Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

URSUS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnn-Christin Blomfeldt
E-postursus.tolvman@gmail.com
Telefonnummer0971-55728
Beviljat ESF-stöd273 750 kr
Total projektbudget365 000 kr
Projektperiod2008-08-11 till 2009-02-11
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Metod och modell för utformning av HVB-hem norr om Polcirkeln
Syftet med denna förprojektering är att undersöka de praktiska förutsättningarna för att starta ett HVB-hem i Randijaure inom Jokkmokks kommun.

Målet för förprojekteringen är att kartlägga det konkreta behovet av ett HVB-hem (hem, vård och boende) för ungdomar mellan 16-24 år i främst Norr- och Västerbottens län. Kartläggningen kommer främst att ske genom personliga kontakter och intervjuer med ansvariga inom socialtjänsten i Norrbottens och Västerbottens län samt i Lappland. Även kontakter med övriga landet är viktiga och kommer att göras samt diskussioner med Statens institutionsstyrelse och Landstingen m.fl. av intresse för en vidare kartläggning. Denna kartläggning ska ge underlag för bedömning av lämpligt antal platser på HVB-hemmet och dimensioneringen av personalen. Inom ramen för förprojekteringen kommer vi också att undersöka behovet av lokaler för den framtida verksamheten.

Förprojekteringen är också menad att undersöka och identifiera lämplig modell och struktur för behandlingsformen i det planerade HVB-hemmet med tanke på utbildnings-, sysselsättnings- och boendeverksamheten, detta för att de ungdomar som kommer till behandlingen ska kunna bryta sitt utanförskap. Utgångspunkt för behandlingsmodellen eller strukturen ska vara den när- och naturmiljö samt utbildning i olika hantverk.

Kontakter behöver knytas med olika utbildningsanordnare, som t.ex. folkhögskolor, yrkesutbildningsanordnare eller kommunala komvuxanordnare, för att finna lämplig utbildningsinriktning och för att kunna utforma individuella handlingsplaner för var och en i målgruppen. För att undersöka förutsättningarna till olika praktikplatser med mentorskap kommer vi att kontakta företag inom hela Norr- och Västerbotten.
Lämpliga miljöer kommer också att undersökas inom Jokkmokks kommun tillsammans med bl.a. skogsbolagen, turistnäringen, rennäringen m.fl. för att kunna erbjuda målgruppen praktik eller arbetsträning som en del av behandlingsverksamheten. Vi ska också genom personliga kontakter och intervjuer med andra behandlingshem analysera behandlings- och boendeformer med särskild inriktning på hantverk och konstnärlig kreativitet.

Förprojekteringen ska kartlägga och analysera utformning av arbetssätt och metod för ett HVB-hem med den tänkta hantverks-, natur- och djurhushållnings-inriktningen vi har planerat. Vi ska konkret identifiera vilka specialkompetenser som behövs för verksamheten och behandlingen vid det planerade HVB-hemmet utifrån målgruppens behov. En noggrann undersökning för hur rekrytering av personal med denna specialkompetens ska kunna ske måste genomföras. Utöver de specialkompetenser som personalen måste ha ska också en kartläggning göras av behovet för en gemensam utbildningsgrund för den framtida personalen med tanke på den behandlingsinriktning som vi väljer.

Jämställdhet ska på ett naturligt sätt genomsyra hela förprojekteringen. Till vår målgrupp kommer vi att ta fram den relevanta kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig inom branschen för att eftersträva jämställdhet. Vid rekrytering av personal och mentorer kommer vi att eftersträva jämlikhet vad gäller både kön, kultur och nationalitet. Denna jämställdhetsintegrering ska även genomsyra projektorganisationen och dess utbildningsinsatser.

Förprojekteringen ska ta fram förslag på hur all verksamhet såsom boende, lokaler, utbildningar, inne- och uteaktiviteter ska vara anpassade för människor med olika funktionshinder samt vilka behov som finns för utbildning för anställda vad gäller olika funktionshinder. Inom ramen för förprojekteringen kommer vi att ta fram rutiner för att säkerställa tillgänglighetsperspektivet.

