Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Träkraft

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSkogs-och träfacket avd 1 Norr
KontaktpersonGunder Hjelte
E-postgunder.hjelte.1@skogstrafacket.org
Telefonnummer0910-73 40 64
Beviljat ESF-stöd264 000 kr
Total projektbudget264 000 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-05-03
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Många anställda inom träbranschen i Västerbotten och Norrbotten har blivit varslade. Därför vill Skogs och Träfacket tillsammans med arbetsgivarsidan undersöka vad som krävs för att anställda ska kunna behålla sina jobb eller återkomma till jobb så snart som möjligt.

Bakgrund

Skogs och Träfacket bildades 1998 genom sammanslagning av Skogsarbetareförbundet och Träindustriarbetareförbundet. Ambitionen var att skapa ett förbund med nya moderna arbetsformer och korta beslutsvägar. Skogs och Träfacket har ungefär 50 000 medlemmar som arbetar inom trä- och sågverksindustrin samt inom skogsbruket. Vi är det största fackförbundet inom skogsnäringen. Vår viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället, däri ligger också att verka för ökad användning av trä som råvara.

Enligt förbundets stadgar ska alla som arbetar på företag inom skogsbruk och träförädlingsindustrin organiseras i Skogs- och Träfacket. Det är en enkel och självklar regel, som fungerar rätt bra, ca 9 av 10 är medlemmar i vårt fack.

Det sker just nu stora förändringar både inom den fackliga organisationen och inom branschen.

Den 1 juni 2009 slås Skogs och Träfackets och Grafiska Fackförbundets förbund och a-kassor samman och då kommer det totala antalet medlemmar att öka med cirka 20 000 yrkesaktiva medlemmar som arbetar på tryckerier och bokbinderier. De finns på reproföretag och tidningar, reklam-, webb- och medieföretag, emballage-, kuvert- och tapetföretag, samt inom Samhall. Anledningen till sammanslagningen är i första hand förändrade regler för a-kassa vilket har omöjliggjort för små förbund att upprätthålla en god medlemsservice.

De förändrade reglerna för a-kassa påverkar dessutom våra medlemmar på ett negativt sätt. Just nu befinner sig hela världsekonomin i kris, vilket sätter sina spår i drastiskt förändrade konsumtionsmönster. Det är främst våra tillverkande medlemsföretag som befinner sig i snabb omställning, från en situation med rekryteringsbehov i somras, till flera varsel under hösten. En första varselomgång har följts av en andra omgång, med resultat att nästan dubbelt så många varslats än först beräknats i Norrbotten och Västerbotten. Vi står inför en situation där 20% av de anställda inom branschen kommer att mista sina jobb. Vissa kommuner i inlandets är särskilt hårt drabbade då det är lokalt stora arbetsgivare som drabbats av krisen. Det innebär att ca 1500 av våra medlemmar i länen riskerar att vara långtidsarbetslösa inom 1,5 år. Med de förändrade a-kassereglerna innebär detta dessutom att flera av dessa inom en relativt kort tid kommer att vara tvingade att flytta eller vara hänvisade till socialbidrag, om de inte kan hitta någon annan sysselsättning.

Traditionellt gäller vid uppsägningar att senast anställd är den som får går i första hand. Allt oftare sätts dock turordningsreglerna ur spel. Vid en genomgång av orsaker ser vi att de med spetskompetenser oftare får behålla sina anställningar. Under 90-talet hade vi också oroliga tider, men det intressanta är att de som då sades upp och valde att vidareutbilda sig istället, fick nya anställningar och nu istället har nyckelpositioner, tack vare sina spetskompetenser. Därför är det troligare att de som under 90-talet fick behålla sina anställningar, nu har sämre förutsättningar för att få behålla jobbet. Vi ser en klar koppling mellan utbildning och förmåga att behålla sin anställning.

Med detta som utgångspunkt vill vi på Skogs och Träfacket i samråd med arbetsgivarsidan, Trä och Möbelindustriförbundet, genomföra ett förprojekt finansierat av Europeiska sociala fonden. Vår ambition är att utveckla förprojektet så att vi kan bedriva ett flerårigt projekt för att kompetensutveckla våra medlemmar med syfte att de ska gå stärkta ur krisen.

Vi tänker att projektet Träkraft ska genomföras i två steg:
1) Förprojekt. Ta fram svar på följande frågeställningar:
a) Vilken kompetensutveckling krävs för att de som hotas av sysselsättning ska kunna fortsätta sina anställningar?
b) Vilken kompetensutveckling krävs för att de som just nu hotas av uppsägning ska kunna återkomma till sysselsättning efter en period av arbetslöshet?
c) Vilken kompetensutveckling krävs för att arbetsgivarrepresentanter och fackliga förtroendevalda ska kunna bidra till utveckling av branschen?
d) Vilka metoder och verktyg kan användas vid genomförandet av den planerade kompetensutvecklingen? Vilka samordningsfördelar finns?

2) Genomförandeprojekt. Genomföra planerad kompetensutveckling i samverkan med arbetsgivarsidan, ev inom både programområde 1 och 2. Vi vill om möjligt även hitta andra sätt att finansiera identifierade aktiviteter, eller samordna olika utvecklingsprojekt inom branschen.

Syfte

Övergripande nivå
I samverkan mellan fack och arbetsgivare undersöka vilka insatser och vilken strategisk kompetensutveckling som branschen behöver genomföra för att minska de negativa verkningarna av nuvarande konjunkturnedgång samt stå bättre rustade inför nästa högkonjunktur.

Individnivå
Skapa en möjlighet för de som nu hotas av uppsägning att öka sin anställbarhet.

Målsättning

Målen är direkt kopplade till våra syften:
1. Genomföra 3 st kompetensutvecklingsanalyser tillsammans med medarbetarrepresentanter från arbetsgivare och fack.
2. Genomföra 1 st styrgruppsanalys.
3. Använda resultatet från analyserna för att ge innehåll och metod till ett antal prioriterade kompetensutvecklingsinsatser.
4. Ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för de som hotas av uppsägning, ca 1000 personer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom Skogs- och Träfacket finns en lång erfarenhet av att arbeta för att underlätta för personer med funktionshinder. Inför detta projekt kommer vi att säkerställa att olika hjälpmedel ska finnas att tillgå för att garantera att alla kallade personer ska kunna delta i projektet, oavsett eventuellt funktionshinder. Inför de träffar som ska genomföras där måltider ingår kommer vi att erbjuda alternativ kost i samband med kallelsen för att underlätta för dem som har kostallergier.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Rutiner för hur tillgänglighetsperspektivet ska säkras i kommande genomförandeprojekt kommer att tas fram under förprojekteringen.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå