Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens i Framtidens Verkstadsindustri

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareA S C Arctic Steel Circle ekf
KontaktpersonÅsa Fredriksson
E-postinfo@arcticsteel.com
Telefonnummer0920-201884
Beviljat ESF-stöd245 250 kr
Total projektbudget245 250 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att ett tiotal företag i samverkan analyserar gemensamma, samt individuella organisitions- och kompetensutvecklingsbehov.

Bakgrund

I Arctic Steel Circle ekonomisk förening samverkar 11 företag i Norrbottens verkstads- och basindustri. Föreningen verkar för att få fler uppdrag och marknadsföra sig gemensamt samt att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter i höghållfast stål. Att utveckla nya produkter är viktigt för att vi i Norrbotten inte bara blir leverantörer av råmaterial. Det skapar nya jobb i befintliga företag och det uppmuntrar fler företag att starta verksamhet. I föreningen utvecklas produkter inom transport, säkerhet och byggnadsmaterial.

Genom att använda höghållfasta stål i transportsektorn reducerar man vikten och kan ta mer last vid varje transporttillfälle, vilket minskar koldioxidutsläppen och gynnar miljön på ett positivt sätt. Stålprodukterna är till 100 procent återvinningsbara. Produkter i höghållfasta stål påverkar även arbetsmiljön positivt genom lättare hantering, detta attraherar även kvinnor att arbeta inom verkstadsindustrin.

Projektet med produkt- och marknadsutveckling leder till ett ökat behov av kompetensutveckling för medarbetarna i företagen. Exempelvis ökad kunskap om nya metoder för konstruktion och tillverkning av produkter i höghållfasta stål, trender på marknaden och ledarskap. Trots positiva framtidsutsikter för företagsgruppen har inte den sämre konjunkturen lämnat företagen opåverkade. Det nya läget möjliggör dock att företagen kan arbeta vidare på de idéer som finns, samt också vässa sina verksamheter såväl organisations som kompetensmässigt. Detta är syftet med detta projekt.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka företagen organisations- och kompetensmässigt för att företagen ska stå väl rustade inför en förväntad konjunkturuppgång, samt en utökad marknad. Ökad kompetens inom verkstadsindustrin är viktigt för att möta den konkurrens som finns på världsmarknaden. I den lågkonjunktur som råder är det nödvändigt att utveckla medarbetare och företag för att vara väl rustade för framtiden. Det är viktigt att behålla och utveckla den kompetens som redan finns i verkstadsindustrin samt attrahera unga kvinnor och män att söka sig till branschen.

Projektet samordnas i föreningen och skapar ökad samverkan mellan medlemsföretagen och en långsiktig utveckling av företagen för att möta nya krav på marknaden.

Kartläggningens resultat ska ligga till grund för en ansökan om stöd till ett genomförandeprojekt av aktuella kompetensutvecklingsbehov.

Målsättning

Målet är att företagen ska utbilda personal, samt starta och delvis genomföra ett förändringsarbete i organisationen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi tar största möjliga hänsyn för att personer med funktionshiner ska kunna medverka i projektet. Hänsyn tas genom att tillse att:
-Personer med funktionshiner kan medverka vid seminarieträffar. Fysisk tillgänglighet vid behov bland annat genom handikapanpassade lokaler, hörselslingor, samt teckentolkning. -Information utformas på ett sådant sätt att alla medverkande kan tillgodogöra sig informationen. Ex. genom nyttjande av projektplats där all information om projektet finns tillgänglig (möjlighet att även lägga in ljudfiler på denna projektplats). -Det finns en öppen atmosfär i arbetet som inbjuder samtliga till aktivt deltagande.

Deltagande aktörer

  • Scancon Industrimontage AB
  • Tooltech Töre AB

Kommun

  • Boden
  • Kalix
  • Kiruna
  • Luleå
  • Övertorneå