Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lindbäcks Group i förändring

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLindbäcks Group AB
KontaktpersonStefan Lindbäck
E-poststefan.lindback@lindbacks.se
Telefonnummer0911-231012
Beviljat ESF-stöd163 771 kr
Total projektbudget163 771 kr
Projektperiod2009-02-28 till 2009-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi vill också med denna åtgärd förhindra varsel och permitteringar.

Bakgrund

Lindbäcks Bygg AB har sedan 60-talet producerat bostäder med block som prefabricerats i fabrik och monterats på byggarbetsplatser. Sedan början på 90-talet har vi övergått till ett mer industriellt byggande av bostäder vilket medför att vi tillverkar färdiga volymer vid vår fabrik och sedan monterar dessa på byggarbetsplatserna.

Den industriella tekniken innebär att vi tillverkar samtliga element och detaljer inomhus.
I fabriken konstrueras och byggs elementen och monteras till volymer med golv, ytterväggar mellanväggar och tak.
Våra produkter och vår nya teknik har rönt stort intresse och vi ser oss som lite av pionjärer då vi försöker att standardisera delar av byggprocessen.

I de tider som vi nu lever i har byggbranschen drabbats av en mkt svår konjunkturnedgång - även vi. Vissa varsel är lagda och hela verksamheten med våra nya produktionsmetoder hotas av varsel och permitteringar.
Vi är i ett läge då vi behöver fortsätta utveckla/utbilda personal. Vi är övertygade om att detta är en viktig och på sikt framgångsrik satsning där vi knutit olika partners/leverantörer till oss.
Vi behöver utveckla detta arbetssätt, behålla personal till dess att konjunkturen vänder och söka utbilda personal i än högre grad då vi har tid o möjlighet i en lågkonjunktur.

Syfte

Stärka vår företagsidé och personalens trygghet genom utbildning i en lågkonjunktur.
Inventera behov av utbildning, i än högre grad diskutera smaverkan mellan oss och andra, analysera framtida utveckling och hur vi ska ta tillvara nya tekniker, forskningsrön m.m.
Analysera byggandet i ett nationellt och internationellt perspektiv och även hur jämställdhetsarbete kan bedrivas för att kunna rekrytera mer kvinnor till våra arbetsplaster.

Målsättning

Mindre varsel - permitteringar.
Lägre personalomsättning i övrigt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personder med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med "högt i tak" för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Deltagande aktörer

  • Lindbäcks Bygg AB
  • LINDBÄCKS FASTIGHETER AB
  • LINDBÄCKS PORSÖN AB

Kommun

  • Piteå