I förprojekteringen kommer det att ingå en kartläggning över vilka samarbetspartners som konkret kan tänkas samverka eller medverka i ett framtida genomförandeprojekt både vad gäller utbildningsinsatser och behandlingsinsatser för målgruppen samt med finansiering av projektet. Vidare ska förprojekteringen visa på vem eller vilka som ska vara projektägare och projektmedverkande.
Förprojekteringen är tänkt att pågå under tiden 1 juli-31 december 2008.
Jokkmokks kommun har medgett medfinansiering av förprojekteringen

Bakgrund

I Norrbotten, Västerbotten och övriga landet finns det ett stort behov av behandlingshem och behandlingsverksamheter som vänder sig till unga i åldern 16-24 år med missbruks- samt drogproblematik och med kriminell belastning.

I dag saknas behandlingshem i Norr- och Västerbotten som vänder sig till den aktuella målgruppen med en behandlingsverksamhet vilken ger möjlighet att bryta drog-, missbruks- och kriminalitetsmönster samt som kan ge en stadig grund för att kunna leva ett socialt anpassat liv.

Syfte

Syftet med denna förprojektering är att undersöka de praktiska förutsättningarna för att starta ett HVB-hem i Randijaure inom Jokkmokks kommun.

Målsättning

Målet för förprojekteringen är att kartlägga det konkreta behovet av ett HVB-hem (hem, vård och boende) för ungdomar mellan 16-24 år i främst Norr- och Västerbottens län. Kartläggningen kommer främst att ske genom personliga kontakter och intervjuer med ansvariga inom socialtjänsten i Norrbottens och Västerbottens län samt i Lappland. Även kontakter med övriga landet är viktiga och kommer att göras samt diskussioner med Statens institutionsstyrelse och Landstingen m.fl. av intresse för en vidare kartläggning. Denna kartläggning ska ge underlag för bedömning av lämpligt antal platser på HVB-hemmet och dimensioneringen av personalen. Inom ramen för förprojekteringen kommer vi också att undersöka behovet av lokaler för den framtida verksamheten.

Förprojekteringen är också menad att undersöka och identifiera lämplig modell och struktur för behandlingsformen i det planerade HVB-hemmet med tanke på utbildnings-, sysselsättnings- och boendeverksamheten, detta för att de ungdomar som kommer till behandlingen ska kunna bryta sitt utanförskap. Utgångspunkt för behandlingsmodellen eller strukturen ska vara den när- och naturmiljö samt utbildning i olika hantverk.

Kontakter behöver knytas med olika utbildningsanordnare, som t.ex. folkhögskolor, yrkesutbildningsanordnare eller kommunala komvuxanordnare, för att finna lämplig utbildningsinriktning och för att kunna utforma individuella handlingsplaner för var och en i målgruppen. För att undersöka förutsättningarna till olika praktikplatser med mentorskap kommer vi att kontakta företag inom hela Norr- och Västerbotten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen ska visa att all verksamhet i projektet ska var anpassat för funktionshindrade. Boende, lokaler, utbildningar, inne och ute aktiviteter.
Förprojekteringen kommer att ta fram förslag på hur all verksamhet såsom boende, lokaler, utbildningar, inne- och uteaktiviteter ska vara anpassade för människor med olika funktionshinder samt vilka behov som finns för utbildning för anställda vad gäller olika funktionshinder. Inom ramen för förprojekteringen kommer vi att ta fram rutiner för att säkerställa tillgänglighetsperspektivet.

I förprojekteringen kommer det att ingå en kartläggning över vilka samarbetspartners som konkret kan tänkas samverka eller medverka i ett framtida genomförandeprojekt både vad gäller utbildningsinsatser och behandlingsinsatser för målgruppen samt med finansiering av projektet. Vidare ska förprojekteringen visa på vem eller vilka som ska vara projektägare och projektmedverkande.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Ett av målen är att på längre sikt kunna bygga upp ett europeiskt nätverk med andra aktörer inom EU och eventuellt då också ta emot ungdomar från andra EU-Länder, med problem och som inte klarar sig i sin vanliga hemmiljö. inom

Medfinansiärer

 • Kommunledningskontoret

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå