Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MAGNET, Jokkmokks modellen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSameslöjdstiftelsen Sámi Duodj
KontaktpersonAnnelie Päiviö
E-posta.paivio@telia.com
Telefonnummer0971-12894
Beviljat ESF-stöd424 599 kr
Total projektbudget424 599 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-05-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Sameslöjdsföretag inventerar sina utvecklingsbehov. Företagare rangordnar önskemål som prioriteras via branschanalys och resulterar i en handlingsplan för hela näringen. Resultatet genomförs och inkluderas i Sameslöjdstiftelsens strategiska arbete för utveckling av samesöjdsnäringen.

Bakgrund

Sameslöjdstiftelsen vill förbättra och utveckla förutsättningarna för sameslöjden, den samiska föremålskulturen samt stimulera lokalt företagande, regional och nationell utveckling av sameslöjden som bransch.

Sameslöjdstiftelsen har sedan ett par år tillbaka genomfört nationella branschträffar för sameslöjdare. Stiftelsen har dessutom startat ett långsiktigt arbete för att samla in data om samiskt hantverk som bransch. Då SNI-koder ej fungerar för samiska hantverkare så kan inte heller företagarna via SCB finna näringsfakta som kan fungera som beslutsunderlag i slöjdarnas affärsmässiga utveckling.

I Sameslöjdstiftelsens regi har det genomförts enkätundersökningar bland butikskunder och utställningsbesökare. Till detta kommer statistik från försäljning och intervjuer med näringsverksamma slöjdare. Ett register har skapats över slöjdare och grunden till branschfakta börjar växa fram. Vid årliga branschträffar redovisas den fakta som inkommit och slöjdare kan då agera utifrån vad som framkommit.

För att kunna driva kompetensutveckling behövs en samordning av slöjdbranschen som helhet. För att uppnå kostnadseffektiv kompetensutveckling måste ett brett angreppssätt appliceras på branschens företagare. Genom att samla in branschen och tillsammans analysera fram vilka behov som föreligger och hur dessa ska prioriteras på ett för slöjdnäringen effektivt sätt, så kan den samiska slöjden kompetensutvecklas på bred front. Utan en samordning av inköp, utveckling och genomförande av kurser skulle det vara ytterst kostnadskrävande att kompetensutveckla enskilda företag.

Målet med kompetensutveckling är att den på sikt ska leda till ökad tillväxt och sysselsättning. Projektet medverkar till samlingsbeslut där en hel bransch driver kompetensutvecklingsprojekt, gör analyser och fattar beslut om vilka kompetenshöjande åtgärder som är mest relevanta för branschen utifrån företagens samlade helhetsperspektiv.

Syfte

MAGNET, Branschanalys Jokkmokks modellen är utvecklad av Sameslöjdstiftelsen, Samernas utbildningscentrum, Kunskapens Hus och Jokkmokks kommun som en glesbygdsmodell för småföretag för att med EU-stöd identifiera behovet av kompetensutveckling hos företag inom duodji (samiskt hantverk) för att sedan med EU-medel finansiera kompetensutveckling av medarbetarna.

Genom MAGNET, Branschanalys Jokkmokks modellen ges det möjlighet för mindre företag i glesbygd att delta i kompetensutvecklingsprojekt, där företaget först gör en analys av kompetensutvecklingsbehovet (förprojekt) och sedan bekostar EU den kompetensutveckling (genomförande) som blivit högst prioriterad.

MAGNET, Branschanalys Jokkmokksmodellen är framtagen för enmansföretag och småföretag i gelsbygd. Modellen är framtagen med målet att den ska vara enkel att administrera men också enkel för företagen att använda. Modellen är gjord för att fungera i gelsbygd, vilket bl a innebär att hänsyn tagit till att företagen ligger långt i från varandra. Modellen är gjord för att ge en fullgod analys. Modellen bygger på att varje enskild medarbetare eller företagare ska genomföra en analys för sitt kompetensutvecklingsbehov.

MAGNET är ursprungligen framtagen av Hantverkarnas Riksorganisation och under 2005-2007 genomförde nedanstående organisationer kompetensanalyser som ledde till många utbildningar och kurser.
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Sveriges Frisörföretagare
Sveriges Skrädderiförbund
Svenska Hovslagare
SVEMEK mfl.

Målsättning

FÖRVÄNTADE EFFEKTER för Sameslöjdstiftelsen

Inventera kompetensutvecklingsbehoven inom sameslöjdsnäringen
Inventera kompetensutvecklingsintresset hos sameslöjdsnäringens företagare
Inventera kompetensutvecklingsbehovet inom sameslöjdsnäringsorganisationens organisation och styrelse.
Genomföra de av företagarna prioriterade kompetenshöjningarna inom branschen.
Genomföra kompetensutveckling av styrelse och personal.

I branschregistret finns idag 141 registrerade slöjdföretagare varav 93 är kvinnor och 48 män. I slöjdorganisationen arbetar 5 personer varav 4 är kvinnor och 1 är man. Styrelsen består av 3 män och 2 kvinnor. Utöver ovanstående har ytterligare 10 personer i åldern 20-26 identifierats. Dessa uppskattas starta näringsverksamhet inom kort. Dessa är fördelade på 5 kvinnor och 5 män. Målet med projektet är att 50 kvinnor och 35 män deltar i kompetensutvecklingsanalysen. Handlingsplanen inkluderas i Sameslöjdstiftelsens strategiska arbete.

Mål för projektet
Företagsanalysen genomförs av 85 företag (inkl de personer som uppskattas starta inom kort).
Företagsanalysen blir branschfakta i form av dagsaktuellt kompetensutvecklingsintresse inom olika företag i sameslöjdnäringen.
Företagsanalysen ger genusperspektiv på kompetensutvecklingsbehovet.
Analys görs också av slöjdorganisationens anställda och styrelse.

Branschanalysen blir branschfakta i form av dagsaktuell inventering av kompetensutvecklingsbehovet för sameslöjdsnäringen som helhet.

Handlingsplanen blir branschfakta som visar vilka kompetensutvecklingsinsatser som i dgsläget prioriteras av företagen inom branschen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då gemensamma träffar sker, väljs lokaler som är handikappsanpassade.

Vid urval av samtalspart - när företagaren gjort första analysen och ska träffa en utvald annan företagare, tas hänsyn till ev funktionshinder, så att den gemensamma träffen fungerar.

Kommun

  • Arjeplog
  • Arvidsjaur
  • Boden
  • Gällivare
  • Jokkmokk
  • Kiruna
  • Malå
  • Storuman
  • Vilhelmina