Logotyp på utskrifter

Nya Mål i arbetslivet för synskadade

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägare3370-0246
KontaktpersonGunnel Mörtlund
E-postgunnel.mortlund@coompanion.se
Telefonnummer0920-13803
Beviljat ESF-stöd294 000 kr
Total projektbudget392 000 kr
Projektperiod2010-01-11 till 2010-07-10
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Möjliga yrkesinriktningar för synskadade ska undersökas, där synskadan inte behöver vara ett hinder. Målet är att utveckla och testa ett koncept för utbildning, sysselsättning och företagande tillsammans inom massage, friskvård samt besöksnäringen men även andra lämpliga branschområden.

Bakgrund

En inventering visar att synskadade i Sverige är verksamma inom ett 80-tal olika yrken. Mycket talar dock för att andelen arbetslösa och långtidssjukskrivna inom denna grupp kan vara så hög som 40 till 50 procent, även om det är svårt att få fram exakta och pålitliga arbetslöshetstal i gruppen synskadade. Samtidigt finns yrken inom vilka synskadade har förutsättningar att lyckas särskilt väl, där personernas funktionshinder under rätt förutsättningar, inte behöver vara hindrande. Som exempel är många synskadade i ett internationellt perspektiv verksamma som massageterapeuter och pianostämmare är ett annat yrke där synskadade har varit framgångsrika.

Sysselsättning efter avslutad utbildning upplevs också som en särskild utmaning, inte bara för synskadade, även om det kan vara ett särskilt problem eftersom flera yrken återfinns inom nischyrken. Därför ska en särskild vikt läggas vid att pröva former för ett gemensamt socialt företagande efter en utbildnings slut.

I förprojekteringen ska lämpliga branschområden för synskadade kartläggas där synskadan inte behöver vara hindrande. Målgruppens särskilda behov och förutsättningar ska kartläggas så att det finns en bra grund för att utforma aktiviteter och lämpliga utbildningar i en genomförandefas.

Goda exempel inom och utanför landet ska utforskas. Främst kommer utbildningar och verksamhet med synskadade som massageterapeuter att undersökas, men det finns även goda exempel inom andra branscher som ex besöksnäringen. Inom ramen för projektet ska även en kartläggning genomföras för att undersöka vilka stöd och hjälpmedel som finns tillgängliga, befintliga utbildningar och vilka resurser som behöver tillföras.

Syfte

Projektidén är att förutsättningslöst undersöka möjliga yrkesinriktningar för synskadade, där synskadan inte behöver vara ett hinder, utan tvärtom kan innebära fördelar jämfört med fullt seende.
Syftet med projektet är att i ett förta steg i en förprojektering undersöka möjligheterna att utveckla en eller flera utbildningar för personer med en synskada. Utbildningarna ska integreras med en plattform för sysselsättning som anställd eller egen företagare efter utbildningens slut. Modellen ska även vara överförbar för att fungera för andra former av funktionsnedsättningar.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är att ta fram en projektplan för ett projekt som gör det möjligt att utveckla och testa ett koncept för utbildning och sysselsättning av synskadade främst inom massage och friskvård, besöksnäringen och andra lämpliga områden. Konceptet ska innehålla utbildning, former för företagande och sysselsättning. Inom ramen för förprojekteringen ska en organisation för genomförandet formas med samverkansparter från berörda intressenter som arbetsförmedling, försäkringskassa, handikapporganisationer och branschorganisationer samt företagare.

Visionen är också att utveckla ett franchisingkoncept där modellen med integrerat utbildning och företagande kan föras över till andra geografiska områden och eventuella branscher eller andra typer av funktionshinder.
I ett genomförandeprojekt är målet att minska andelen arbetslösa och sjukskrivna inom målgruppen synskadade.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En person ur målgruppen engageras redan i förprojekteringen som projektmedarbetare. Tillgängligheten säkerställs med befintlig teknik och teknik som utvecklas under projekttiden av Sverige-Finska Folkhögskolan i Haparanda. De tar emot synskadade i sina utbildningar och har utvecklat tekniska system som översätter bilder till talspråk. All information görs tillgänglig för målgruppen synskadade och kommunikation underlättas med befintlig tillgänglig teknik. Lokaler är också anpassade för att vara tillgängliga för synsakdade och personer med andra funktionshinder. Studiebesök och möten på annan ort eller i andra lokaler ska genomföras så att alla kan delta, oavsett funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Sverige-Finska Folkhögskolan, liksom Coompanion och Synskadades Riksförbund har upparbetade nätverk i Finland. En samverkan med aktörer i Finland ökar underlaget för framtida utbildningar, till ett gemensamt företagande samt ger ökade möjligheter till praktik och ett större urval av framtida arbetsgivare. Ett möte ska genomföras med möjliga samverkansparter i norra Finland och utbildningar och projekt i Finland ska kartläggas för ett eventuellt framtida utbyte av modeller och metoder. Ett utbyte skulle öka kvalitén i ett genomförandeprojekt och en framtida verksamhet. Utbytet möjliggörs genom att människor på båda sidor av gränsen ,mellan Sverige och Finland är tvåspråkiga.

Samarbetspartners

 • Energikällan
 • Sverigefinska folkhögskola

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå