Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Lärande i arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalix kommunförvaltning
Kontaktpersonsaknas saknas
E-postrickard.mohss@kalix.se
Telefonnummer0923-656 03
Beviljat ESF-stöd1 323 017 kr
Total projektbudget3 307 546 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet – Lärande i Arbetslivet – riktar sig till ungdomar i åldern 16 – 24 år med fokusering på åldersgruppen 18 - 24 år och som inte har slutbetyg från gymnasieskolan.

Projektdeltagarna skall ges möjlighet att genomföra gymnasiala kurser, genom ett praktiskt lärande vid olika arbetsplatser inom kommunerna Kalix och Överkalix.

Under projekttiden skall projektdeltagarna ha:

- genomfört praktiskt lärande vid olika arbetsplatser, som omvandlats till gymnasiala betyg enligt nationell kursplan för gymnasiet
- ökat sina möjligheter till inträde på arbetsmarknaden eller vidare eftergymnasiala studier.
- förbättrat sina kunskaper om arbetsmarknad och yrke för att underlätta framtida yrkesval.

Bakgrund

På grund av utrymmesskäl vad gäller textmassa hänvisas till ansökan med
diarienummer Pact 2008-01425.

Syfte

Syftet med projektet – Lärande i Arbetslivet – är att skapa innovativa och utvecklande miljöer ute i arbetslivet, som kan motsvara ungdomars behov av ett praktiskt lärande vilket sedan omvandlas till gymnasiala betyg.
Genom att skapa förutsättningar för ett lärande motverkas utanförskap i samhället och underlättas inträdet på arbetsmarknaden eller vidare till eftergymnasiala studier.

Målsättning

Projektets målsättning är att 70 % av projektdeltagare efter sin tid i projektet skall uppleva att deras möjligheter till arbete och/eller vidare studier ökat.

Samtliga projektdeltagare (100 %) skall efter sin tid i projektet erhållit betyg i minst tre (3) gymnasiala kurser.

Av projektdeltagarna skall vid projektets slut, minst 20 % erhållit gymnasialt slutbetyg.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I målgruppen kommer alla att antas på likvärdiga grunder oavsett funktionshinder av fysisk eller psykisk natur.
I projektet kommer vi att anpassa både de fysiska delarna av lärandet exempelvis ergonomi, tillgänglighet m m samt även de psykiska delarna som utbildningstakt, examinationsformer, kunskapskontroller m m i syfte att underlätta i största möjliga mån för projektdeltagarna att genomföra sin utbildning.
I utbildningen för handledare vid arbetsplatser, kommer att behandlas frågor om funktionshinder både av fysisk och psykisk natur, för att öka förståelse, medvetenhet och kunskap hos de som berörs av projektet.

All information om projektet kommer att utformas så att den enskilde, oavsett funktionshinder, kan tillgodogöra sig information om projektet och det som berör det praktiska lärandet vid arbetsplatsen.

Varje projektdeltagare kommer att ges möjlighet att delta i projektet helt utifrån sina egna individuella förutsättningar.

I uppföljning och utvärdering av projektet kommer även att ingå en uppföljning av hur tillgänglighetsperspektivet uppfylls i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Projektet som helhet kommer att präglas av jämställdhetsintegrering från ledningsgrupp till projektdeltagare. Projektdeltagarna kommer att utgöras av 50 % kvinnor och 50 % män.

Vi kommer att sträva efter att stimulera projektdeltagarna till otraditionella studie- och yrkesval, exempelvis genom att stimulera män till vårdyrket och kvinnor till verkstadsindustri. En effekt av detta är att arbetsplatser med en könsmässig snedfördelning av personal, kommer att påverkas positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Utbildningen för handledare kommer att präglas av jämställdhet och utgöra konkreta inslag i utbildningen. Marknadsföringen av projektet mot företag/arbetsplatser och projektdeltagare kommer även att fokusera mot jämställdhet, detta för att få både arbetsplatser och projektdeltagare skall känna att ett deltagande i projektet sker på lika förutsättningar oavsett kön.

Samma förutsättningar att delta i projektet kommer att gälla samtliga, oavsett kön.

Under den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av projektet kommer resultatet att redovisas uppdelat på kön, vilket sedan kommer att bli föremål för en speciell analys ur ett jämställdhetsperspektiv.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
 • Kalix kommunförvaltning

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
 • Företagarna i Kalix
 • Kalix kommunförvaltning

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå