Logotyp på utskrifter

Kompetenshöjning angående virkessortering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRundviks sågverk
KontaktpersonElisabeth Oscarsson Åberg
E-postelisabeth.oscarsson@sca.com
Telefonnummer093046229
Beviljat ESF-stöd339 869 kr
Total projektbudget339 869 kr
Projektperiod2009-02-24 till 2009-05-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Kompetenshöjande åtgärder för att göra ett teknikskifte inom virkessortering.
Personalen kommer att utbildas inom kamerasortering. För att kunna genomföra en nyinvestering och ett teknikskifte. Detta kommer att leda till en högre konkurrenskraft och lägga grunden för en ökad vidareförädling.

Bakgrund

För att fortsätta att var konkuranskraftig så har företaget investerat i en ny maskinpark för kamerasortera virket. Vi ser det nu som nödvändigt att investera i våra mjuka delar (personalen) för att få teknik och människa att fungera optimalt. Vår personal har tidigare arbetat på ett helt annat sätt och den nya tekniken kräver nya kompetenser och rutiner.

Syfte

Syftet är att utbilda såväl befintlig personal som övertalig personal för att säkerställa att dom ska kunna få jobb vid Rundviks sågverk i framtiden när konjukturen vänder. Lyckas vi inte med att öka kompetensen på våra medarbetare kommer vi att få svårt att konkurrera med norra Sverige som bas. Idagsläget ligger våra största konkurrenter i Tyskland och vi exporterar 80 % av vår produktion.

Målsättning

Att starta upp den nya produktionsanläggningen och nå full produktion (anläggningsnyttjande 70%) innan 1 juni 2009.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra vår arbetsmiljö och göra den så bra som möjligt för våra medarbetare. Arbetsplatsen är en industriell miljö, som kan vara svår tillgänglig för personer med svåra funktionshinder. Vid sjukdom eller arbetsskador arbetar vi aktivt med rehabiliteringsaktiviteter för att säkerställa att arbetstagaren kan återgå till sitt arbete. Vi ser även över om vi på något sätt kan förändra arbetsplatsens utformning eller arbetsuppgifter för att säkerställa arbetstagarens anställning.

Vår arbetsmiljö är mycket bullrig men för att underlätta kommunikationen har vi hörselskydd med medhörning. För de individer som fått nedsatt hörsel har vi försökt anpassa arbetssituationen så att de fortfarande kan klara av sitt jobb. Det kan t ex vara att få en telefon anpassad för en specifikhörselskada. För den informativa tillgängligheten delges den mesta informationen både muntligt och skriftligt genom vårt intranät.

Genom denna utbildning vill vi skapa en större förståelse inom arbetsplatsen för de olika moment som arbetstagarna utför.

Jämställdhetsintegrering

I företaget arbetas aktivt med jämställdhetsarbete detta genomsyrar hela detta projekt. Vid installation av ny teknik brukar inte kvinnorna historiskt sett bli engagerade. Den här gången har vi tänkt/gjort tvärtom

På avdelningen som deltar i detta projekt så arbetar idag 7 kvinnor och 10 män arbetsuppgifterna är dom samma och under dagen så roterar personalen mellan de olika stationerna. Det finns en kvinnlig och en manlig lagledare på avdelningen. Det förekommer inga löneskillnader mellan män och kvinnor på avdelningen.

Samtliga på arbetsplatsen kommer att delta i projektet och för att underlätta föräldraskapet är möten förlagda till ordinarie arbetstid.

I det här projektet genomför vi en ordentlig teknisk kompetenshöjning på och vi uppmanar våra kvinnliga medarbetare att våga kliva fram och ta mer initiativ i teknikfrågor, vilket också säkrar deras jobb på sikt.

Vi har idag ingen kvinnlig elektriker. Vi har aktivt sökt kvinnliga elektriker men det är en strukturell brist på arbetsmarknaden. Vi hoppas att fler kvinnor vill utbilda sig inom el och styr-och reglerteknik för att täcka våra framtida behov. Vad vi kan se så är våra manliga medarbetare jämnställda och delar med sin partner lika på föräldraledigheten.

Kommun

  • Nordmaling