Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Turism i Kalix

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagsnamn STFTELSEN BEREDSK
KontaktpersonAnders Enström
E-postinfo@viltfarmen.se
Telefonnummer0923-27066
Beviljat ESF-stöd53 230 kr
Total projektbudget53 230 kr
Projektperiod2009-04-20 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Förhindra att anställda med låg eller felaktig kompetens riskerar att hamna utanför arbetslivet.

Bakgrund

Vi är ett antal företag i Kalix-området som verkar inom turismområdet.
Vi har ett behov av nya kompetenser, inskolning av nya medarbetare vid generationsskifte, skapande av nya inriktingar på våra satsningar samt en generell kunskapshöjning.
Vi har för avsikt att denna förprojektering ska leda till en ansökan om genomförande.

Syfte

Ge våra anställda och dess företag möjlighet till nysatsningar omfattande nya tjänster och produkter. Detta kan vara turism, skog och fiske.
Ge anställda en bättre kunskapsplattform för olika typer av anställningar/utkomster.

Målsättning

Lägre personalomsättning.
Utbudet av nya tjänster - produkter ska öka.
Nyanställningar.
Fler gästnätter.
Ökat behov av samarbetspartners.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personder med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med högt i tak för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Deltagande aktörer

  • BYGG & MASKIN AKTIEBO
  • JOHANSSON, OLOF ARNE
  • OLSSON, MARTIN
  • RÅNÖNS HAVSFISKECAMP

Kommun

  • Kalix