Logotyp på utskrifter

Öppna dörren

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonPär Larshans
E-postpar.larshans@max.se
Telefonnummer0920-89000
Beviljat ESF-stöd375 000 kr
Total projektbudget500 000 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-07-03
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att i samverkan med andra aktörer lyfta upp frågan om värderingsförändring i den egna organisationen och se utsatta grupper som en resurs och inte ett hinder.

Bakgrund

Max Hamburgerrestauranger AB (Max) har idag ett mycket starkt varumärke. Det ger oss möjligheter, men också skyldigheter. Bland de skyldigheter vi upplever som företag är att stå för de värden vi redan idag står för. Dit räknas bland annat vår nationella prägel med enbart svenskt nötkött, samt bra personalpolitik. Det krävs dock mer av oss.

Vi har under de senaste åren börjat titta på hur vi kan arbeta mer med vårt sociala ansvar, samt vårt miljöansvar. Detta på ett för bolaget ansvarsfullt sätt. Vi har bland annat jobbat ihop med Samhall i något vi kan kalla ett testprojekt där vi och Samhall har tillsett att personal med funktionsnedsättning har fått jobb hos Max. Testet har resulterat fasta anställningar av personer som i annat fall varit mer eller mindre chanslös på arbetsmarkanden. Detta projekt ligger i linje med detta arbete.

I diskussion med både Luleå kommun men också arbetsförmedlingen så är det största hindret för personer som står långt utanför arbetsmarknaden inställningen hos den anställande parten. Arbetsförmedlingen målar en bild av att det är betydligt lättare att få gehör hos småföretag medan det är svårare både i mellanstora och stora företag.

Syfte

Max vill verka som ett föredöme för integration av speciellt unga människor med funktionshider. Vi vill också stärka vår kunskap på mångfaldsområdet och den problematik och möjligheter som finns där.

Syftet med projektet är att i samverkan med andra aktörer lyfta upp frågan om värderingsförändring i den egna organisationen och se utsatta grupper som en resurs och inte ett hinder. Vi ser samverkan i detta som en klar fördel, då det finns möjligheter för att projektet få mer kraft i och med att flera aktörer driver frågan gemensamt. Vi sätter så att säga tryck på varandra.

Vi vill också att projektet ska resultera i ett arbetssätt för att utveckla den interna och externa kommunikationen.

Målsättning

Målsättningen är i förlängningen att vi genom utbildning och värdegrundande arbete öka anställbarheten hos de utsatta grupperna.

Vi ser utöver vad som skrivits i ovan fler nyttopunkter för alla deltagaraktörer:
- Underlätta personalförsörjningen i en arbetsmarknad som i vissa delar har brister på personer, men där ändå många stora grupper står utanför ordinarie arbetsmarknad.
- Goodwill och en positiv profil för Luleå kommun samt dess företag

Noterbart är att Max genom ett systerprojekt ska arbeta med utbildning och värdegrundsarbete för vår befintliga personal

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det ligger i projektets grundförutsättning att peroner med funktionsnedsättning bereds möjlighet att delta i arbetet.
Hänsyn kommer att tas genom att tillse att:
- personer med funktionsnedsättning kan medverka vid alla aktiviteter (fysisk tillgänglighet bland annat genom handikapanpasssade lokaler, hörselslingor, teckentolkning).
- information ska vara utformad på ett sådant sätt att alla medverkande kan tillgodogöra sig informationen. Ex. genom nyttjande av projektplats där all information om projektet finns tillgänglig (möjlighet att även lägga in ljudfiler på denna projektplats).
- det finns en öppen atmosfär i arbetet som inbjuder samtliga till ett aktivt deltagande.

Medfinansiärer

  • Utvecklingskontoret

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, Luleå
  • Samhall AB, Region Luleå
  • Utvecklingskontoret

Kommun

  • Boden
  • Haparanda
  • Luleå
  • Piteå
  • Skellefteå
  • Umeå