Logotyp på utskrifter

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet i Kalmar län
Kontaktpersonchrister bergqvist
E-postchrister.bergqvist@kalmar.regionforbund.se
Telefonnummer0480-448390
Beviljat ESF-stöd197 847 kr
Total projektbudget197 847 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-11-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Vi vill med förprojektet undersöka vilka framtida nyckelkompetenser och strategiska insatser, attitydpåverkan m.m. som kommer att behövas på biblioteken i sydost för att de skall kunna spela en aktiv roll i den lokala och regionala utvecklingen, i tillväxten av människor och företag.

Bakgrund

Detta är en tremånads förprojektering i bred samverkan med Blekinge. Eftersom vi tillhör olika ESF-områden lämnas våra ansökningar in till Malmö resp. Jönköping. Vårt förprojekt berör de bibliotek som samarbetar i Kalmar och Kronobergs län. P.g.r av vikande tidtabell i olika programområden gör vi fördelningen att Regionbiblioteket Kalmar tar huvudansvaret för perioden 2008-08-01--200810-31 och Länsbibliotek sydost för perioden 2008-11-01-2008-12-31. Båda projekten bedrivs dock åtskillda.Vi kommer dock, under förprojektet, att samarbeta över de tre länen.

Vi vill vidareutveckla en påbörjad bibliotekssamverkan och har därför behov av en förprojektering för de helt nya insatser som kommer att behövas i framtiden.

Biblioteken i Sverige, som byggdes upp under industrisamhällets epok, söker idag efter en ny identitet och en ny roll. Vilka kompetenser krävs på framtidens bibliotek i ett lite längre perspektiv? Den kompetensutveckling som bedrivs idag och de insatser som görs, attitydpåverkande åtgärder samt teknik för ökad tillgänglighet har siktet inställt på dagens behov och inte morgondagens.
Vi vill således undersöka vilka kompetenser som krävs på framtidens bibliotek av flera skäl:
För
- att förstärka kommunbibliotekens roll i den lokala och regionala
utvecklingen och ge dem en mer offensiv roll, fr.allt när det gäller kompetensstöd
till småföretag och nyföretagsetableringar och att bygga lärmiljöer för
företagare och vuxenstuderande.
- att förstärka och integrera högskole- och universitetsbibliotekens aktiva medverkan i respektive lärosätes utbildnings-och forskningsuppgifter.
- att säkra arbetstillfällen för biblioteksanställda i sydost (enligt yrkesbarometern finns i dag, med den inriktning som biblioteken har, ringa behov av biblioteksanställda). Det dock finns ett behov av bibliotekarier som informationsspecialister, men då krävs en ändrad inriktning av arbetet.
- att fördjupa samarbetet mellan olika bibliotekstyper i sydost.

Syfte

- att förstärka kommunbibliotekens roll i den lokala och regionala
utvecklingen och ge dem en strategisk roll, fr.allt när det gäller stöd
till småföretag och nyföretagsetableringar och att bygga lärmiljöer för
vuxenstuderande

- att förstärka och integrera högskole- och universitetsbiblioteken i
respektive lärosätes utbildnings- och forskningsuppgifter

- att säkra arbetstillfällen för biblioteksanställda genom ett mer produktivt ledarskap och kompetensutveckling

- att fördjupa samarbetet mellan olika bibliotekstyper och öka möjligheten till rörlighet bland dess personal

Målsättning

Målet är att genom förprojektet få fram ett antal strategiska nyckelkompetenser för framtidens biblioteksverksamhet inför kommande ansökan för fas 2. En detaljerad slutrapport och utvärdering kommer att beskriva vilka behov som finns och vilka av personalen som berörs.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen skall speciellt analysera vilka kompetenser som de anställda på biblioteken behöver för att tillgodose olika typer av funktionshindrades behov av biblioteksstöd. Vi vill också undersöka vilka kompetenser, kurser etc som behövs för att handleda personer som står utanför arbetsmarknaden (låg utbildningsnivå, invandrare m.fl. grupper).

Samarbetspartners

 • Länsbibliotek Sydost
 • Regionförbundet i Kalmar län

Deltagande aktörer

 • Alvesta Bibliotek
 • BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP
 • Borgholms bibliotek
 • Högsby Kommunbibliotek
 • Instutitionen förvårdvetenskap och socialt arbete
 • Lessebo Kommunbibliotek
 • Ljungby Bibliotek
 • LärCenter
 • Markaryds kommunbibliotek
 • Mörbylånga kommunbibliotek
 • Nybro Bibliotek
 • Oskarshamns bibliotek
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Tingsryds bibliotek
 • Torsås Bibliotek
 • Uppvidinge Bibliotek
 • Vimmerby Lärcenter
 • Västerviks kommunbibliotek
 • Växjö stadsbibliotek
 • Älmhults Bibliotek

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult