Logotyp på utskrifter

förstudie Nätverk för kvinnor i ledande positioner

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSensus Norra Norrland, regionkontor Luleå
KontaktpersonKenneth Lundmark
E-postkenneth.lundmark@sensus.se
Telefonnummer0920-25 99 82
Beviljat ESF-stöd243 000 kr
Total projektbudget243 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ""Nätverk för kvinnliga ledare" vänder sig till kvinnor i ledande ställning i syfte att genom nätverk stötta och utbyta erfarenheter. Syftet är även att kartlägga kompetenutvecklingbehov hos dem samt arbeta fram handlingsplaner för hur andelen kvinnor i ledande befattning kan öka i Norrbotten.

Bakgrund

Norrbotten har liksom flertalet andra län och Sverige i stort bristande jämställdhet, trots att vi brukar beskrivas som världens mest jämställda land. Inom arbetslivet är det fortfarande få kvinnor som når ledande positioner, särskilt inom det privata näringslivet men det gäller även inom offentlig sektor. För att uppnå ett mer jämställt Norrbotten krävs insatser för att få flera kvinnor i ledande positioner. För länet är detta en regional utvecklingsfråga - Norrbotten behöver kompetens och mångfald för att utvecklas vidare.
Sensus Norra Norrland har för avsikt att starta nätverk för kvinnor i ledande positioner i Norrbotten.
Syftet med nätverken är att skapa ett forum för kvinnliga ledare att byta erfarenheter och få nya insikter och erfarenheter av att inneha sina ledande positioner på ett framgångsrikt sätt samt att undersöka vilka kompetensutvecklingsbehov som dessa kvinnor har för att utvecklas ytterligare.
Målet med nätverken är dels att stärka kvinnliga ledare, dels att få fler kvinnor att välja ledande positioner i Norrbotten.
Förstudien ska ge svar på vilket behov som finns av ett nätverk för kvinnliga ledare och vilket innehåll ett sådant nätverk bör ha samt vilka kompetensutvecklingsbehov som föreligger. Förstudien ska även ge svar på hur ett nätverk kan bidra till att fler kvinnor ska komma in i ledande positioner i Norrbotten. Det sägs att män väljer män men kvinnor kan stötta och välja kvinnor.
Ett framtida projekt kan även komma att stötta fler kvinnor att nå ledande positioner, då ett dylikt projekt även kan inkludera mentorskap för yngre kvinnor som är på gång i sin karriär. Nätverket ska aktivt arbeta med frågan hur andelen kvinnor i ledande befattning ska öka i Norrbotten.

Syfte

Projektet syftar till att kartlägga behovet av nätverk för kvinnliga ledare och kompetensutvecklingsbehov för kvinnor i ledande positioner samt att ge förslag på hur framtida nätverk kan bidra till att fler kvinnor väljer ledande befattningar och ges möjlighet att erhålla den typen av uppdrag.

Målsättning

Projektdeltagande: 40 deltagare i projektet, två nätverk med vardera 20 deltagare. Både den offentliga och privata sektorn ska vara representerade i nätverken.
Projektresultat: 40 deltagare, kvinnor i högre positioner, vill ingå i framtida nätverk. Kompetensutvecklingsplan för personerna - en kompetensbehovsanalys ska vara framtagen som beskriver vilka behov som finns för att ledarna ska öka sina möjligheter att klara sina roller på ett bra sätt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är tillgänglighetanpassade, eventuella stöd utifrån tillgänglighetsbehov kommer i möjligaste mån att beaktas. Sensus har inkludering som värdegrund och arbetar aktivt och medvetet för att tilklgänglighetsanpassa lokaler och informationsmaterial etc. för att möjliggöra deltagande på lika villkor för alla inom våra verksamheter. Som en en del i detta arbete kommer vi att anpassa lokalerna i juni månad 2008. I förprojekteringen inför ombyggnaden har en särskild dialog förts med företrädare för olika funktionshinder för att i möjligaste mån uppnå en hög grad av tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet innebär att alla ska ta sig in i lokalerna, kunna nyttja toaletter och andra bekvämlighetsanordningar. Tillgänglig verksamhet innebär för oss att vi söker medvetandegöra olikheter för att förhindra utestängning och diskriminering. Tillgängligg verksamhet är en kunskapsfråga som handlar om förståelse och att gå ifrån mer eller mindre förutfattade meningar. Sensus arbetar aktivt med normer och värderingar för att möjliggöra att allas resurser blir tillvaratagna på lika villkor och utifrån den enskildes förutsättningar. Då det gäller den kommunikativa tillgängligheten används teleslingor, punktskrift m.m. utifrån de behov som finns.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inte transnationalitet.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå