Logotyp på utskrifter

Individuell kompetensutveckling enligt plan inom hudraulik- och arrangemangsbranschen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonPeter Georgson
E-postpeter.georgson@cmgab.se
Telefonnummer0920-12900
Beviljat ESF-stöd1 170 102 kr
Total projektbudget1 170 102 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Se bilaga 1 §2

Bakgrund

BEHOV OCH PROBLEM
Det är viktigt att stärka kompetensen för att kunna bibehåll och utveckla de anställdas styrka på sånt sätt att det gynnar sysselsättningen allmänt. I ett globalt perspektiv är utveckling och avstånd av mindre betydelse, beroende på att distanöverbyggande teknik i allt större grad påverkar hur process- och tillverkningsindustrin är uppbyggd. För att klara konkurrensen och kunna uppfylla ställda kvalitéts och miljökrav, är det viktigt att anställda har en hög kunskapsnivå i alla delar av verksamhetsprocesser.
I processen från distanöverbyggande teknik till den utrustning som verkställer en åtgärd, är hydraulik samt ICT, styr och reglerteknik de avgörande kompetenserna för att garantera funktionaliteten. Idag vet vi att Hydraulik kontinuerligt blir ett allt viktigare teknikområde inom tillverkningsindustrin.
Komplexiteten och behovet av kontinuerlig utbildning för att säkerställa drift blir allt viktigare, eftersom produkterna består mindre av komponenter och mer av sammansatta produkter i så kallade funktionslösningar. Kunskapen och materialet inom kraftöverföring, styr och reglertekniken avgör mer och mer hur slutprodukten blir. Samarbete i samverkan mellan industri och entreprenörer inom teknikutveckling, kompetensutveckling och problemlösning krävs för att både kunna leverera och sköta avancerade funktionslösningar. Och från industrin är ambitionen i allt större grad att helst av allt låta lokala leverantörer äga installerad utrustning och enbart avtala om vilken funktion som ska levereras.

Inför strävandena att etablera lokala regionala tillverknings- och verkstadstekniska centrum samt i sökandet efter företag som kan utveckla processer för recirkulering av miljöpåverkande avfall har kompetensen inom processtyrd hydraulik utretts. På uppdrag av Luleå Näringsliv AB och med finansiering av Längmanska Företagarfonden är en förstudie genomförd under år 2000 och 2001. SSAB tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten stod bakom förstudien. År 2003 beslutades om investeringsbidrag till projekt PSH Centrum. Projektet genomfördes i samverkan med industriföretagen SSAB, SCA, Scania Ferruform, BDX och Billerud. I projektet medverkade ett flertal leverantörsföretag i Norrbotten som El & Industrimontage i Norrbotten AB, Kalottservice, Mecad, NDL Mek, Rotik Entreprenad m.fl. Projektets huvudman var NHK. ITH, som har en uttalad målsättning att vara en långsiktig aktör i Norrbotten, medverkar hela tiden aktivt som mentorer och lärare. Under projektet gång bildades ett kluster av samverkande företag som utvecklade PSH-tanken. Företagen El & Industrimontage i Norrbotten AB, Mecad och Rotik i samverkan med ITH bildade PSH Gruppen Ekf.

Norrbotten och närliggande områden är basindustritäta och norra Sverige är ett av de starkaste hydraulikfästena i välden. Certifiering av Montörer, Underhållstekniker och Konstruktörer är sedan en tid ett önskemål och är eller kommer inom en snar framtid att vara ett krav. Vi i regionen har stora möjligheter att ligga i framkant och dra nytta av våra basindustrier för att process- och produktutveckla och skapa en stor och stark arbetsmarknad inom teknikområdet.

Ett led i projekt PSH Centrum har varit att tillsammans med personalen i berörda företag analysera kompetensutvecklingsbehovet. Individuella utvecklingsplaner är upprättade och sammanfattade i ett grundläggande utbildningsprogram med möjlighet till certifiering inom hydraulik. Behovet har särskilt aktualiserats med anledning av att anställda ser att industrin är mer intresserad av att anställa eller anlita personal med ett hightech och kvalitétskunnande. Erfaren personal har idag hög medelålder samtidigt som nyrekrytering försvåras genom låg tillgång på utbildad personal med automations- och hydraulikkompetens. Eftersom anställda i branschen måste utbilda sig kontinuerligt, har en lämplig partner med kunnande och lokaler för utbildningsverksamheten knutits till vårt kompetensutvecklingsprogram. Brändö Konferens och Fritidsby lever med konferens- och turistbranschenens ständiga problem att attrahera kunder med fler och nya aktiviteter. Personalen har därför ett stort behov av att utbilda sig för att verksamheten ska kunna erbjuda kvalitativt goda tjänster och för att individerna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden.

PSH Gruppen har under våren 2007, som huvudman för ett regionalt utvecklingsprojekt med målet att höja kompetensen inom hydraulik, engagerat drygt 40 personer i certifieringsprocessen. Knappt 20 av dessa personer har tenterat och klarat första grundkursen av totalt fem steg mot allmän certifiering. Certifieringsprocessen för de som når längst beräknas pågå fram till och med år 2010.

Deltagare i kompetensutvecklingsprocessen som baseras på individuella planer för anställda där ett flertal ska genomgå utbildning och certifiering inom hydraulik samt tillhörande ledarskapsutvecklingsprogram är anställda i företagen LKAB, Kiruna Hydraulik, Boliden Aitik, PA Hydraulikservice, Gema/HTM, SSAB, DynaMate, Kalottservice, Hydraulikmontage, MKK Mekanik, Rotik Entreprenad, Mecad, El & Industrimontage Norrbotten och Brändö Fritidsby. Förutom inom hydraulik har finns ett gemensamt behov i enlighet med de individuella planerna av grundläggande utbildning inom projektledarskap, ledarskap och ansvarstagande. Utbildningsplanen omfattar personlig utveckling och kvalitetsarbete dvs. ordning och reda, kvalitet o miljö samt jämställdhet och integration samt specialutbildning inom områdena IT, förarbevis, HLR, arbete på väg och heta jobb.

Syfte

SYFTE
Projektets syfte är att höja kompetensen för den enskilde i hydraulikbranschen och samverkande konferensbransch med syfte i ett längre perspektiv att kunna behålla och utveckla kompetensen i regionen samtidigt som den enskilde individen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Målsättning

MÅLSÄTTNING
Målsättningen är att så många personer i Norrbottniska företag som möjligt ska certifiera sig inom hydraulik och att flertalet av de som genomför utbildningarna ska kunna ta på sig större ansvar, endera som specialister eller som ledare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningslokalerna är handikapp anpassade.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering kommer att utföras med en SWOT-analys med uppföljande diskussioner, som en del i ett helhetsprogram. I övrigt se tidigare punkt.

Kommun

  • Gällivare
  • Kiruna
  • Luleå
  • Piteå