Logotyp på utskrifter

Invandrare som generationsväxlare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonLars Sundström
E-postlars.sundstrom@ltu.se
Telefonnummer0920-49 19 73
Beviljat ESF-stöd302 094 kr
Total projektbudget402 792 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

En lyckad generationsväxling i ett företag kräver att både säljare och köpare är väl förberedda. De flesta insatser som görs i dessa sammanhang handlar om att säljaren förbereder sig. Detta är naturligt och ett viktigt inslag i processen, men vi anser att det är kanske ännu viktigare att köparen får de rätta förutsättningarna för att klara att driva verksamheten vidare. En lyckad generationsväxling innebär att verksamheten överlever och utvecklas. Detta är inte minst viktigt i glesbygden där befintliga företag har en oerhört stor betydelse för orten.
Resultatet av denna förprojektering syftar till att skapa förutsättningar för lyckade generationsväxlingar i små och medelstora företag i regionen genom att ge invandrare och arbetssökande invandrare insikt i att driva ett befintligt företag vidare och även utveckla detta. Projektet kommer också att bidra till regionens tillväxt samt skapa nya och starkare nätverk mellan universitetet, kommunerna och SMF och mellan deltagare och därmed möjligheter till framtida affärsnätverk mellan de deltagande företagen.
För att genomföra detta projekt så krävs i första skedet en förprojektering där syftet är att:
- via olika företagarorganisationer, kommuner, banker, revisionsbyråer mm skapa de kontakter som krävs för att knyta företag, som står i begrepp att generationsväxla, till projektet
- via olika utbildningsansvariga i länet kartlägga de utbildningsområden som krävs för att ge invandrarna de rätta förutsättningarna för en lyckad generationsväxlling
- via de organisationer som inom kommunerna arbetar med invandrare, kartlägga vilka invandrare som är intresserade och har de rätta förutsättningarna för att genomgå den utbildning som planeras

Bakgrund

NUTEK fick i oktober 2003 regeringens uppdrag att analysera effekterna av generationsskiften i företag. Bakgrunden var att de stora pensionsavgångar som kan förväntas de kommande åren kan medföra att företag läggs ner när företagsledaren slutar utan att någon annan övertar verksamheten. ”Det viktigaste problemet vid generationsskiften är att företagsledarna inte förberett sig tillräckligt. Därför behövs både information, utbildning och rådgivning till företagsledarna.” Det säger Sune Halvarsson, t.f. generaldirektör, Nutek. Omkring 2.300 företag i riskgruppen kan förväntas läggas ner varje år de fem närmaste åren, de flesta inom kategorin SMF, små och medelstora företag. Varje år kommer omkring 7.600 heltidssysselsatta att förlora sina jobb när företagsledaren slutar och avvecklar sitt företag. Någon statistik el dyl gällande branschfördelning och/eller könsfördelning finns ej.
Enligt Luleå Tekniska Universitets (LTU) strategiska plan 2006 ska universitetet aktivt verka för att skapa kontakter mellan studenter, forskning och näringslivet. LTU har en viktig roll i regionen, bl a att utbilda arbetskraft anpassad till företagens behov och att bidra till tillväxt i regionen. Många av regionens små och medelstora företag har behov av både ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för sin tillväxt och sin utveckling. Med ett närmare samarbete mellan SMF, universitetet, kommunerna, arbetsförmedlingen och deras invandrarenheter skapas förutsättningar för tillväxt. Tidigare projekt har bidragit till det men för att öka möjligheterna borde nya vägar prövas för att ytterligare stärka dessa förutsättningar. Redan 1983 startade universitetet program för kompetenshöjning i SMF. SME Examensarbete, näringslivspraktik som sedan blev SME trainee samt Entreprenörtraineeprogrammet är sådana exempel. Utvärderingarna visar också att det varit ett bra sätt att knyta kontakter mellan studenter/utexaminerade, universitetet och SMF.
Då näringslivet i Norrbotten står inför stora åldersförändringar vad det gäller generationsväxling i SMF, så finns det ett stort behov av människor som är intresserade och har bl annat de teoretiska kunskaperna för att ta över ett företag i generationsväxling. Detta växande problem kan till viss del lösas genom att vidareutbilda arbetssökande invandrare (inom målgruppen långtidsarbetslösa 25-54 år)som via detta projekt ska få den utbildning som krävs för att kunna ta över ett företag i Sverige. Idag så drivs 25 % av företagen i Sverige av invandrare. Dessa är mest SMF och inom finns inom branscherna handel, hotell och restaurang. De är mest belägna inom storstadsregionerna.
För att minska de negativa effekterna av generationsskiftesproblematiken, öka kontakterna mellan universitet, kommuner och näringsliv samt öka förutsättningarna för regionens näringslivsutveckling ansöks därför om medel för förprojektering av projektet "Invandrare som generationsväxlare".
Ett förtydligande till ansökan är att vi skriver "flyktingar" som samlingsord, där vi egentligen menar "inflyttade nya svenskar", i syfte att förenkla ansökan.

