Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

EIOs Regionala Socialfondsprojekt, Småland & Öarna

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEIO Medlemsservice AB
KontaktpersonUlf Pettersson
E-postulf.pettersson@eio.se
Telefonnummer013-25 30 40
Beviljat ESF-stöd368 921 kr
Total projektbudget368 921 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering. Då det dessutom råder brist på personer med kompetens och utbildning inom elyrket så kommer vi att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö.

Bakgrund

Presentation av EIO för ansökan till regionala samlingsprojekt inom elbranschen

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el och teleteknikföretag. Vi har 2500 medlemsföretag med sammanlagt 23000 anställda som omsätter 23 miljarder kronor.

85 procent av el teknik branschens företag är medlemmar i EIO. 95 procent av dessa företag har färre än 25 anställda. Våra medlemmar jobbar inom hela näringslivet till exempel med industri byggverksamhet och svagström. Konsumentmarknaden är ett annat intresseområde.
Bravida YIT NEAGruppen Midroc Electro och Securitas Larm är några av de största medlemsföretagen.
EIOs huvudkontor finns i Stockholm. Vi har dessutom elva distriktskontor uppdelade i fyra regioner på tio orter runt om i Sverige.

Anledningen till att EIO som projektägare söker medel till regionala samlingsprojekt för hela branschen är att:
Elinstallationsbranschen har genomgått en omfattande omvandling och utveckling, men branschen står också inför stora förändringar i framtiden. Snabb teknikutveckling pågår, nya delbranscher tillkommer bl.a. inom larm, säkerhet och data och nya inköps och produktionsprocesser i byggbranschen utvecklas ständigt. Dessutom kommer utvecklingen inom EU i allthögre grad att ställa nya krav på branschen i framtiden.

Då det råder brist på personer med kompetens och utbildning inom elyrket så har vi behov av att göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Vi kommer att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för nyrekryteringar av nyutbildade kvinnor och män.

Syfte

Att företagets anställda kan fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser inom verksamhetens område samt diskrimineringsgrunderna vilket skapar fortsatt anställningsbarhet och konkurrenskraft och därmed kunna erbjuda moderna tjänster produkter och tekniker till våra kunder.

Målsättning

Vi siktar på att bibehålla den personalstyrka vi har i dagsläget samt att vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant för nyutbildade att söka anställning hos vid nyrekryteringar. Vi kommer att följa upp utvecklingssamtalen och särskilt rikta in oss på att motverka den ohälsa som finns inom verksamheterna. Vi vill spegla samhället bättre och öka andelen anställda med underrepresenterade grupper med jämn åldersfördelning, ökad etnicitet, fler anställda med olika funktionshinder samt fler kvinnor på alla nivåer i verksamheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom elbranschen är risken för buller och förslitningsskador högre än i många andra branscher. Vi kommer att arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att dessa skador, funktionshinder ska uppstå.

Vi kommer även att göra en SWOT analys över våra förutsättningar och problem inom verksamheten för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställa personer med funktionshinder.

Vi kommer även se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • AB JOHNSSONS ELEKTRISKA
  • El-Firman AB
  • Jönköpings Ljus & Kraft AB
  • Lindsténs Elektriska AB
  • Mjäryds Elmontage AB
  • Odins Elektriska AB
  • Vitala Elektriska AB

Kommun

  • Jönköping
  • Vetlanda
  • Västervik