Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

RC ResursCentrum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonLennart Melin
E-postlennart.melin@lycksele.se
Telefonnummer0950-167 00
Beviljat ESF-stöd289 305 kr
Total projektbudget387 180 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Klargöra ev. behov av samordnad, utvecklad organisation och insats av praktisk verksamhet för personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Lycksele kommun har 12.500 invånare. Många har svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden, exempelvis långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och människor med funktionshinder. Även ungdomar och imigranter omfattas av detta problem.

I lycksele kommun bedrivs, i nära samarbete med andra samhällsaktörer, arbete med särskilda insatser för dessa grupper, via kommunens Arbetsmarknadsenhet. Målet är att medverka till att den enskilde individen ökar sin anställningsbarhet. I detta arbete är rehabilitering, arbetsträning, arbetsprövning, praktik och utbildning viktiga aktiviteter, varför ett brett kontaktnät etablerats med representation av det lokala näringslivet, offentlig sektor och fristående organisationer. Efterfrågan på insatser från dessa aktörer ökar konstant.

Vi tror att en ökad samordning av befintliga aktörer kan medföra att platser i såväl offentlig som privat verksamhet i större utsträckning kan användas för olika insatser som kan föra individen ett steg närmare anställning och egenförsörjning.
Förstudien skall klargöra behovet av samordning och utveckling av organisationen liksom insatser av praktisk verksamhet för personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Bakgrund

Många människor i Lycksele Kommun har i dag svårt att ”komma in” på den öppna arbetsmarknaden och etablera sig där. Ex. långtidssjukskrivna, människor med olika former av funktionshinder, långtidsarbetslösa. Viktiga grupper är unga som ej etablerat sig på arbetsmarknaden samt Migranter.

För närvarande bedrivs i Lycksele Kommun arbete med särskilda insatser för dessa grupper via kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) och Samordningsförbundet LYSA i nära samarbete med den lokala arbetsförmedlingen, näringslivet, offentliga förvaltningar m.fl.

Så länge Lycksele Kommun har fungerat som mottagare av flyktingar diskuteras vikten av integrering för denna grupp i samhället. En avgörande del i integreringsarbetet är möjligheten till arbete och sysselsättning.
En integrerad sysselsättning/arbete ger möjlighet till socialt umgänge och språkträning, samt att individen under avdramatiserade förhållanden kan försöka förstå samhället. Samtidigt ges möjligheter att, på ett naturligt sätt, sprida förståelse för den enskilde flyktingens situation. Detta underlättar väsentligen möjligheterna till en värdig introduktion och integration.

Arbetsmarknadsenhetens mål är att medverka till att den enskilde individen ökar sin anställningsbarhet. I detta arbete är rehabilitering, arbetsträning, arbetsprövning, praktik och utbildning viktiga aktiviteter i att nå egenförsörjning och en socialt stabil situation.

Ett brett kontaktnät har etablerats med det lokala näringslivet, offentlig sektor och fristående organisationer. Dessa har på ett föredömligt sätt bistått med ”praktikplatser” för flertalet av de individer som deltagit i olika arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Trycket på offentlig förvaltning och det lokala näringslivet att ta emot individer för praktik, arbetsträning och arbetsprövning ökar konstant och är i dagsläget avsevärt.

Det individuellt anpassade arbetssättet är vedertaget och etablerat i Lycksele och har visat goda resultat.
En utbyggd sysselsättningsåtgärd, liknande Arbetscentrum och PULS, ger möjlighet att snabbare komma igång med arbetsträning och praktik vilket är grundläggande förutsättningar för framgång inom bl.a. integrationsarbetet.

En utökad insats och samordning av befintliga aktörer skulle innebära att platser i offentlig verksamhet och i det privata näringslivet i större utsträckning kan användas till arbetsprövning och praktik som ett steg mot en anställning och egenförsörjning.

Projektets geografi är fokuserad på Lycksele Kommun.

Projektets resultat kommer att marknadsföras och informeras om med hjälp av intern utvärdering och extern hjälp med skrivning och tryck, till berörda parter i samverkansarbetet samt andra intresserade, därav en kostnad på 27.500 kr.


Syfte

• Hitta en modell för ökad samverkan för att underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden, eller inom utbildningsväsendet.


Målsättning

Finna former och samverkanspartners som gör det möjligt att genomföra ett projekt, med syfte att underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att genomföras i enlighet med den kommunala handikapplanen. Förprojekteringen kommer att innehålla kompetensutveckling i tillgänglighet och funktionshinder. Tillgänglighetsaspekten i genomförandefasen kommer att belysas i förprojekteringen.Projektet kommer att genomföras i enlighet med den kommunala handikapplanen. Förprojekteringen kommer att innehålla kompetensutveckling i tillgänglighet och funktionshinder. Tillgänglighetsaspekten i genomförandefasen kommer att belysas i förprojekteringen.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå