Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

UTVECKLA -en kompetenssatsning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHushållningssällskapet Rådgivning Nord AB
Kontaktpersonhelena Zimmer
E-posthelena.zimmer@hush.se
Telefonnummer070-209 61 01
Beviljat ESF-stöd510 000 kr
Total projektbudget510 000 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Omvärlden förändras med förändringar i klimat, ökad globalisering, förändrade köpvanor, nya trender och tendenser. Landsbygden och landsbygdens företag förändras med omvärlden. Rådgivare för landsbygdens företag behöver delvis nya kunskaper för att möta landsbygdsföretagens förändrade behov. De möjligheter som ska undersökas i en förprojektering är:

1. Behov av att utveckla delvis nya roller för rådgivaren utifrån förändringar i omvärlden och därmed företagens behov och möjligheter.
2. Behov av att utveckla lärandet i gränsregional och transnationell samverkan.
3. Behov av att utveckla kunskaper för att möta omvärldens krav på tydlighet och kvalité i tjänsteförsäljning.

Syftet med projektet är att förbereda organisationen för en förändrad roll i en föränderlig omvärld med omvälvande omstruktureringar i landsbygdens näringar som innefattar bland annat ökad internationalisering/globalisering, förändringar i klimat, mer komplex teknologi, nya affärsområden inom till exempel den kreativa sektorn som till stor del är landsbygdsbaserade, ökade krav på hög kvalitet i tjänsteutförande samt ökade behov av omvärldsbevakning och helhetstänkande. Målet är att i en förprojektering kartlägga kompetensbehov och möjligheterna för att i första hand utveckla en lärande organisation ytterligare men även förutsättningarna för att i samverkan med övriga aktörer finna möjligheter att skapa en lärande miljö för utveckling av företag på landsbygden i Norr och Västerbotten.

Bakgrund

A: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord bildades i början av år 2007 av de båda Hushållningssällskapen i Norr- respektive Västerbotten som också är ägare av aktiebolaget. Norrbotten Hushållningssällskap äger 65% av bolaget och Västerbotten 35%. Hushållningssällskapen är en organisation med anor sedan början av 1800 talet. De har delvis varit anslagsfinansierade med statliga medel fram till 1967, men har sedan dess i allt väsentligt varit egenfinansierade. Omsättningen härrör till närmare 70 % från tjänsteförsäljning och förvaltning av eget kapital medan resterande är projektfinansierat. Nödvändigheten av att nå ökad tydlighet i Hushållningssällskapens roll som en oberoende rådgivningsorganisation gentemot kunder och samverkanaktörer med ökad affärsmässighet och tydligt paketerade tjänster var en av de viktigaste drivkrafterna till bildandet av ett aktiebolag, men även förändringar i omvärlden som ställer nya krav på rådgivarrollen.

Omvärlden förändras med förändringar i klimat, ökad globalisering, förändrade köpvanor, nya trender och tendenser. Landsbygden och landsbygdens företag förändras med omvärlden. Rådgivare för landsbygdens företag behöver delvis nya kunskaper för att möta företagens förändrade behov. Det innebär bland annat att skapa nya lärande miljö där företagen/kunderna, Hushållningssällskapets rådgivare och andra samverkanaktörer som ex universiteten tillsammans kan utveckla företagen och skapa en hållbar tillväxt på landsbygden i Norr- och Västerbotten. I en föränderlig omvärld ges tillfället att arbeta tillsammans i transnationella partnerskap som innebär nya möjligheter, men även ställer helt nya krav på kunskaper och färdigheter hos medverkande aktörer.

