Logotyp på utskrifter

IKOU Smurfit Kappa Kraftliner

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSmurfit Kappa Kraftliner
KontaktpersonGunBritt Lindberg
E-postgunbritt.lindberg@smurfitkappa.se
Telefonnummer0911-97135
Beviljat ESF-stöd308 246 kr
Total projektbudget308 246 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-05-02
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Smurfit Kappa genomför en förstudie för att kartlägga dagens kompetensutvecklingsbehov. Beroende på förändringar i omvärlden måste företagets anställda utbildas inom områden som gör att de är kompetenta och klarar framtiden. Förstudien genomförs i samverkan mellan anställda, facken och ledningen.

Bakgrund

Problemet i dagsläget är att hela branschen är ställd inför stora förändringar i omvärlden vilket ökar trycket på oss att lära oss nytt och utöka våra kunskaper för att kunna överleva. Vi ser också möjligheten att stärka de anställdas kunskaper inom de nya kunskapsområden som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden.

Syfte

Syftet med förstudien är att kartlägga kompetensbehovet.

Målsättning

Vår målsättning är att alla ska ha deltagit i analysen och att eventuellt kompetensbehov resulterar i en ansökan till ESF-rådet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att beakta den fysiska tillgänglighet, att arbetsplatserna är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen och att verksamheten är tillgänglig i görligaste mån samt hur vi förhåller oss till varandra. Målet är att öka förståelsen, medvetenheten och kunskapen genom att tänka efter vad gäller tillgänglighet innan vi planerar för vårt kompetensutvecklingsprojekt så att alla har möjlighet att höra och delta i diskussioner samt att information är tillgänglig för alla.

Kommun

  • Piteå