Logotyp på utskrifter

Hantverkslärling Jokkmokksmodellen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamernas utbildningscentrum
KontaktpersonHenrik Micael Kuhmunen
E-posthm.kuhmunen@same.net
Telefonnummer0971-44002
Beviljat ESF-stöd337 500 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-07-09
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi ska förbereda för en lärlingsutbildning för samiskt hantverk och övriga hantverksyrken i regionen. Projektet ska arbeta med ansökan till huvudprojektet vad gäller innehåll, finansieringsfrågor och annat. Vi kommer att förbereda genom täta kontakter med branschen.

Bakgrund

Förprojektet ska kartlägga, analysera och planera en lärlingsutbildning inom hantverk inom flertalet hantverksyrken. Arbetet är en samverkan mellan flera aktörer, Samernas utbildningscentrum, Kunskapens Hus Jokkmokk (Kommunala vuxenutbildningen), Jokkmokks kommun, Sametinget, Strukturum samt även repr för branchen (Sameslöjdsstiftelsen). Utbildningen ska medverka till att lösa generationsväxling inom hantverksyrken. Idag är det brist på kvalificerad arbetskraft inom hantverksområdet i hela Norrlands inland så även Jokkmokk. Det är svårt att utbilda sig inom hantverksyrken om man är inte är arbetslös eller knuten till ungdomsgymnasiet. Vad gäller samiska hantverksyrken är det behov av en eftergymnasial påbyggnadsutbildning efter den 2-åriga slöjdlinjen på skolan. Detta lärlingsår ger eleven den kunskap som krävs för att bli egen företagare. Ett yrkesbevis planeras tas fram inom samiska hantverksyrken i form av gesällbrev. Även ett samiskt mästarbrev planeras tas fram. För att kunna ge en kvalificerad lärlingsutbildning med gesällbrev som mål så behöver de samiska äldre slöjdarna kunna erbjudas möjligheten att ta mästarbrev. Behovet är att finna nya former av kunskapsöverföring i hantverskmiljö utanför skolan. Lärlingsutbildningen ska vara anpassad efter den enskilda individens kunskaper och erfarenheter. Det betyder att lärlingsutbildningen kan vara upp 2 år.

Syfte

Syftet är att kartlägga, analysera och planera en lärlingsutbildning inom samiskt hantverk och övriga hantverksyrken. Förprojektet ska även ta fram riktlinjer för ett samiskt mästarbrev samt gesällbrev. Vad gäller övriga hantverksyrken ska förprojektet arbeta mot branchorganisationer, företag och fackförbund för att säkerställa kvalitet och legitimitet. Behovsinventering av verksamma företag ska genomföras, samt detaljplanering av utbildningarna och genomförandet.

Målsättning

Målet är att förse regionen med kompetensarbetskraft inom hantverksyrken. Utbildningen planeras ha max 24 deltagare under en tvåårsperiod inom både samiska hantverksyrken samt övriga hantverksyrken.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lärlingsutbildningen ska i möjligaste mån anpassas efter personer med funktionshinder. Den tiden och de lokalerna som är skolförlagda är helt anpassad efter funktionshindrade. Däremot så måste förprojektet vidare se över hur man löser rent tekniska problem hos företagen. Många hantverksföretagare är enmansföretagare som arbetar i hemmiljö eller i mindre verkstad. Vidare är många hantverksyrken rent fysiska och ställer därför vissa krav. Det kan vara en utmaning att hitta och utveckla hjälpmedel som är anpassade för funktionshindrade. All denna utveckling ryms inte inom detta projekt.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Förprojektet ska i alla dess delar göras tillgängligt så långt det är praktiskt möjligt. Det blir en stor utmaning om en funktionshindrad ska delta i ett lärlingsår pga att en stor del av verksamheten är förlagd till hantverkarnas verkstäder. Informativ tillgänglighet eftersträvas genom information på olika sätt och i olika medier. Kommunikativ tillgänglighet eftersträvas genom att alla ska kunna delta i samtal kring utbildningen och de praktiska frågorna. Förprojektet får ta fram rutiner för tillgänglighetsfrågan i genomförandeprojektet.

Transnationellt samarbete

Samernas utbildningscentrum är en samnordisk skola med elever från framför allt norsk sida. Den samiska målgruppen är spridd i fyra länder och det är helt naturligt för skolan att tänka gränslöst i många sammanhang. Lärlingsutbildningen ska kunna ta emot samiska elever från alla områden. Samernas utbildningscentrum arbetar på många plan transnationellt i samiska frågor.

Medfinansiärer

  • Kommunledningskontoret
  • Samernas utbildningscentrum

Samarbetspartners

  • Företagarna i Jokkmokk
  • Kommunledningskontoret
  • Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodj
  • Strukturum i Jokkmokk AB

Kommun

  • Jokkmokk