Logotyp på utskrifter

Växa i samverkan (enré U)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSunderby folkhögskola
Kontaktpersonsussanne Blomdahl
E-postsussanne@sunderby.fhsk.se
Telefonnummer0920-26 66 44
Beviljat ESF-stöd904 754 kr
Total projektbudget2 261 886 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2011-04-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vill skapa en modell med ett individanpassat samspel mellan utbildning och praktik för unga med funktionsnedsättningar. Detta samspel skall medföra att deltagarna genom utbildningen får de verktyg som behövs för att praktiken och det påföljande arbetet ska fungera så bra som möjligt.

Bakgrund

I dagens samhälle är vår identitet ofta knuten till det arbete vi utför. Det borde vara en rättighet för alla att få känna sig behövd och att få ha ett arbete utifrån sin förmåga. Förutom den identitet vi skapar oss utifrån vårt arbete säger lagstiftningen att alla har rätt till arbete utifrån sina förutsättningar.
Unga med funktionsnedsättningar får inte testa sin kapacitet och får därmed inga arbetslivserfarenheter inför vuxenlivet. De möts av fördomar och brister i attityder och bemötande. Detta gör att många utesluts från arbetsmarknaden redan innan de fått möjlighet att pröva sin förmåga.
Ungdomarna behöver helt enkelt få chansen att visa att de också har en berättigad plats på den öppna arbetsmarknaden.

Syfte

Projektet har som syfte att öppna nya vägar för unga med funktionsnedsättningar så att de kan komma in på arbetsmarknaden och hitta arbeten som tar till vara på deras individuella förmågor och kunskaper.
Projektet vill även fortsätta medverka till att nya former av samarbete mellan olika intressenter utvecklas så att målet att unga med funktionsnedsättningar ska få arbete enklare kan nås.

Målsättning

Projektet har flera målsättningar och de är satta utifrån olika perspektiv. Det primära är dock att varje deltagare ska känna att de fått chansen att utvecklas som människor och att de fått möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Personlig utveckling är svår att mäta och utvärdera, men genom att projektet delas upp i olika, mätbara delmål vill vi synliggöra även individernas utveckling.
Dessa mål är:
Varje deltagare ska efter projekttiden ha en ny och uppdaterad CV med sig.
Efter avslutat projekt ska alla deltagare ha fått möjlighet att genomföra en praktikperiod på minst en arbetsplats under tre till fem månader. Praktikplatserna och arbetsuppgifterna ska vara anpassade efter varje deltagares individuella möjligheter att utföra arbetet.
Utifrån de krav som Samhall AB har för att kunna bereda arbete för någon, har vi satt ett mål på att alla innan projektet avslutas ska ha en arbetsförmåga på minst 50 %.
Minst fem deltagare ska få fortsatt arbete på sin praktikplats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Sunderby folkhögskola har beslutat att genomföra en tillgänglighetsgranskning avseende information, kommunikation och bemötande för att möta behovet inför ett genomförandeprojekt.
Samhall har anpassade lokaler vilket säkrar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. I ett genomförandeprojekt har kontakt tagits med handikapprörelsen för att vara behjälplig med tillgänglighetsgranskning av företag och organisationer som kan vara aktuella för praktik. När deltagarna antagits till projektet görs en behovsanalys för tillgänglighet för varje enskild person.

Jämställdhetsintegrering

Utgångspunkten för jämställdhetsintegreringen i projektet kommer att bygga på den swotanalys som gjordes i förprojektet.
Under utbildningen kommer jämställdhet att lyftas in i kursplanen och deltagarna kommer utifrån ett praktiskt tänkande få arbeta med vad jämställdhet är i deras vardag.
Före utbildningen startar, ska de pedagoger som ingår i projektet få en utbildning kring jämställdhetsintegrering så att en samsyn kring detta etableras och förs vidare till deltagarna.

Transnationellt samarbete

Nej

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan

Samarbetspartners

 • HSO Norrbotten
 • Samhall AB, Region Luleå

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå