Logotyp på utskrifter

Nya vägar för ungdomar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMedlefors folkhögskola
KontaktpersonJerry Malmin
E-postjermal@medlefors.se
Telefonnummer0910-575 00
Beviljat ESF-stöd298 640 kr
Total projektbudget398 640 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Medlefors folkhögskola avser att i samverkan söka och utvärdera nya arbetsformer som ska kunna hjälpa den grupp av ungdomar som har en låg motivation för studier, eller andra problem med inlärning, t ex invandrare med kort tid i landet, att ändå klara sina studier och hitta nya vägar till arbete.

Bakgrund

Medlefors Folkhögskola har i många år arbetat med att ge människor i olika åldrar möjlighet att läsa in en gymnasiekompetens på den Allmänna kursen, för att de ska kunna söka vidare till högre studier eller för att kunna stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
På Allmän kurs har det traditionellt under många år varit äldre med arbetslivserfarenhet som sökt och antagits, och vi har enbart haft ett fåtal under 25 år som studerat. De äldre har då blivit förebilder för de yngre genom att de varit så motiverade, och detta har varit ett lyft för de yngre.
Idag är läget annorlunda. Vi har en stor grupp ungdomar som inte klarar av att läsa sin gymnasiekompetens på gymnasieskolan utan vill prova folkhögskola som ett alternativ samtidigt som att de äldre blir allt färre. Ungdomarna är inte sällan skoltrötta och omotiverade, men de vet genom media, arbetsförmedling, studie- och yrkesvägledare, lärare, föräldrar m fl, att utan gymnasiekompetens så har de inte särskilt stora möjligheter att kunna få en anställning. Därför vill de prova folkhögskola för att kunna få sin efterlängtade gymnasiekompetens.
Vårt uppdrag är att nå grupper som har svårigheter på olika sätt och idag står vi inför en stor utmaning när det gäller att kunna öka motivationen hos de yngre.

Syfte

Allmän kurs består av teoretiska ämnen samt ett fåtal praktiska/estetiska ämnen och med anledning av att studerandegruppen har förändrats vill vi söka nya arbetsformer.
Vi vill genom en förstudie söka och utvärdera nya arbetsformer som ska kunna hjälpa den grupp av ungdomar som har en låg motivation för studier, att ändå kunna få sin gymnasiekompetens. Sökande av nya arbetsformer kommer dels att omfatta den pedagogiska undervisningen i lektionssalarna och dels att omfatta sökandet av nya arbetsformer inom studie- och yrkesvägledningen för att öka motivationen och vidga perspektivet att se sig själv i en framtid. Vi vill också ta fram strategier för att öka antalet som väljer otraditionellt när det gäller typiskt manliga och kvinnliga yrken. Tills sist vill vi se hur vi kan samverka med andra parter, såsom yrkesutbildare och/eller företag, för att erbjuda våra ungdomar olika yrkesinriktningar.

Målsättning

Förundersökningen skall resultera i att
- vi har lagt fram en övergripande strategi för utveckling av vår egen pedagogiska personal för att kunna stödja målgruppen på ett individpassat sätt
- vi har tagit fram idéunderlag för hur vi kan gå vidare i ett genomförandeprojekt omfattande både kompetensutveckling av egen personal, samt hur vi arbetar med ungdomar i, eller med risk att hamna i "utanförskapet"
- vi har etablerat kontaktnät med yrkesutbildningsorganisationer och företag som framledes kan vara aktuella för att ge ungdomar praktikplatser eller fastare former av anställningar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medlefors lokaler är fullt anpassade för funktionshindrade. Våra kunder/medlemsorganisationer är ofta handikapporganisationer som förlägger utbildningar till oss inte minst av detta skäl.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Vi kommer i förprojektet att planera för hur projektet skall hantera förhållningssätt inom, och gentemot målgrupperna, dvs vår värdegrund i verksamheten, samt tillgänglighet för alla i kommunikation och information. Det är en kärnfråga då vår målgrupp kommer att bestå delvis av funktionshindrade men även andra där speciell hänsyn och kunskap behövs, såsom t ex relativt nyanlända invandrare.

Medfinansiärer

  • Skol- och kulturkontoret

Samarbetspartners

  • Lerna Utbildning

Kommun

  • Skellefteå