Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling i samverkan mellan Backen och Långskatan rektorsområden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLångskata rekorsområde
KontaktpersonZi Dannberg-Aml
E-postZi.Dannberg-Alm@bu.pitea.se
Telefonnummer0911-16658
Beviljat ESF-stöd770 099 kr
Total projektbudget770 099 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2010-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att genomföra utbildning utifrån behov identifierade vid genomförd analys. Målet är att stärka vår förmåga att tillgodose våra elevers behov och att utveckla vår organisation mot ökad omvärldsorientering och jämställdhet

Bakgrund

Backens- och Långskata rektorsområden har under våren 2007 genomfört parallella kompentsutvecksanalyser inom ramen för Växtkraft mål 3. En kompetensutvecklingsplan utarbetades för vart och ett av rektorsområdena. Analysen visade på att kompetensutvecklingsbehoven var likartade och man vill därför genomföra planerade utvecklingsinsatser i samverkan. Vi ser att vår omvärld förändras snabbt. Den kommunala skolan ställs inför nya utmaningar bl. a. i form av effektiviseringkrav på grund av allt tuffa ekonomiska förutsättningar och kvalitetskrav på grund av konkurrens om eleverna genom etableringar av friskolor. Vi ser därför att vi måste kompetensutveckla oss för att hänga med i utvecklingen.

Syfte

Syftet är att kompetensutveckla personalen inom våra bägge rektorsområden för att bättre kunna möta framtida krav från elever och föräldrar utifrån ett perspektiv med ökade valmöjligheter i form av friskolor.

Målsättning

Vår målsättning är att projektet ska öka förståelse och beredskapen för de förändringar som sker inom skolområdet. Vi ska bättre kunna svara upp till nya krav som våra elever och föräldrar förväntas ha i en värld med större valfrihet i valet av skola.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Största möjliga hänsyn kommer att tas för att personer med funktionsnedsättning ska kunna medverka i projektet. Hänsyn kommer att tas genom att tillse att:
- personer med funktionshinder kan medverka vid alla aktiviteter (fysisk tillgänglighet bland annat genom handikapanpasssade lokaler, hörselslingor, teckentolkning).
- information ska vara utformad på ett sådant sätt att alla medverkande kan tillgodogöra sig informationen. Ex. genom nyttjande av projektplats där all information om projektet finns tillgänglig (möjlighet att även lägga in ljudfiler på denna projektplats).
- det finns en öppen atmosfär i arbetet som inbjuder samtliga till ett aktivt deltagande.

Jämställdhetsintegrering

Vi har ett behov av fler män i våra organisationer. Det finns även behov av att stärka jämställhetsperspektivet gentemot våra elever. Vi kommer därför ta med detta perspektiv i alla aktiviteter för att försöka göra våra arbetsplatser mer attraktiva för bägge könen. För att öka vår kompetens i likabehandling av eleverna har vi en speciell utbildningsaktivitet planerad.

Deltagande aktörer

  • Backens rektorsområde
  • Långskata rekorsområde

Kommun

  • Piteå