Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Synskadade företagare i samhället

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSynskadades riksförbund
KontaktpersonStig Eriksson
E-poststig.eriksson@srfriks.org
Telefonnummer08-399443
Beviljat ESF-stöd97 700 kr
Total projektbudget97 700 kr
Projektperiod2008-04-01 till 2008-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

En företagare med nedsatt syn har en problematik som normalt seende inte har. Detta skapar ett behov av extern service för exempelvis marknadsföring, ekonomiadministration, resor och transporter. Problematiken förvärras av att omvärlden har bristande kunskap och förutfattade meningar om personer med helt eller delvis nedsatt syn och deras förmågor. Detta ställer krav på företagaren att överbrygga dessa barriärer. Förprojekteringen syftar till att analysera vilka barriärer som existerar och presentera lösningar. Metoden bygger på en enkätundersökning, intervjuer, seminarier/ erfarenhetsutbyte mellan företag och specialister på affärs- och kompetensutveckling.

Bakgrund

A: Egenföretagare med nedsatt syn möts ofta av förutfattade meningar från både kunder och myndigheter vad gäller deras förmågor. Målet med projektet är att ge en nyanserad bild av förutsättningarna för denna typ av företagare att växa och utvecklas som entreprenörer.

Syfte

Målet är att ge en nyanserad bild av förutsättningarna för företagare med nedsatt syn att växa och utvecklas som entreprenörer. Syftet uppnås genom att följande frågor får ett svar:

- Hur ser den ekonomiska situationen ut för målgruppen?
- Vilka attityder möter egenföretagare med nedsatt syn bland kunder och myndigheter?
- Vilka begränsningar innebär en nedsatt syn för möjligheten att driva ett företag?
- Hur stort är företagens behov av externt stöd vad gäller exempelvis marknadsföring, affärsutveckling, ekonomiadministration, resor och transporter m m?
- Kan företagens konkurrenskraft stärkas genom otraditionellt samarbete med andra aktörer eller genom att utnyttja ny teknik?

Målsättning

95 procent av deltagarna ska uppleva att de fått en tydligare bild av sitt företags styrkor, svagheter, hot och möjligheter
100 procent av företagen som deltar ska få en individuell handlingsplan med uppsatta mål och strategier för 1 respektive 3 års sikt. 100 procent ska gå vidare och ansöka om medel för att genomföra kompetenshöjande insatser.
Synskadades riksförbund ska få ett underlag för sitt fortsatta arbete med att stötta synskadade företagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enkätundersökningen kommer att genomföras genom att ett word-dokument skickas ut till deltagarna. Deltagarna har tillgång till programvara som gör det möjligt att läsa och besvara frågorna. Individuell uppföljning av svaren kommer att ske per telefon för att kvalitetssäkra svarens tillförlitlighet. I samband med erfarenhetsutbyte kommer ett intranät att finnas tillgängligt i lokaler med god akustik. Allt material kan göras tillgängligt/läsbart genom IT teknik
och samlingen för erfarenhetsutbyte hanteras med full tillgänglighet enligt SRF:s rutiner.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Samarbetspartners

 • Hörings PricewaterhouseCoopers AB
 • Reflexa friskvård- och kompetensutveckling AB

Deltagande aktörer

 • CoronandoData
 • Engfors Lantbruks AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå