Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens plus 100

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIUC Bothnia AB
KontaktpersonÖsten Hansson
E-postosten.hansson@iucbothnia.se
Telefonnummer0910-19600
Beviljat ESF-stöd2 951 560 kr
Total projektbudget2 951 560 kr
Projektperiod2009-07-18 till 2010-07-18
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet är att kompetensutveckla personal i medlemsföretagen i projektet plus 100 för att vara bättre rustade vid den kommande konjunkturuppgången. Därmed ökar medlemsföretagens konkurrenskraft och tillväxten ökar i den norra regionen av Västerbotten

Bakgrund

Under förprojekteringen har framkommit att de deltagande företagen i projektet plus 100 önskar öka kompetensen inom ett flertal områden för att vara stärkta vid den positiva konjukturförändringen i framtiden.
Tyvärr har det visat sig att nästa generation industrimänniskor (efter 40-talisterna) ej skaffat/erhållit tillräcklig kompetens för att möta nutidens krav.
Förslag på utbildningar som framkommit vid intervjuer med de olika företagen, vilka i sin tur förankrat desamma med personalen.
Ledarutbildnig, Konstruktionsutbildning, Produktionsteknikutbildning, Montageutbildning, Svetsutbildning, Logistikutbildning, Speciella yrkesutbildningar såsom slipning, ytbeläggning och trådgnistning.

Syfte

Stärka kompetensen hos främst 35 till 55-åringar inom de
små och medelstora företagen. Detta ger möjlighet för företagen att rationalisera sin tillverkning och därmed sänka sina tillverkningskostnader. Det ger dem möjlighet att öka sin konkurrenskraft mot främst Öst-stater och Asien och därigenom möjlighet att växa inom sina arbetsområden.

Målsättning

Kompetenshöjning hos deltagande medarbetare inom respektive företag vilket kan mätas efter genomförd utbildning. Utifrån de potentiella deltagande antalet (550 personer) beräknas ca 170 personer delta i någon utbildningsinsats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med ev. funktionshinder som ingår i detta projekt kommer att erbjudas samma möjligheter som övriga deltagande i projektet. Vi kommer att dels nyttja anpassade utbildningslokaler samt anskaffa nödvändiga hjälpmedel för att kunna erbjuda deltagande personal möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen till fullo.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet kommer att eftersträvas så långt möjligt för att uppnå projektmålet.
Vårt kompetensutvecklingsprojekt berör ca 550 personer totaltvarav ca 70 kvinnor. Dock är avsikten att vidareutveckla den berörda kvinnorna så att de erhåller kompetens att besätta en manlig arbetsplats och därigenom ge möjlighet för en ny kvinna att tillträda en befattning i denna bransch.
Beträffande kompetensutveckling för de administrativa sysslorna så ombesörjes dess vidareutveckling av revisionsföretag etc. Vår målsättning är att de få kvinnor som trots allt finns i den teknisk operativa verksamheten skall vidareutvecklas så att de kan fungera som föredömen för andra kvinnor och därmed locka dessa till industrin.
Dessutom ser vi gärna att kvinnor med annan etnisk bakgrund bereds arbete inom vår industri.

Deltagande aktörer

 • Anjo Mekanik AB
 • ARJE Sweden AB
 • BERCO Produktion i Skellefteå
 • Contector AB
 • FeRex AB
 • Finsliparna i Skellefteå AB
 • Gallac AB
 • GEDA Sweden assembly
 • IMK System AB
 • Industriplast i Skellefteå AB
 • JR Mekan AB
 • Kåge Gjutmek AB
 • Nordisk Teknologi i Kåge AB
 • Nymek AB
 • Plastex i Skellefteå AB
 • Plastteknik i Ostvik AB
 • Proago Komponent AB
 • Profix Verktyg AB
 • PTC Plastic Technology Composi
 • Stilmekaniska i Skellefteå AB
 • Stålteknik i Skellefteå AB
 • TurnHill AB
 • Ursviken Technology Ab
 • VETAB i Skellefteå
 • WIMA Plåt i Skellefteå AB

Kommun

 • Skellefteå