalens verksamhet?

6. På vilket sätt kan funktionshindrade finna betydelsefylla arbetsuppgifter, samt engageras till aktivt deltagande i
samhällsutvecklingen?

7. Vilka karriärmöjligheter finns för personal som utbildas och anställs i den nya interaktiva kommunikationskanalen?

8. Vad är kostnaderna (inkl. lokal & utrustning) för att starta och driva en öppen regional kanal och vilka
finansieringsformer är lämpliga att utveckla för att kanalen ska bli bärkraftig?

9. Vilka förutsättningar finns för att skapa en “teknikpool” av befintlig TV-teknisk utrustning i regionen som kan utnyttjas av
dem som producerar program, och sänder i den nya forumet och mötesplatsen?

10. Hur kan man skapa nätverk som förstärker gemenskapen mellan arbetslösa ungdomar, nya svenskar och personer med
funktionshinder, så att Framtidens samhälle blir mer hållbar och personer som befinner sig utanför får insyn och möjlighet att
arbeta förebyggande mot utanförskap?

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har under 8 år inom vår ordinarie arbete arbetat ständigt med att skapa tillgänglighet för de som på något sätt har en funktionsnedsättning. Vi har i samarbete med handikappföreningar, samt ID- och kunskapscentrum lärt oss mycket kring hur man ska hantera tillgänglighet på bästa sätt. Vi har under åren låtit både föreningar, men även enskilda individer själva genomföra olika mediala projekt och på så sätt testat framkomligheten och infrastrukturen i Växjö. Eftersom det har gett resultat, så har vi gått vidare ett steg till och vill utvecklar den digitala infrastrukturen och anpassar tillgängligheten även på nätet WAI (Web-accessibility Initiative).

Under förstudien kommer vi att kartlägga de behov, men även möjligheter som finns i vår region genom undersökningar och samtal med offentliga sektorn som regionförbundet, länsstyrelsen och landstinget. Utifrån den information som vi får fram under förstudien kommer vi att ta fram material som ska ligga till grund för hur arbetet ska fortlöpa i genomförandeprojektet sen.

Fokus kommer att läggas på kunskapsökning hos offentliga sektorn, föreningar och organisationer som engagerar, eller anställer personer med funktionshinder. Funktionshindrade ska själva uppmanas att vara med och påverka beslutsfattare kring de frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Redan idag finns det många kvinnor i rullstol, som genom att delta i ett tillgänglighetsprojekt hos Öppna Kanalen Växjö, lyckats få igenom beslut kring tillgänglighetsanpassning vid en Växjörestaurang. För de var Växjö “hemmet och sjukvården”, men nu ser man dessa damer vid busstation, kommunhuset mfl och de är aktiva med att lyfta upp tillgänglighetsproblematiken.

I genomförandet av projektet kommer vi att beskriva begreppen “tillgänglighet” så att alla förstår. Vi vill genom förprojekteringen hitta former för hur vi på bästa sätt kan engagera flera aktörer som ska vara med på den satsningen. VI kommer även att använda oss av folkets kanaler, sociala medier, så att begreppen tillgänglighet och funktionshinder inte uppfattas som en belastning/börda, utan som en del av samhället som behöver utvecklas hos var och en. Det kan göras bäst genom att låta folket själva göra sina röster hörda, genom de lokala föreningar och mötesplatser, men framförallt genom de digitala mötesplatserna “öppna kanaler” i regionen som ska skapas i framtiden.

Transnationellt samarbete

Under förstudiearbetet kommer vi att titta på en långsiktig strävan efter att hitta samarbetsformer även med andra projekt och aktörer utanför landets gränser. På så sätt kan vi komma närmare de personer som kommer ifrån främmande länder och som vi utan tvekan behöver veta mer om. Information kring deras ursprung kan vara en del av problemlösningarna i strävan till ett arbete eller annan aktivitet i det nya samhället.

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult