Logotyp på utskrifter

Nyckelperson KL

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAktiebolaget Krekula & Lauris
KontaktpersonKerstin Mäki
E-postkerstin.maki@puab.pajala.se
Telefonnummer+4697874791
Beviljat ESF-stöd669 962 kr
Total projektbudget669 962 kr
Projektperiod2009-02-24 till 2010-02-19
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet innefattar, för att mildra de negativa följder som en sämre konjunktur för med sig, kompetensutbildningar som ska utföras av de anställda i företaget.Ge större möjligheter att bibehålla en plats i företaget, samt förbereda dem inför en kommande efterfrågeökning.

Bakgrund

Med bakgrund av de förändringar som företaget ställts inför, med drastisk minskad försäljning, på grund av en dramatisk konjunkturavmattning, har företaget blivit tvunget att se över kompetensen hos den befintliga personalstyrkan. Vid förstudien kom man fram till, att det fanns få personer som kunde klara av flera av arbetsställets olika arbetsuppgifter. Vilket betyder att vissa anställda är nästan oersättliga. Detta leder till att det inom vissa arbetsområden saknas personal, som kan hoppa in och göra de jobb som krävs. Detta är oerhört viktigt så att inte en del av verksamheten står still, vid sjukfrånvaro. Alla på företaget sysselsatta personer har varit med i kartläggningen av kompetensbehovet.

Syfte

Därför anser vi det angeläget, nu då det ges möjlighet, att få utbilda vår personal på plats, så att totala arbetsställets kompetensbehov kan täckas. Allt detta för att höja kompentensen hos personalen så att de har möjlighet att kunna hoppa in på alla områden och därmed kunna behålla sitt arbete, men även kunna vara mer attraktiva på den öppna arbetsmarkanden.

Målsättning

Att kompetensutbildningen av personal leder till att det finns fler nyckelpersoner inom varje arbetsområde. Många klarar av att jobba inom flera olika områden. Detta betyder att företagets verksamhet ej är beroende av att det saknas kompetent personal.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom förståelse, medvetenhet och kunskap ska man på arbetsstället se till att inte medarbetarna känner sig diskriminerade. Deltagarna ska ha möjlighet att kunna få information om utbildningen, samt genomförandet av den, på ett lättläst tydligt språk och även att få den på deras eget modersspråk, för att kunna delta i utbildningarna på samma villkor.

Jämställdhetsintegrering

Sammanlagt är det ca 13 personer som ska kompetensutvecklas, av dessa är 2 kvinnor, dvs ca 33 % av de kvinnor som är anställda. Medan det är 37 % av de manliga anställda som kompetensutbildas. Detta i en bransch som är tyvärr fortfarande väldigt mansdominerad.

Kommun

  • Pajala