Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverkan Norr och Västerbotten

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonThomas Lundberg
E-postadatokonsult@msn.com
Telefonnummer0910-71 76 92
Beviljat ESF-stöd65 666 kr
Total projektbudget65 666 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-08-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
Undersöka möjligheter för samverkan mellan företag, stimulans för medarbetare till förändringsarbete som en naturlig del av sina arbetsuppgifter.

Bakgrund

Företagen har sedan tidigare genomfört analysfasen inom Växtkraft Mål 3 men ej kunnat fortsätta med Handlingsplanen då medel har saknats för detta. Man vill nu komplettera och för vissa göra en helt ny enl. det nya regelverket.
Ett företag förutom dessa som tidigare genomfört analyser tillkommer, Heli AB, detta för att uppnå samverkansmöjligeter mellan deltagande företag.
Vi kommer att förutom de redan inlämnade analyserna för Mål 3, titta på möjligheter till samverkan mellan företagen, samverkan med andra företag, generationsskifte samt livslångt lärande.
Då vi genomgående är tjänsteproducerande företag vill vi skapa förutsättningar för anställdas egna initiativ, egen utveckling och därigenom företagets utveckling och framgång.
Vi ser våra företag som del av en helhet där vi kommer att till viss del involvera andra intressenter i vår närhet i analysen.
Våra enskilt största delar att lösa är generationsskiften, arbetsledning, teknikkunnande samt språk.

Syfte

Huvudsyfte med vårt projekt är att framförallt ge bättre möjlighet för anställda med sämre utbildning att förkovra sig och därmed bättre följa med i den snabba utveckling alla ställs inför.
Vi vill ge en bättre bredd på kunskap samt ett större djup till vissa (specialistkompetenser).
Större lyhördhet vad gäller nytänkande, nya kunskaper samt samverkan med andra vill vi stimulera till.

Målsättning

Bättre trivsel på arbetsplatsen genom mätning av bl.a NMI, mindre sjukfrånvaro, högre lönsamhet för företaget, större befogenheter för anställda.
Nya affärsområden hoppas vi kommer att genereras genom större deltagande från anställda.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet; Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personer med utländsk härkomst.
Tillgänglig verksamhet; Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen.
Vi vill locka ungdomar o kvinnor till våra arbetsplatser då dessa är underrepresenterade.
Vi genomgår på flera av våra företag, framförallt Heli AB samt Arctic Air en generationsväxling som gör denna satsning mkt viktigt för oss.
Även personer med utländsk härkomst ska lockas att söka arbete hos oss.
Förståelse för varandra och repektive person/grupps arbetsuppgifter vill vi också belysa med detta projekt.
Kommunikativ tillgänglighet – Vi kommer att tillse att där vi så har behov kommer information att kunna delges via tolk, teckentolk.

Informativ tillgänglighet Information kommer att finnas såväl digitalt som i skrift.
Vi kommer att personligen adressera detta till varje individ ingående i projektet.

Fysisk tillgänglighet; Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personer med utländsk härkomst.
Tillgänglig verksamhet; Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen.
Vi vill locka ungdomar o kvinnor till våra arbetsplatser då dessa är underrepresenterade.
Vi genomgår på flera av våra företag, framförallt Heli AB samt Arctic Air en generationsväxling som gör denna satsning mkt viktigt för oss.
Även personer med utländsk härkomst ska lockas att söka arbete hos oss.
Förståelse för varandra och repektive person/grupps arbetsuppgifter vill vi också belysa med detta projekt.
Kommunikativ tillgänglighet – Vi kommer att tillse att där vi så har behov kommer information att kunna delges via tolk, teckentolk.

Informativ tillgänglighet Information kommer att finnas såväl digitalt som i skrift.
Vi kommer att personligen adressera detta till varje individ ingående i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå