Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning inom jokkmokks kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonClaes markusson
E-postclaes.markusson@jokkmokk.se
Telefonnummer0971- 171 94
Beviljat ESF-stöd293 530 kr
Total projektbudget293 530 kr
Projektperiod2008-08-18 till 2009-02-18
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Inga uppgifter

Bakgrund

Jokkmokks kommun är en av de till ytan större inlandskommunerna i Norrbottens län. Med sina 19 477 km² är kommunen större än landskapen Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Invånarantalet beräknas uppgå till ca
5 400 under 2008 – en minskning med ca 90 personer jmf med år 2006.

Inom Jokkmokks kommunförvaltning fanns under 2006 ca 527 anställda. Av dessa var 18 % män och 82 % kvinnor fördelade på verksamhetsområdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, kultur- och fritid och samhällsbyggnad samt övergripande kommunal förvaltning.

Sjukfrånvaron har fram till och med 2003 varit hög inom Jokkmokks kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2005 att sjukfrånvaron ska halveras fram till 2008. År 2007 har antalet sjukdagar minskat till 5,0 dagar per anställd vilket ska jämföras med motsvarande 7,8 dagar per anställd år 2005. Även andelen sjukdagar i förhållande till totala
antalet tillgängliga dagar har sjunkit till 5,5 % 2007 från 13,2% år 2004.

Minskningen är största bland långtidssjukskrivna främst beroende på aktivt friskvårds- och rehabiliteringsarbete.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga och analysera vilka kompetensutvecklingsbehov som finns hos samtliga anställda inom de olika verksamhetsområden inom Jokkmokks kommunförvaltning för att kunna möta pågående och framtida strukturomvandlingar inom främst vård och omsorg, skola, offentlig förvaltning och näringsliv. Exempelvis finns i dag stort behov av planering för rekrytering av framtida chefer och liksom adekvat ledarutbildning, föryngring av personal inom äldreomsorgen, inom skolan m fl verksamhetsområden. Kartläggningen ska ske genom enkäter och intervjuer och genomförs i samverkan mellan verksamhetsansvariga, de anställda och de fackliga organisationerna.

Vidare ska kommunförvaltningens arbetssätt och arbetsorganisationen analyseras för att klarlägga hur en liten inlandskommun som Jokkmokks kommun ska kunna bli en framtida attraktiv arbetsgivare i en alltmer globaliserad värld. Särskild uppmärksamhet ska härvid ges på förutsättningar för våra utlandsfödda medborgares och handikappades möjligheter att få arbete inom kommunförvaltningen. Analysen ska ske genom anlitande av externa expert inom kommunal organisation- och arbetssätt.

I förprojekteringen ska friskvårds- och rehabiliteringsarbetet analyseras för att möjliggöra långtidssjukskrivna att återgå till arbete. Vidare ska analyseras hur Jokkmokks kommun som arbetsgivare ska kunna förebygga långtidssjukskrivningar. Analysen ska också omfatta utformningen av nuvarande friskvårds- och rehabiliteringsarbete och ev behov av förnyelse av detsamma. Analysen ska ske i samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Lapplandshälsan m fl.

Jokkmokks kommun avser också undersöka förutsättningarna för samarbete med andra aktörer vid genomförandet kompetensutvecklings- insatser för samtliga anställda.

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i en genomförandeansökan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inga uppgifter

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå