Logotyp på utskrifter

Hållbar tillväxt mot framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTillväxtenheten
KontaktpersonStig Kerttu
E-poststig.kerttu@overtornea.se
Telefonnummer0927 72 125
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2009-03-15 till 2009-09-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

På grund av ökad konkurrens, där hållbar utveckling är en faktor som kan skapa konkurrens fördelar ska förprojektet väcka intresse hos små och medelstora företag kring dessa frågor. Genom föreläsningar, seminarier samt goda förebilder skapas en större medvetenheten och ett ökat intresse hos företagen att arbeta med frågor som leder till hållbar tillväxt hos deltagande företag.

Bakgrund

Kraven utifrån hårdnar och därmed konkurrensen för all sorts verksamhet. Verksamheter kräver ökad kunskap om gällande lagar, förordningar, direktiv, krav från leverantörer, kunder m fl. Något som i nuläget debatteras i många sammanhang är hållbar utveckling. Hållbar utveckling omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska frågor.
Små och medelstora verksamheter/företag har ofta pga begränsade resurser svårt att följa med i utvecklingen.
Ett mikroföretag har oftast fullt upp med att hålla produktionen igång, vare sig tid eller resurser tillåter kunskapsutveckling/utvecklingsinsatser. Kunskap är nyckelordet och kan på sikt bidra till att säkerställa företagets
överlevnad/sysselsättning och en framtida tillväxt. Att lära nytt och lära om är betydande för alla i arbetslivet.
I denna förstudie avser vi att kartlägga enskilda företagares behov. Hållbar utveckling? Hur ser de på detta, framtidsvisioner, hur arbetar de i dag med dessa frågor, hur har de tänkt sig att arbeta med dessa frågor i framtiden?
Vilka förutsättningar finns i det enskilda företaget när det gäller kompetensbehov och utvecklingsmöjligheter?

I förstudien vill väcka intresse/inspirera företagen att påbörja arbetet med frågor kring hållbar utveckling.
Genom seminarier, föreläsningar vill vi öka motivationen att arbeta med dessa frågor då det i slutändan bidrar till miljömässiga- och ekonomiska vinster. Hållbar utveckling kan upplevas som ett alltför stort kunskapsområde men genom samverkan företagare emellan kan det underlätta för den enskilde företagaren att ta tag i denna fråga.

Syfte

Syftet med projektet är att få små och medelsstora företag att få in ett tänk/påbörja arbetet med hållbar utveckling.
I förstudien kommer en skriftlig och intervjubaserad kartläggning att göras. Av kartläggningen kommer att framgå vilka delområden inom hållbar utveckling som företagen vill arbeta vidare med.

Målsättning

En skriftlig enkät ska skickas ut till minst 150 företag av dessa ska minst 30 företag intervjuas. Målet är också att minst 40 företag kommer att delta i träffar med förebilder (goda exempel) och inspiratörer. Intresset av dessa frågor ska ha väckts så att minst 20 företag (10 företag i vardera kommunen) känner att de vill gå vidare med detta och införa insatser och ett nytänkande i företaget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Möten och inspirationsträffar ska hållas i lokaler som är handikapp anpassade. I den mån det finns syn/hörselskadade som deltar på träffar så kommer speciallösningar att användas.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Samarbetspartners

 • Pajala Utveckling AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå