Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utveckling Tools Övre Norrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLaitis Handels AB Luleå
KontaktpersonLeif Larsson
E-postlln@laitis.se
Telefonnummer0920 247300
Beviljat ESF-stöd335 554 kr
Total projektbudget335 554 kr
Projektperiod2008-10-20 till 2009-01-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Företagen står inför en snabbare teknikutveckling samtidigt som konkurrensen blir allt hårdare. Att ha en personalstyrka som är i framkant kompetensmässigt är ett överlevnadsvillkor. Ett mål är att bredda rekryteringsbasen och komma tillrätta med den idag sneda könsfördelningen, endast 21% kvinnor.

Bakgrund

Enligt överenskommelse per telefon med Ulf Broström den 28 maj 2008 anger vi de deltagande aktörernas ytterligare arbetsställen enligt nedan pga problem med ESFs projektrum.

1:Laitis Handels AB, Boden
CFAR: 2444-9159
Hemelinsgatan 1, 96173 Boden
8 män, 1 kvinna
Kontakt Sven Pettersson tel 0921-51035

2:Laitis Handels AB, Skellefteå
CFAR: 2221-6410
Box 342, 93124 Skellefteå
15 män, 2 kvinnor
Gunnar Lundberg 0910-715440

3:Laitis Handels AB,Umeå
CFAR: 2120-9051
Björnvägen 11, 90640 Umeå
14 män, 1 kvinna
Anders Brändström 090 706400.

4:Laitis Handels AB, Piteå
CFAR: 2043-4205
Box 144, 941 23 Piteå
12 män, 4 kvinnor
Signar Marklund 0911-232370


Bakgrunden till projektet är följande utvecklingsområden och förprojekteringens mål är att ge underlag för samt belysa följande områden:

1. Respektive företag ska kunna möta omvärldens krav och fortsätta att hävda sig på en konkurrensutsatt marknad.

2. Skapa och säkerställa en god rekryteringsbas genom att göra arbetsplatserna mer attraktiva och tillgängliga för alla.

3. Fastställa vilken kompetensutveckling genom en kompetensutvecklingsanalys respektive organisation och individer behöver för att verksamheten skall kunna utvecklas positivt och i takt med omvärldens förändrade krav. En tryggad anställning kräver att personalen får, ska ta del av en relevant kompetensutveckling. Detta för att undvika att hamna utanför arbetsmarknaden.

4. Arbeta aktivt med entreprenörskap i syfte att ge alla anställda en möjlighet att identifiera olika affärsmöjligheter, dels för den personliga framtiden men också i den befintliga positionen kunna identifiera olika åtgärder som stärker företagets överlevnadsförmåga.

5. Se vilka faktorer som påverkar medarbetarnas hälsa i syfte att genomföra förändringar som leder till så låg sjukfrånvaro som möjligt samt även förebygga långtidssjukskrivningar.

6. De förändringar och förbättringar som genomförs skall ligga i linje med en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten och individen.

7. Hur arbetar vi aktivt i framtiden med jämställdhetsfrågor. Ett jämställdhetsperspektiv ska synliggöra kvinnor och män på alla nivåer och under alla steg under projektfasen.

8. Kartlägga hur vi ökar andelen kvinnor i respektive företag. I dag är fördelningen enligt följande, 21% kvinnor och 79% män.

Syfte

Säkerställa vår leveransförmåga till regionens olika aktörer för att därigenom säkerställa en positiv utveckling. Detta gäller både för de anställda och organisationerna. Kartlägga kompetensutvecklingsbehovet hos de anställda för att kunna hänga med i de förändringar som krävs i arbetslivet i en snabbt föränderlig bransch.
Alla industriföretag har processer för underhåll, reparation och drift. Vi kallar det MRO (Maintenance, Repair and Operations). Hittills har industrins efterfrågan av verktyg och industriförnödenheter för MRO varit fokuserad på enskilda produkter och tjänster. Men nu växer det fram ett tankesätt där man istället tar ett helhetsgrepp på det samlade behovet och alla relaterade kostnader. Vår ambition är att vara ett förstahandsval inom MRO. Och att leverera kompletta lösningar som skapar försörjningstrygghet och kostnadseffektivitet.

Målsättning

Målsättning är att trygga kompetensutvecklingen för både företag och individer samt komma tillrätta med den sneda könsfördelningen. Målet är att före 2010 ha fördubblat andelen kvinnor samt att alla anställda ska ha deltagit i en kompetensutvecklingsaktivitet under 2009. Vår ambition är att kunna utöka vår serviceorganisation och den lokala närvaron för att ytterligare stärka stödet till den lokala industrin.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett absolut krav för inhyrda lokaler i projektet är att de är tillgängliga för samtliga deltagare och anpassade för olika funktionshinder. Den informativa tillgängligheten kommer att säkerställas både genom tryckt material, internet samt muntliga informationsmöten. Vid behov kommer att hörselslinga att finnas i lokalen.

Deltagande aktörer

  • Laitis Handels AB Luleå
  • Tools Jernbolaget Skellefteå
  • Tools Jernbolaget Vindeln

Kommun

  • Boden
  • Luleå
  • Piteå
  • Skellefteå
  • Umeå
  • Vindeln