Logotyp på utskrifter

Spåret 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVännäs Kommun Barn och Utbildningsförvaltningen
KontaktpersonPeder Lundberg
E-postpeder.lundberg@vannas.se
Telefonnummer0935-14155
Beviljat ESF-stöd387 450 kr
Total projektbudget531 450 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förstudien för projektet Spåret 2 syftar till att undersöka och kartlägga kommunens möjligheter att förbättra samverkan mellan de olika aktörerna som arbetar med frågor som berör de unga vuxnai kommunen.

Bakgrund

Barn och Utbildningsförvaltningen i Vännäs arbetar sedan november 2007 i ett projekt gällande barn och unga i grundskola och gymnasieskola, Vändela-projektet. Projektet handlar om att kartlägga barn och unga i skolan som far illa eller riskerar att fara illa samt hitta goda samverkansformer. I kartläggningsarbetet har vi uppmärksammat att det finns en stor grupp ungdomar i åldern 16-24 år som har stora svårigheter att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Det handlar i de flesta fall om ungdomar som inte har fullständig grundskole- och gymnasiekompetens. I Vännäs kommun finns för närvarande (juni 2008) 67 ungdomar i aktuell ålder som är inskrivna som arbetslösa. 19 har inte slutförda gymnasiestudier och 3 är under 20 år. I januari fanns 105 ungdomar som var arbetslösa och 21 av dem hade inte slutförda gymnasiestudier. Endast två av de som inte har slutfört studierna har alltså fått arbete trots en förbättradd arbetsmarkand. Under 2007 fick 66 ungdomar under 25 år socialbidrag för sin försörjning. Vännäs Kommun kommer nu också att ta emot ca 80 flyktingar och här kommer också att finnas ett stort behov av utbildning och arbetsintroduktionsplatser.

Syfte

I en förstudie vill vi arbeta med en fördjupad kartläggning av problematiken i samarbete med övriga berörda aktörer inom området. Målet är att finna en bättre organisation och verksamhet för att arbeta med dessa ungdomar för att på sikt motivera dem till att återuppta studier eller få en plats på den öppna arbetsmarknaden. Avsikten med projektet som vi vill göra en förstudie om är att vi ska öppna samhället, näringslivet och arbetsplatserna för målgruppen. Vi vill till exempel starta volontärverksamhet med de ungdomar som inte kommer ut på arbetsmarknaden, något som aldrig prövats i Vännäs

Målsättning

Att arbeta fram en arbetsplan, handlingsplan och ett gemensamt förhållningssätt för samtliga aktörer där ungdomar och vuxna står i fokus. Att undersöka möjligheten att starta upp en ungdomscentral i samverkan med med övriga aktörer, att skapa förutsättningar för ungdomar så att inträdet på arbetsmarknaden underlättas. Att minska antalet ungdomar i utanförskap samt att öka ungdomarnas anställningsbarhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vännäs Kommun är den kommun i landet som har högst procentuell andel funktionshindrade. För närvarande finns dessutom en extremt stor andel unga vuxna funktionshindrade på väg ut i "vuxenlivet". Ett omfattande arbete pågår för närvarande i kommunen vad avser den fysiska tillgängligheten. En tilltänkt lokal för ett gemensamt ungdomsarbete finns. Lokalen är i behov av renovering och för att lösa tillgänglighetsfrågan måste en ramp till ingången byggas samt en handikappanpassning av toalett göras. Kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet kan lösas i samarbete med kommunens LSS-ansvariga.
Genom samlandet av kompetensen i samma lokal ser vi goda möjligheter att kunna tillgodose de flesta ungdomars behov.

Medfinansiärer

  • Vännäs Kommun Barn och Utbildningsförvaltningen
  • Vännäs kommun, Socialtjänsten

Samarbetspartners

  • Vännäs Kommun Barn och Utbildningsförvaltningen
  • Vännäs kommun, Socialtjänsten

Kommun

  • Lycksele
  • Vännäs