Logotyp på utskrifter

Kompetensanalys polymerbranschen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSuccedo AB
KontaktpersonLars Lundström
E-postlars@succedo.se
Telefonnummer0910-726010
Beviljat ESF-stöd460 664 kr
Total projektbudget460 664 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet avser att undersöka och inventera polymerbranschens behov av och möjligheter till kompetensutveckling inom Norrbottens och Västerbottens län

Bakgrund

I jämförelse med de verkstadstekniska och träbranscherna, är polymerbranschen i norra delen av Sverige väldigt eftersatt vad avser möjligheter till kompetensutveckling på såväl gymnasial som vuxennivå.
Polymerbranschen har väldigt svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare till såväl gummi- som plastindustrin. Anledningen till detta är att det saknas relevanta vidareutbildningar i Övre Norrland för dessa yrkesgrupper.
Möjligheterna att kunna avancera inom branschen är begränsade, på grund av att vare sig företagen eller de anställda kan hitta relevanta utbildningar.
Följden av denna situation blir att de anställda stannar vid sina maskiner/ arbetsplatser, samtidigt som teknikutvecklingen medför att nya kompetenser krävs. Som exempel kan nämnas CNC-teknik, robotteknik, CAD-CAM, materiallära och produktionsteknik.
Förekomsten av lösningsmedel och andra luftföroreningar bidrar också till att miljömedvetenheten på många företag är i behov av utveckling.
Arbetsplatserna har överlag varit kraftigt mansdominerade och är så fortfarande.
För att inte tappa mark till konkurrenter måste inte minst tillverkningsmetodiken, effektiviseras genom att kompetensutveckling av personalen, och att modern teknik införskaffas.
I dialog och samtal med branschföreträdare uttrycks en tydlig önskan av att undersöka det reella kompetensutvecklingsbehovet och se vilka möjligheter som finns till samverkan och samarbete när det gäller utbildningsinsatser mellan företag i Norr- och Västerbotten.

Syfte

Syftet med projektet är att inventera behovet av kompetensutveckling, undersöka möjligheter för fortbildning inom branschen samt utkristallisera den gemensamma nämnare som skapar förutsättningar för företagen att samverka.
Av tradition är stor del av befintlig personal självlärda inom branschen, vilket kan härledas inte minst till det faktum att det idag finns små möjligheter till fortbildning i norra delen av Sverige.
Vi vill i en förstudie undersöka hur vi kan få till stånd en plan för utbildningar som greppar över så stora delar av medarbetarnas behov som möjligt. Vi vill låta alla olika yrkesgrupper och yrkeskategorier samt fack och ledning ge sin synpunkt på vad som är viktigt för att stärka kompetensen utifrån de reella behov som branschen möter.
Projektet syftar således till att skapa förutsättningar och utrymme för att möta framtidens krav inom branschen när det gäller kompetens.

Målsättning

-Förstudien genererar ett konkret underlag som visar på det generella utbildningsbehovet inom branschen.
-Förstudiens underlag ska också visa det specifika behov som kan föreligga hos de enskilda yrkesgrupperna /yrkeskategorierna.
-Förstudien visar på möjliga metoder för samverkan när det gäller utbildningsinsatser för företagen i branschen.
-Förstudien identifierar de huvudsakliga hinder som upplevs idag för utvecklingen inom kompetens- och jämställdhetsfrågor

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien genomförs på respektive arbetsplats, vilket innebär att vi har möjlighet att ta del av de anpassningar som finns för den enskilde individen. I enkäter och samtal kommer även arbetsmiljömässiga frågor och tillgänglighet att belysas, och därmed identifieras även behov av utveckling.

Deltagande aktörer

 • Medlefors folkhögskola

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå