Logotyp på utskrifter

Jämlikt skogsbruk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKalix Naturbruksgymnasium
KontaktpersonPeder Nilsson
E-postpeder.nilsson@kxngy.nll.se
Telefonnummer0923-788 04
Beviljat ESF-stöd144 000 kr
Total projektbudget192 000 kr
Projektperiod2008-11-10 till 2009-02-12
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojektet kartlägger jämställdhet, integration och ny sysselsättning i skogsbruket, det utgör första steget till anställning.
Det medvetandegör målgruppen om möjligheter med en skogsanställning, genom ett antal åtgärder. I projektet samverkar regionens och landets främsta jämställdhetsforskare.

Bakgrund

Det råder allmän brist på skogsarbetare dels på grund av den snabba utvecklingen, med överhettad arbetsmarknad, i bl.a. Malmfälten, som lockar maskinförare från skogen till gruv- och anläggningsindustrin. Åldersfördelningen bland skogsmaskinförare har en väldigt klar överrepresentation av äldre, vilket innebär att pensionsavgångarna kommer att bli påtagliga de närmaste åren. Självverksamheten avtar i takt med att andelen utbor ökar. Nya skötselmetoder kopplade till miljömässigt utvecklat skogsbruk i form av kolsänkeskogsbruk är betydligt intensivare i resursinsatsen och förutses ge betydligt ökade arbetskraftsbehov i så väl skogsvårdsarbeten som avverkning.
Specifikt kan man konstatera att skogsbruket inte kommit speciellt långt i rekrytering av kvinnor. Antalet kvinnor i arbetslagen är nästan försumbar. Skogsentreprenörerna uppskattar antalet kvinnor i maskinlagen till en handfull i hela riket. Inom skogsvårdsarbeten är situationen något bättre, ändå är andelen kvinnor mindre än 10%. Inom skogsbruket har andelen kvinnor i mellan och högre chefsställning ökat under åren utan att därför ha nått jämställdhet. En stor del av skogsvårdsarbetet, framförallt planteringarna, sker med tillfällig arbetskraft från andra länder i europa främst Polen och Baltiska staterna.
Den tekniska utvecklingen samtidigt med förändring av arbetsformerna har gjort maskinförarjobbet i skogen lika lämpligt för kvinnor som för män. Men man brottas fortfarande med invanda roller och svårigheter att rekrytera kvinnor, trots att arbetsmiljöarbetet gett resultat och det i dag råder en ny kultur i skogen. Borta är könsrelaterade attribut ur skogskojor och redskapsvagnar något som för bara några år sedan var vanligt förekommande.
I de två nordliga länen finns ett stort antal kvinnor med invandrarbakgrund som genom giftermål kommit till landet, dessa står ofta helt eller delvis utanför arbetsmarknaden. En växande grupp i samhället utgörs av unga kvinnor och män som av olika anledningar inte lyckats fullfölja sin skolgång, lämnat gymnasieskolan med ofullständiga betyg och nu står utanför arbetslivet. De flesta kommunerna i Norr- och Västerbotten har ökat sin mottagning av flyktingar och invandrare.

Syfte

Syftet är att etablera ett förprojekt och inom ramen för detta beskriva möjligheter och begränsningar för ett utvecklingsprojekt som syftar till utvecklad jämställdhet i skogsbruket genom att öka antalet kvinnor bland anställda och entreprenörer.
Förprojektet syftar också till att bereda väg för unga arbetssökande och inandrare som inte vunnit inträde på arbetsmarknaden att få anställning i skogsbruket.

Målsättning

Målet med förprojektet är att generara kunskap om målgruppen och förbereda för huvudprojektet som i sin tur skall öka antalet kvinnor, unga och invandrare i skogsbrukets arbetslag både för skogsvård och avverkning.

Förprojekt skall generera:
Kunskap om målgruppens kvantitativa och kvalitativa betydelse för skogsbruket
Ett antal strategier för att utveckla jämställdheten i skogsbruket
10 kvällsträffar för potentiellt intresserade
20 pröva-på-veckor för potentiellt intresserade
20 intresserade av arbete eller entreprenörskap i skogsbruket som blir validerade
Läroplan för en 40 veckors utbildning av maskinförare och maskin- och skogsvårdsentreprenörerm, denna kommer att ligga till grund för eventuell upphandling av huvudprojektet.

Huvudprojektet, som inte omfattas av denna ansökan, skall generera:
Ett arbetslag kvinnor i avverkningsarbete både skördar- och skotarförare.
Ett arbetslag kvinnor i skogsvårdsarbete
Ett antal unga kvinnor och män nyrekryterade till skogsbruket
Ett antal invandrare nyrekryterade till skogsbruket
Strategier för fortsatt jämställdhetsarbete i skogsbruket

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet
Historiskt har skogsbruket varit en mycket snäv arbetsplats karaktäriserad av svårtillgängliga arbetsplatser med svåra miljöer. Så är inte situationen i dag. Fortfarande finns det vissa arbetsuppgifter som kräver normal och kanske mer än normal rörlighet och kondition, men dessa uppgifter blir färre och färre. Moderna maskiner kan utrustas med hissar så att även rullstolsbundna kan jobba som maskinförare vilket också förekommer.
Vi ser inga begränsningar för personer med funktionshinder. Bredden inom det tänkta huvudprojeket öppnar för en stor mängd sysselsättningsalternativ där några kräver väsentliga ombyggnationer och anpassningar för att passa vissa funktionshinder medan andra arbetsuppgifter inte kräver någon anpassning annat än som är standard enligt byggnormen, och därför finns i alla offentliga lokaler. Vi tillämpar individuella studieplaner så utbildningen (huvudprojektet) går att anpassa mot individulla mål inom huvudmålsättningen.
Tillgänglig verksamhet
Livets och samhällets mjuka värden har stått i centrum under de senaste årens personalutvecklingsarbete vid Kalix Naturbruksgymnasium. Ett antal kurser, seminarier och nu senast ett övningsprogram i Mindfulness har genomförts. Vi är dock medveten om att, även om personalen är motiverad och införstådd, så får man börja med att lägga upp rutiner och vägmärken med varje ny grupp. detta kommer att ske under förprojekttiden.
Kommunikativ och informativ tillgänglihet
Vi genomför inom den ordinarie verksamheten undervisning för elever med behov av särskilt stöd och PRIV elever. Den erfarenhet och personal med speciella kompetenser kommer att ställas till projektets förfogande för att information och kunskapsöverföring skall bli anpassade till de studerandes speciella behov.
Skolans hemsida kommer gås igenom så att informationen görs tydlig och lättläst. Vi kommer att säkerställa beredskapen för att kunna nyttja alterntiva informations medium och format om så behövs.


Informativ tillgänglighet

Transnationellt samarbete

I Finland och Sverige har skogsbruket mycket stor betydelse i jämförelse med andra länder inom EU. Vi har därför valt att titta lite närmare på hur man jobbar med jämställdhetsfrågan i andra länder framför allt i Finland. Vi har också valt att ha en internationell representant i "Kontroll- och kvalitetssäkringsgruppen", Mr. Mauri Hast, Rovaniemi, Finland

Medfinansiärer

 • Kalix Naturbruksgymnasium

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
 • SCA Skog AB Norrbottens skogsf
 • Skogs-och träfacket avd 1 Norr
 • SMF
 • Sveaskog

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå