Logotyp på utskrifter

Utvecklingscentrum Compassen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialpyskiatriska enheten
KontaktpersonDan Påhlsson
E-postDan.Pahlsson@boden.se
Telefonnummer0921-782 42
Beviljat ESF-stöd2 961 604 kr
Total projektbudget7 403 604 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2011-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska utveckla metoder som bygger på utbildning och praktik i hantverk och socialt företagande. Syftet är att ge individer med psykosociala handikapp en ingång till arbetsmarknaden.

Bakgrund

Vi vill fokusera på individer med funktionshinder som står långt från arbetsmarknaden. Det handlar om personer med psykosociala funktionshinder som behöver särskilda insatser för att få sysselsättning. De är samtliga långtidssjukskrivna. Socialpsykiatrin i Boden har sedan drygt ett år tillbaka drivit en verksamhet som heter Compassen, ett aktivitetshus där målgruppen får möjlighet att prova olika sysselsättningar, exempelvis driva café, arbeta med demontering, skriva i en tidskrift etc. Senaste året har personalen på Compassen startat en försöksverksamhet med stensliperi och hantverk som gett goda resultat när det gäller uppbyggnad av självförtroende och arbetsförmåga.

Syfte

Vi vill vidareutveckla verksamheten med stensliperi och hantverk. I detta ingår utbildning, arbetsträning och praktik.Tanken är att deltagarna ska få en arbetsförmåga och kunskaper som leder till anställning eller att verksamheter inom socialt företagande startas. Allt utifrån individens egna förutsättningar.

Målsättning

8 deltagare per år under tre år, totalt 24 personer beräknas delta i projektet. Vårt mål är att 100% av deltagarna genomgår projektet och får någon form av sysselsättning. Antingen som anställd eller i socialt företagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets tilltänkta lokaler är anpassade för personer med funktionshinder. Det finns väl utvecklade arbetssätt för att säkerställa tillgänglighet med avseende på alla aspekter, både fysiskt, verksamhetsmässigt och kommunikativt. I projektet ingår även att ta tillvara och åtgärda eventuella problem med tillgänglighet som vi inte ännu kunnat förutse. Vi kommer att anpassa information om projektet så att det når ut till målgruppen på ett bra sätt.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet av våra erfarenheter och vår behovsanalys avseende jämställdhet kopplat till målgruppen har påverkat projektinnehållet och bidragit till att fokus hamnat på stensliperi och det konsthantverk som hör till. Metoderna har varit verkningsfulla ur rehabiliteringssynpunkt för alla, oavsett kön, etnicitet och andra diskrimineringsgrunder. Eftersom projektet omfattar hela kedjan från stenletning via bearbetning och kreativt arbete fram till kommersialisering så finns det plats för en mångfald av individuella anpassningar. En viktig del av projektet är att kommunicera dessa erfarenheter till målgruppen så att de blir medvetna om att projektet bygger på jämställdhetsintegrerade metoder. Det finns kompetens i projektet om jämställdhetsintegrering, även i styrgruppen. Vår SWOT-analys visar att en viktig styrka är att metoderna passar både män och kvinnor. En viktig möjlighet är att det kan startas sociala företag där kvinnor och män tillsammans kan bidra till sin egen försörjning.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan
  • Socialpyskiatriska enheten

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Göteborg
  • Näringslivsförvaltningen

Kommun

  • Boden
  • Luleå
  • Piteå
  • Älvsbyn