Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling-Elektronik i Norr( KEN )

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKalix Electropolis AB
KontaktpersonAnders Högström
E-postanders.hogstrom@kalix.se
Telefonnummer0923-651 11
Beviljat ESF-stöd400 000 kr
Total projektbudget400 000 kr
Projektperiod2008-08-04 till 2009-01-16
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Elektronikindustrin i Norr- och Västerbotten utgör en mycket viktig industri och tillväxtmotor för att utveckla nya produkt ägande företag och därmed säkra en framtida tillväxt i våra län. Den snabba utvecklingen i världen inom elektronikområdet ställer nya krav på att företagens befintliga personal kan vidareutbildas inom olika områden.
Syftet med projektet är att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet inom elektronikbranschen i Norr- och Västerbotten samt sammanställa en prioriterad kompetensutvecklingsplan som är nödvändig att genomföra de närmaste åren för att säkra en fortsatt utveckling av elektronikbranschen i regionen. Om inga kompetensutvecklings åtgärder genomförs under de närmaste åren finns risk att utvecklingen stannar av.

Bakgrund

Under de senaste åren har Kalix Electropolis, tillsammans med elektronikbranschen, etablerat ett framgångsrikt samarbete mellan elektronikföretagen i Norrbotten där affärs- och tekniksamarbetet har ökat. Under 2007 har samarbetskontakter etablerats med elektronikföretag i Västerbotten. Syftet med breddningen av samarbetet är att utveckla en effektiv samverkan och stärka hela elektronikindustrin i norra Sverige. Under 2008 planeras start av en gemensam satsning inom om elektronikbranschen i Norr- och Västerbotten under namnet ESIS (Elektronik System – ett regionalt Innovations System) i samarbete mellan Kalix Electropolis AB, IUC Norrbotten, IUC Bothnia, samt Luleå Tekniska Universitet.

Varför är elektronikindustrin viktig? Elektronik finns idag i princip i alla typer av produkter. Ofta som delsystem inom verkstads-, process-, trä- och byggindustri, vård- och omsorg, bil- och transportindustri, etc. Genom att använda inbyggda elektroniksystem i nya produkter ökar man de produkt ägande företagens förmåga att konkurrera på en världsmarknad. Elektronikindustrin i regionen utgör en mycket viktig industri och tillväxtmotor för våra län.

Utmaningar inom elektronikbranschen:
o Den snabba utvecklingen i världen inom elektronikområdet (komponenter, byggteknik, produktionsteknik, testteknik, etc) ställer nya krav på att företagen kompetensutvecklar sin befintliga personal.
o Bristen på utbildade och erfarna elektronikingenjörer ställer större krav på mer intern kompetensutveckling. Framför möjlighet att vidareutbilda befintlig produktionspersonal som till stor del idag består av kvinnor.
o Nya miljökrav (t.ex. blyfri produktion) och kvalitetskrav (olika certifieringskrav t.ex. för medicinsk teknik, etc) ställer nya krav på tillverkande företag konstruktionsföretag och produkt ägande företag.

Antalet sökande till eftergymnasiala högskoleutbildningar inom elektronikområdet har minskat med 60 % under de senaste åren, samtidigt som efterfrågan från elektronikindustrin ökar. Om inte speciella åtgärder genomförs för att stötta den interna kompetensutvecklingen hos elektronikföretagen i norra Sverige kommer elektronikbranschens tillväxt att påverkas negativt. Eftersom flera av företagen är små och finns förlagda till mindre orter (t.ex. östra Norrbotten), så behöver regionala kompetensutvecklingsåtgärder genomföras för att möjliggöra att man kan vidareutvecklas i regionen.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet inom elektronikbranschen i Norr- och Västerbotten samt sammanställa en prioriterad kompetensutvecklingsplan som är nödvändig att genomföra de närmaste åren för att säkra en fortsatt utveckling av elektronikbranschen i norra Sverige. Om inga kompetensutvecklings åtgärder genomförs under de närmaste åren finns risk att utvecklingen stannar av.

Målsättning

Huvudmålsättningen är att sammanställa ett förslag på kompetensutvecklings program för elektronikbranschen i Norr och Västerbotten som är väl förankrat med elektronikföretagen och stämmer väl med det länsövergripande utvecklingsprogram som är fastlagt för Norr- och Västerbotten.

Några mätbara delmål under projektet:

o Inventering av det interna kompetensbehovet kommer att ske hos minst 40 elektronikföretag i Norr- och Västerbotten. Resultatet från behovsinventeringen analyseras och grupperas efter kompetensutvecklingsbehov.
o Minst 2 arbetsmöten genomförs i samarbete med företagen i syfte att göra en fördjupad analys av det resultat som framkommit under behovsinventeringen och där man lägger fast ett förslag på kompetensutvecklings program som förankras med elektronikföretagen. Arbetsmötena skall delas upp efter vilken typ av utbildningsinsats som efterfrågas.
o En speciell SWOT-analys ur ett jämställdhetsperspektiv genomförs och sammanställs (nuvarande styrkor och svagheter samt möjligheter och hot)
o Identifiera ett delområde inom kompetensutvecklingsprogrammet som är inriktat på att vidareutveckla kvinnor inom elektronikbranschen och som på sikt ökar antalet kvinnor inom utvecklings/konstruktionsområdet och i fler ledande roller i företagen.
o Identifierat ett delområde inom kompetensutvecklingsprogrammet som vidareutvecklar funktionshindrade inom elektronikbranschen.
o En kompetensutvecklingsplan utformas med en detaljerad aktivitets- resurs- och tidsplan. Planen skall ligga som grund för en genomförande fas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Planering av arbetet kommer att tidvis ske i kontorslokaler i Luleå och Skellefteå. Huvuddelen av verksamheten i projektet kommer dock att vara förlagd till träffar ute hos företagen. Under arbetet i projektet kommer:
o de fasta arbetslokalerna kommer att vara anpassade för funktionshindrade med bl.a. hiss.
o valet av möteslokal under behovsinventering och arbetsmöten är vara väl anpassad för funktionshindrade, både vad gäller mötesrum och service.
o de förfrågningsunderlag och dokumentation av resultatet kommer att i god tid skickas ut och lagras digital form, vilket underlättar tillgängligheten av informationen via olika hjälpmedel (allt beroende på funktionshinder).
o delar av behovsinventeringen att även vända sig till personer med funktionshinder hos företagen. Detta innebär att speciell hänsyn skall tas till arbetsmiljö och tillgängligheten på arbetsplatserna.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Under projekteringsfasen för kompetensutvecklingsprogrammet inom elektronikbranschen i Norr- och Västerbotten kommer projektet att bjuda in Kemi-Torneå yrkeshögskola att delta i utformningen av kompetensutvecklingsprogrammet bl.a. de planerade arbetsmötena. Kemi-Torneå yrkeshögskola har byggt upp test- och utbildningsplattform inom elektronikproduktion i Kemi med modern utrustning. Målsättningen är att etablera ett utbyte och samarbete mellan norra Sverige och Finland när det gäller kompetensutvecklingsprogram inom elektronikområdet. Etablerade kontakter finns redan samt kunskap om deras utbildningskompetens och utrustningspark

Samarbetspartners

 • IUC Bothnia AB

Deltagande aktörer

 • Luleå Tekniska Univerisitet

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå