Logotyp på utskrifter

kompetenshöjning inom styrsystem

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRundviks sågverk
KontaktpersonElisabeth Oscarsson Åberg
E-postelisabeth.oscarsson@sca.com
Telefonnummer093046229
Beviljat ESF-stöd132 000 kr
Total projektbudget132 000 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förbättring av vår kompetens inom styr- och reglerteknik för att möta de allt högre krav som ställs i framtiden. Projektet kommer att öka produktivitet och tillgängliget på produktionsutrustning.

Bakgrund

Vi har investerat i en ny modern utrustining som kräver högre kompetens inom styr- och reglerteknik. Felsökning och programändringar kräver att vi har egen kompetens inom företaget.

Syfte

Förbättra tillgängligheten i produktionen som medför att vi får en bättre produktivitet och lönsamhet. Om vi kan kompetensutveckla vår nuvarande personal så kan vi långsiktigt säkra arbetstillfällen i Rundvik.

Målsättning

Tillgänglighet i produktionsutrustningen. Snabbare felsökning och mindre stopptider och störningar. Med bättre kunskaper anser vi att tillgänglighetern kan förbättras med 1-2%. Det är mycket viktigt på lång sikt för Rundvik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra vår arbetsmiljö och göra den så bra som möjligt för våra medarbetare. Arbetsplatsen är en industriell miljö, som kan vara svår tillgänglig för personer med svåra funktionshinder. Vid sjukdom eller arbetsskador arbetar vi aktivt med rehabiliteringsaktiviteter för att säkerställa att arbetstagaren kan återgå till sitt arbete. Vi ser även över om vi på något sätt kan förändra arbetsplatsens utformning eller arbetsuppgifter för att säkerställa arbetstagarens anställning.

Vår arbetsmiljö är mycket bullrig men för att underlätta kommunikationen har vi hörselskydd med medhörning. För de individer som fått nedsatt hörsel har vi försökt anpassa arbetssituationen så att de fortfarande kan klara av sitt jobb. Det kan t ex vara att få en telefon anpassad för en specifikhörselskada. För den informativa tillgängligheten delges den mesta informationen både muntligt och skriftligt genom vårt intranät.

Genom denna utbildning vill vi skapa en större förståelse inom arbetsplatsen för de olika moment som arbetstagarna utför.

Jämställdhetsintegrering

I företaget arbetas aktivt med jämställdhetsarbete detta genomsyrar hela detta projekt. Vid installation av ny teknik brukar inte kvinnorna historiskt sett bli engagerade. Den här gången har vi tänkt/gjort tvärtom

På avdelningen som deltar i detta projekt så arbetar idag 7 kvinnor och 10 män arbetsuppgifterna är dom samma och under dagen så roterar personalen mellan de olika stationerna. Det finns en kvinnlig och en manlig lagledare på avdelningen. Det förekommer inga löneskillnader mellan män och kvinnor på avdelningen.

Samtliga på arbetsplatsen kommer att delta i projektet och för att underlätta föräldraskapet är möten förlagda till ordinarie arbetstid.

I det här projektet genomför vi en ordentlig teknisk kompetenshöjning på och vi uppmanar våra kvinnliga medarbetare att våga kliva fram och ta mer initiativ i teknikfrågor, vilket också säkrar deras jobb på sikt.

Vi har idag ingen kvinnlig elektriker. Vi har aktivt sökt kvinnliga elektriker men det är en strukturell brist på arbetsmarknaden. Vi hoppas att fler kvinnor vill utbilda sig inom el och styr-och reglerteknik för att täcka våra framtida behov. Vad vi kan se så är våra manliga medarbetare jämnställda och delar med sin partner lika på föräldraledigheten.

Deltagande aktörer

  • HUDIKSVALLS FÖRETAGS SKOLA (HFS) EK. FÖR.

Kommun

  • Nordmaling