De möjligheter som ska undersökas i en förstudie är:
1. Behov av att utveckla delvis nya roller för rådgivaren utifrån förändringar i omvärlden och därmed företagens behov och möjligheter.
Hushållningssällskapens rådgivare har en djup facklig kompetens inom många affärsområden som ekonomi, växtodling, energi, miljö, fiske turism, jakt, trädgård, mat, husdjur, byggnader och lokal utveckling. Rådgivarna arbetar traditionellt självständigt och fackinriktat med utgångspunkt i sitt eget kompetensområde. Bland annat i arbetet med det nya landsbygdsprogrammet krävs att utveckla rådgivarrollen utgårfrån en helhetssyn på landsbygdens möjligheter, gränsöverskridande över fack- och kompetensområden och med övriga aktörer som Universitet, lantbruksskolor, finansiärer och andra rådgivarorganisationer.

2. Behov av att utveckla lärandet i gränsregional och transnationell samverkan.
Hushållningssällskapen i Norr- och Västerbotten har alltsedan EU-inträdet arbetat transnationella och gränsöverskridande projekt, vilket har medfört ett bra nätverk med aktörer såväl inom Norkalotten/Barentsområdet som i övriga EU-länder. Det finns en möjlighet i att fördjupa lärandet med och mellan dessa organisationer samt att säkerställa kunskapsöverföring också till medarbetare i organisationen eller i närliggande organisationer utan tidigare erfarenhet av arbete i transnationella eller gränsregionala partnerskap.

3. Behov av att utveckla kunskaper för att möta omvärldens krav på tydlighet och kvalité i tjänsteförsäljning.
Hushållningssällskapen har genomgått en omvandling från en från början till delar anslagsfinansierad till medlemsbaserad organisation med inslag av tjänsteförsäljning till att från 2007 vara ett kommersiellt aktiebolag med tydliga krav på vinst från ägarna. Visserligen en vinst som ska återinvesteras i utveckling på landsbygden, men likväl med vinskrav enligt aktiebolagslagen. Övergången till aktibolag innebär till en del förändrade krav på medarbetare vad gäller utveckling och kvalitetssäkring av tjänsteförsäljning exempelvis i anbudsförfaranden, offertskrivning rapporter och kundkontakter.
Syfte

Syftet med projektet är att stärka organisationen i en förändrad roll i en föränderlig omvärld med omvälvande omstruktureringar i landsbygdens näringar som innefattar bland annat ökad internationalisering/globalisering, förändringar i klimat, mer komplex teknologi, nya affärsområden inom till exempel den kreativa sektorn som till stor del är landsbygdsbaserade, ökade krav på hög kvalitet i tjänsteutförande samt ökade behov av omvärldsbevakning och helhetstänkande.


Målsättning

Målsättningen är att:
1. Identifiera behov av kompetensutveckling kopplat mot projektets syfte och bakgrundsbeskrivning hos samtliga medarbetare.
2. Att utveckla ett program för utbyte av medarbetare tillsammans med någon av befintliga projektpartner inom
Artikel 6 (Irland och Wales) samt Interreg (Finland, Norge, Island, Skottland).
3. Att finna eventuella parter för deltagande i en genomförandefas för att skapa lärande organisationer/miljör kring landsbygdsföretagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hushållningssällskapet har anställda med lättare funktionshinder som har anpassade arbetsplatser och redskap. Funktionshinder är inte en utestängande faktor för att jobba på Hushållningssällskapet.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Hushållningssällskapet arbetar allt sedan EU-inträdet med projekt som också har ett transnationellt eller gränsregionalt partnerskap. Det finns dock möjligheter av att utveckla nyttan och möjligheterna till lärande ytterligare. Landsbygdens näringar är under stark strukturomvandling över hela europa och med ökat lärande hur arbetet med att utveckla och stödja näringarna kan organiseras kommer mer av det arbetet landsbygden till del. I befintliga projekt sker ett lärande inom ramen för det projektets mål och syften. Det finns emellertid också annat lärande som handlar om roller och förhållningssätt i sin rådgivarroll, hur samverkan organiseras och tillgång till nya trender och idéer som inte alltid får plats inom ramen för ett utbyte i ett befintligt projekt. En annan viktig faktor är att det är ett begränsat antal medarbetare som blir involverade i transnationellla eller gränsregionala utbyten och att formen för att överföra lärande som kommer alla i organisationen till del behöver utvecklas.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå