Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kartläggning av kompetensbehov för basindustrin i Storumans kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStorumans kommun
KontaktpersonAnn-Christine Jonsson
E-postann-ci.jonsson@storuman.se
Telefonnummer0951-14267
Beviljat ESF-stöd78 770 kr
Total projektbudget78 770 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-05-02
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Med anledning av konjunkturläget ansöker vi om EU-medel för att kartlägga kompetensbehov hos basindustrin i Storuman kommun. Olika utbildningsinsatser ger företagen möjlighet att stärka deras ställning och konkurrenskraft. Utan dessa insatser kan varsel bli ett faktum.

Bakgrund

Med anledning av konjunkturläget ansöker vi om EU-medel för att kartlägga kompetensbehov hos basindustrin i Storuman kommun. För att möta konjunktursvängningen anser vi att kompetensutvecklingsinsatser behövs i företagen. Det ges möjlighet för företagen att stärka deras ställning och konkurrenskraft genom att genomföra olika utbildningsinsatser. De får dessutom en bredare plattform att stå på. Förtagen strävar att ligga i framkant då det gäller teknik, kunnande och kundtillfredsställelse. De vill utveckla sina företag och produkter för att möta marknadens framtida behov. Flera av dessa företag i Storumans kommun har varslat personal redan och en del står eventuellt inför det faktumet framöver. Utan dessa insatser blir företagen inte konkurrenskraftiga och varslen kan bli ett faktum.
Företag som är intresserade av denna förprojektering är:
- Råsunda Mekaniska Verkstad AB
Experter på CNC svarvning.
Ett företag med 14 anställda varav 13 män och 1 kvinna.
4 av dessa anställda riskera att varslas till sommaren.
Detta företag ser detta som ett tillfälle att stärka sin ställning och konkurrenskraft genom att genomföra utbildning av sin personal.
- All You Need AB
Ett företag som utvecklar och säljer miljövänliga produkter i trä, plast och metall.
De har 10,75 anställda varav 2 är kvinnor.
- Storumans Plastindustri AB
Storuman Plastindustri AB uppdragstillverkar rotationsgjutna och vakuumformade plastprodukter.
Företaget har 3 anställda, alla män, varav 2 är i riskzon för varsel.

Det finns uppskattningsvis fem företag till som kan bli föremål för förprojektering då de visat intresse. Av dessa är
det även företag som inte tillhör basindustrin som t e x
- Tärna Vilt AB

Tärna Vilt AB har idag 19 st anställda (lågsäsong) Under högsäsong är det ytterligare 3-5 st extra personal. 7 st kvinnor och 12 män.

Då det gäller kompetensutveckling för just detta företag är att inom livsmedelsbranschen styrs företagen av stränga lagar och förordningar, styrda av EU och svenska staten. Därför behövs ständig utbildning inom området.
De behöver en fördjupad kunskap för att i framtiden ligga steget före vid eventuella nya lagar och förordningar.

Det som händer om de inte följer gällande lagstiftning är att de måste dra ner på sin verksamhet för att klara av kraven eller att kan man bli tvingad att lägga ner företaget, något som skulle drabba Tärna Vilt AB både som arbetsgivare och som turistdestination. Därför behövs utbildning i förebyggande syfte.

- Elteamet i Storuman AB
Ett företag med 5 anställda, alla är män.
De utför nyinstallationer, servicearbeten och försäljning av material och utveckling är ett nyckelord för både företaget och den anställde.

De behöver utbildning för att utvecklas efter marknadens behov och att företaget ska få en bredare plattform att stå på. De vill ligga i framkant då det gäller teknik, kunnande och tillfredsställelse. Förslag på utbildning för detta företag är
Arbete på väg
ESA 05
Kontrollansvar

Syfte

Syftet med projektet är att genomföra en kompetenskartläggning bland företag inom främst basindustrin i Storumans kommun. Företagen ska ges bättre förutsättningar att i förlängningen satsa på kompetensutveckling för de anställda på företagen, för att stärka företagens utveckling och säkra arbetstillfällen.

Målsättning

I denna lågkonjunktur måste företagen blir konkurrenskraftiga och starka på marknaden. Därför behövs en samlad kraftansträngning för att satsa på företagen och ge dem förutsättningar att stärka kompetensen för att stå väl rustad när konjunkturen vänder. Förprojekteringen ska utmynna i ett antal utbildningsinsatser för varje företag, d v s projektet ska bidra till en ansökan om genomförande av framkomna utbildningsbehov. En del utbildningar kommer att genomföras i samarbete mellan företagen. Minst 5 företag kommer att omfattas av förprojekteringen, minst 41,75 män respektive 10 kvinnor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det kommer att framgå först vid förprojekteringen om det finns människor med funktionshinder. Om så är fallet så kommer dessa naturligtvis att innefattas i projektet.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Under förprojekteringen kommer vi att ta fram rutiner för hur tillgänglighetsperspektivet ska säkras i kommande genomförandeprojekt.

Kommun

  • Storuman