Logotyp på utskrifter

Trainee - steget in i yrkeslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCando Competence AB
KontaktpersonUnto Fagerkull
E-postunto@fagerkullkonsult.se
Telefonnummer0706385200
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget400 000 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-03-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Steget till yrkeslivet är en förprojektering i syfte att kartlägga prioriterade målgrupper bland unga människor som befinner sig mellan studier och yrkeslivet. Vidare ska förprojektet kartlägga och identifiera branscher och organisationer där unga kan beredas arbetsplatsförlagd kompetensutveckling.

Bakgrund

NOT: Felaktigt bankgironr angivet i ansökan. Rätt bankgironr är : 5570-4779.

Inom både privat näringsliv och offentlig sektor råder det delvis brist på arbetskraft, inom något år förespås det bli än mer påtagligt. Att de unga har det särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden har blivit än tydligare. Har du dessutom ingen adekvat eftergymnasial utbildning är språnget än större. I allt större utsträckning ställs krav på adekvat utbildning. Bristen blir alltmer kännbar i takt med stora pensionsavgångar. För att möta efterfrågan på arbetskraft har Arbetsförmedlingen för avsikt att starta upp projektet trainee - steget in i yrkeslivet tillsammans med Cando Competence AB. Projektet syftar till att hjälpa deltagaren att få tillträde till arbetsmarknaden företrädesvis hos mindre företag och offentlig förvaltning. Trainee- steget till ykeslivet kombinerar vissa teoretiska utbildningsavsnitt med arbetsplatsförlagd utbildning. Cando Competence har erfarenhet av driva trainéeprogram har under de sista tre åren genomfört tre stycken i samarbete med AF Umeå.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga och identifiera målgrupper, branscher, traineeplatser, samverkansparter och skapa en genomförandeplan. Huvudsyfte är att identifiera företag och organisationer som i genomförandeprojektets första fas tecknar sig för trainee. Samverkan sker brett, genom att AF och företagarorganisationer deltar i förprojekteringen. Detta säkerställer att lokala och regionala behov och önskemål tillgodoses. Vidare skall detta medföra att matchningen mellan deltagare och värdföretag blir bra.

Målsättning

Förprojekteringens mål är att skapa en fullständig och komplett ansökan för genomförande. Genomförandeprojektet har en målsättning om att deltagarna efter genomgången traineeperiod erhåller anställning hos värdföretaget. Målet med förstudien är att identifiera ett 30-tal företag som tecknar sig för trainee och fastställer kravspecifikation för ett framtida huvudprojekt. Detta ska matchas mot en första grovgallring avseende sökandegruppen, dvs ungdomarna. Dessa värdföretag skall utgöra den första gruppen värdföretag i genomförandefasen. Detta i syfte att genomförandeprojektet kan starta i ett skarpt läge. Fler värdföretag tillkommer kontinuerligt under genomförandefasen. Förprojekteringen ska indikera totala antalet värdföretag och deltagare till genomförandeprojektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder ska ha lika möjlighet att delta i trainee programmet som andra. Om denna grupp visar sig vara särskilt prioriterad kommer hänsyn tas till det vid urval av målgrupper och branscher.

Medfinansiärer

  • Tillväxt och kommunikation

Kommun

  • Boden
  • Gällivare
  • Kalix
  • Kiruna
  • Luleå
  • Piteå
  • Skellefteå
  • Umeå
  • Älvsbyn