Syfte

En lyckad generationsväxling i ett företag kräver att både säljare och köpare är väl förberedda. De flesta insatser som görs i dessa sammanhang handlar om att säljaren förbereder sig. Detta är naturligt och ett viktigt inslag i processen, men vi anser att det är kanske ännu viktigare att köparen får de rätta förutsättningarna för att klara att driva verksamheten vidare. En lyckad generationsväxling innebär att verksamheten överlever och utvecklas. Detta är inte minst viktigt i glesbygden där befintliga företag har en oerhört stor betydelse för orten. Syftet med Projektet är att skapa förutsättningar för lyckade generationsväxlingar i små och medelstora företag i regionen genom att ge invandrare och arbetssökande invandrare insikt i att driva ett befintligt företag vidare och även utveckla detta. Projektet kommer också att bidra till regionens tillväxt samt skapa nya och starkare nätverk mellan universitetet, kommunerna och SMF och mellan deltagare och därmed möjligheter till framtida affärsnätverk mellan de deltagande företagen. Vi anser även att detta program kommer att öka möjligheterna för invandrare att lättare komma in i samhället genom att ta steget till företagande via övertagande av befintlig verksamhet.
För att genomföra detta projekt så krävs i första skedet en förprojektering där syftet är att:
- via olika företagarorganisationer, kommuner, banker, revisionsbyråer mm skapa de kontakter som krävs för att knyta företag, som står i begrepp att generationsväxla, till projektet
- via olika utbildningsansvariga i länet kartlägga de utbildningsområden som krävs för att ge invandrarna de rätta förutsättningarna för en lyckad generationsväxlling
- via de organisationer som inom kommunerna arbetar med invandrare, kartlägga vilka invandrare som är intresserade och har de rätta förutsättningarna för att genomgå den utbildning som planeras
Det har visat sig från tidigare erfarenheter inom Mål 1 projektet ”Entreprenörtrainee”, (riktade sig till arbetslösa akademiker inom Norrbottens län) som under 2006-2007 drevs av Luleå tekniska universitet, att det är oerhört viktigt att i ett tidigt skede söka kontakt med de företag som står i begrepp att generationsväxla. Det kan gälla inom ett eller några år. Vikten att sprida information om projektet och få det förankrat inom näringslivet är mycket viktigt och är en av de bärande delarna i projektet.
Förprojekteringen och senare programmet skall bedrivas i Norrbotten och riktar sig till samtliga 14 kommuner i länet. Vid antagningen av deltagare kommer därför en geografisk spridning av deltagarna att eftersträvas. Detta av flera skäl.
- en geografisk spridning ökar förutsättningarna för kulturell mångfald
- förutsättningarna för mångfald av branscher och verksamheter ökar
- insatser och resultat av programmet kommer hela länet tillgodo
Projektet kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas för att om så krävs snabbt söka nya former för SMF-kontakter och planering av utbildningen. Vid förprojektets start kommer därför riktlinjer för verksamheten att dras upp. Utifrån dessa riktlinjer kommer utvärderingar att ske vid speciellt utsatta kontinuerliga tidpunkter för att se att förprojektet håller sin uppsatta tidsplan och att utlovade resultat nås. Även efter genomförd förprojektering kommer hela projektet att utvärderas och en projektansökan skrivas.Projektet kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas för att om så krävs snabbt söka nya former för SMF-kontakter och planering av utbildningen. Vid förprojektets start kommer därför riktlinjer för verksamheten att dras upp. Utifrån dessa riktlinjer kommer utvärderingar att ske vid speciellt utsatta kontinuerliga tidpunkter för att se att förprojektet håller sin uppsatta tidsplan och att utlovade resultat nås. Även efter genomförd förprojektering kommer hela projektet att utvärderas och en projektansökan skrivas.Projektet kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas för att om så krävs snabbt söka nya former för SMF-kontakter och planering av utbildningen. Vid förprojektets start kommer därför riktlinjer för verksamheten att dras upp. Utifrån dessa riktlinjer kommer utvärderingar att ske vid speciellt utsatta kontinuerliga tidpunkter för att se att förprojektet håller sin uppsatta tidsplan och att utlovade resultat nås. Även efter genomförd förprojektering kommer hela projektet att utvärderas och en projektansökan skrivas.

Målsättning

Målsättningen är att knyta kontakter med minst 15 företag i Norrbotten, som står i begrepp att generationsväxla. Målsättningen är vidare att skapa de rätta förutsättningarna för en väl genomförd utbildning av invandrare till företagsledare ska också

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer rutinerna för hur tillgängligheten i projektet att tas fram.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå