Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Socialt företagande i Malmfälten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Norrbottens kooperativ
KontaktpersonMarianne Aittamaa
E-postmarianne.aittamaa@uinorr.se
Telefonnummer092013810
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-03 till 2014-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi kommer att bygga upp en ny modell för samverkan mellan gruvnäring och arbetsintegrerande sociala företag detta för att mobilisera fler till arbetskraften så arbetskrafts brist minskas.
Det unika är att vi har byggt upp en relation och en vilja att samverka hos samtliga aktiva gruvbolag i regionen där även näringslivsbolagen är angelägan om att nya arbetsintegrerande sociala företag ska uppstå som komplettärer på den lokala arbetsmarkanden

Bakgrund

I Malmfälten är det sedan några år en mycket stor tillväxt inom gruvnäringen. Det sker en kraftig inpendling av arbetskraft från kustkommunerna och även andra delar av landet. Gruvföretagen och alla därtill hörande leverantörer, entreprenörer samt andra som får en positiv tillväxt skapar en efterfrågan och brist arbetskraft. Den är svår att lösa med enbart inflyttning då bostäder saknas. Kostnaderna för de stora strukturomvandlingarna ligger på kommunerna medan en stor grupp arbetskraft pendlar in och skattar alltså i andra kommuner.

Det upplevs nu att man inte har någon arbetslöshet i Malmfälten. Trots det finns fortfarande arbetslösa kvar i Malmfältskommunerna! Den 9 september i år var 654 i öppen arbetslöshet och 696 i olika arbetsmarknadsprogram, vilket ger sammanlagt 1 350. Tillsammans med Temagruppen för Entreprenörskap och Företagande höll vi i juni 2012…

Tillsammans med Temagruppen för Entreprenörskap och Företagande höll vi i juni 2012 en större konferens där dessa samtal inleddes med de olika parterna. Den följdes sedan upp med ett mindre seminarium med i Gällivare nu i juni i där nu även Expandum medverkade. Där uppdrogs åt Coompanion att göra den här ansökan. Det mötet gästades även av ett socialt företag i Bergslagen som jobbar mot just gruvnäringen.

I denna ansökan kommer både orden socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande användas men jag avser alltid det senare enligt Tillväxtverkets definition.

Vi ser hur man genom de sociala företagandet kan ta över serviceuppgifter som då frigör personal till gruvnäringen. De som lämnar serviceyrkena går till bättre betalda jobb med reglerade arbetstider och de som får deras servicejobb går från arbetslöshet till arbeten. Alla parter vinner på denna arbetskraftsförflyttning som mobiliserar fler till arbetskraften.

Vi vill även pröva vilka arbetsuppgifter gruvföretagen och deras entreprenörer ska kunna köpa från sociala företaga och då frilägga egen arbetskraft till andra uppgifter inom företagen.
I Norrbotten finns för tillfället 12 arbetsintegrerande sociala företag, med dryga 200 sysselsatta, vara två inom Pajala kommun men inga i Gällivare eller Kiruna trots att de där har ett mycket stort behov av att mobilisera fler av den egna befolkningen, med ordnade boende, till arbetskraften. Vi blir därför mycket glada när Progressums VD Tony Järlström säger att de vill medverka i det här projektet "för att ta fram en nollvision mot arbetslösheten".

Det pågår flera processer för att skapa olika former av arbetsintegrerat socialt företagande i nära samverkan med det offentliga trots att dess regelverk inte tillåter direkt upphandling av de sociala företagen vilket det privata företagandet kan göra.

Inom gruvindustrin finns redan väl utformad och prövad modeller för rehabilitering av deras egen arbetskraft och det är angeläget att dessa inte störs av de nya sociala företagen. Vi är därför mycket glada över att personalavdelningarna på Boliden och Northland Recourses har uttalat ett tydligt intresse av medverkan i denna och LKAB VD Lars-Erik Aaro har också klart uttalat deras intresse av att stödja bildandet av nya arbetsintegrerande företag i Malmfälten.

Vi har för avsikt att jobba genom en lokalt i Malmfälten anställd projektledare som kommer att

1) Kartlägga hur den redan befintliga rehabverksamheten ser ut på LKAB, Boliden och Northland Resources
2) Informera och utbilda nyckelpersoner vad arbetsintegrerande socialt företagande är för att motverka motstånd som brukar uppstå när nya verksamheter ska ges utrymme att växa.
3) Påbörja ett modellarbete för hur gruvföretagen ska kunna stödja bildandet av nya arbetsintegrerande sociala företag genom att bli samarbetsparter.
4) Knyta kontakter för att få in transnationalitet i det kommande Socialfondprojektet, det finns lärdom att dra genom att samverka med andra gruvregioner i världen
5) Göra en välförankrad Socialfondsansökan där en för Sverige unik modell för samverkan mellan näringsliv och arbetsintegrerat socialt företagande tas fram och prövas.

Förtydligande från sökanden:
Kartläggning av tänkbar målgrupp kommer att genomföras i samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Målsättning

Vårt långsiktiga mål är att introducera verktyget arbetsintegrerat företagande för att ge fler möjlighet att återvända till arbetskraften. Det primära är att fler kan komma i arbete och en bieffekt blir att företagen får tillgång till arbetskraft. Vi ser också hur vi kan ta fram en modell för hur näringsliv och arbetsintegrerande sociala företag kan samverkan för bådas bästa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Coompanion har nu flyttat till funktionella lokaler efter några år utan vilket känns mycket bra. vi arbetar med tillgänglighetssäkrad information och inom det sociala företagande känns det mycket naturligt då den primära målgruppen har olika funktionsnedsättningar

Transnationellt samarbete

Inom gruvnäringen finns det av tradition en samverkan inom branschen som vi tänker nyttja för att att knyta nya kontakter och skapa ett starkt partnerskap inför projektet vi kommer att starta som nästa steg i detta arbete.
Hoppas ESF är positiv till nätverksbyggande utanför Eu gruppen då gruvnäringen har ett bredare nätverk än Eu.

Kommun

  • Gällivare
  • Kiruna
  • Pajala