Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

HSO Norrbotten - en organisation att räkna med!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHSO Norrbotten
KontaktpersonLinda Ekberg
E-postolofssonslinda@hotmail.com
Telefonnummer0920-43 42 41
Beviljat ESF-stöd317 343 kr
Total projektbudget317 343 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-04-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

En kraftfull nationell handlingsplan, nya arbetssätt och en ökad medvetenhet kring funktionshinderproblematik har skapat nya och fler möjligheter för handikapprörelsen att aktivt påverka och skapa ett tillgängligare samhälle. Exempel på sådana uppdrag är
- tillgänglighetsgranskningar
- remissförfrågningar
- deltagande i utredningar och uppdrag
- kurser och utbildningar i bla. bemötandefrågor
- utåtriktat påverkansarbete
- referensgruppsarbete
- proaktivt arbete genom att ta fram konkreta exempel på möjliga lösningar (sociala företag)


Syftet med förstudien är att;
-Undersöka intresse av och möjligheterna till att skapa en nyskapande och flexibel organisation som förmår att möta de möjligheter som erbjuds.
- Kartlägga personalens kompetenser och hur kompetenserna kan kompletteras för att möta behoven.
- Undersöka medlemsföreningarnas behov av stöd.
- Undersöka möjligheterna av att samverka med HSO Norrbotten för att stärka organisationen
- Ta reda på offentliga, privata och ideella organisationers behov av av stöd från handikapprörelsen.
- Förbereda en ansökan för ett genomförandeprojekt inom målområde 1 alt. 2


Vi vill därför undersöka möjligheterna att skapa en mer flexibel organisation som klarar av att utföra uppdragsarbete som utgår från omgivningens uttalade behov. Organisationen kan tex delas upp i en ideell förening som hanterar intressepolitiska frågor och ett socialt företag som hanterar uppdrag och utåtriktad verksamhet. Därigenom skapas fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedssättning.


Bakgrund

En kraftfull nationell handlingsplan, nya arbetssätt och en ökad medvetenhet kring funktionshinderproblematik har skapat nya och fler möjligheter för handikapprörelsen att aktivt påverka och skapa ett tillgängligare samhälle. Exempel på sådana uppdrag är
- tillgänglighetsgranskningar
- remissförfrågningar
- deltagande i utredningar och uppdrag
- kurser och utbildningar i bla. bemötandefrågor
- utåtriktat påverkansarbete
- referensgruppsarbete
- proaktivt arbete genom att ta fram konkreta exempel på möjliga lösningar (sociala företag)

Men HSO Norrbottens nuvarande förmår inte att ta till vara på dessa möjligheter på grund av en gammal och oflexibel organisation. Det finns därför en risk att HSO ´s roll i arbetet för att förbättra villkoret för personer med funktionsnedsättning i Norrbotten blir otydlig och utan märkbara effekter.

HSO Norrbotten består av 29 stycken medlemsföreningar. Föreningarna är olika stora och har olika förutsättningar att bedriva påverkansarbete. Det administrativa arbetet tar ofta mycket kraft och tid från det ideella påverkansarbetet. Ett projekt som genomfördes 2005 resulterade i övergripande gemensamma mål för handikapprörelsen. De målen berör områdena tillgänglighet, arbete, hälso- och sjukvård. Inom handikapprörelsen har det skapats arbetsgrupper inom respektive område som har till uppgift att samordna arbetet för att uppnå målen. Vårt nya arbetssätt har inneburit att myndigheter och organisationer alltmer efterfrågar våra tjänster.
Det nya arbetssättet innebär att vi har ett behov av att göra vår organisation tydligare och mer flexibel.

- Vi behöver bli bättre på att värdera våra tjänster, ekonomiskt och mänskligt
- Bättre på att avgränsa arbetsinsatser genom att skilja på det intressepolitiska arbetet och uppdrag som utförs på beställning av andra.
- Vi behöver hitta metoder för att ge administrativt stöd till våra medlemsföreningar (erbjuda personaladministrativa tjänster)
- Stimulera ungas deltagande
- Skapa en administration som är anpassad till ovan nämnda möjligheter

Vi vill därför undersöka möjligheterna att skapa en organisation som klarar av att utföra uppdragsarbete som utgår från omgivningens behov. Syftet är arbetet med att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning i Norrbotten effektiviseras.

Organisationen kan tex delas upp i en ideell förening som hanterar intressepolitiska frågor och ett socialt företag som hanterar uppdrag och utåtriktad verksamhet. Därigenom skapas fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedssättning.Syfte

- Undersöka intresse av och möjligheterna till att skapa en nyskapande och flexibel organisation som förmår att möta de möjligheter som erbjuds.
- Kartlägga personalens kompetenser och hur kompetenserna kan kompletteras för att möta behoven.
- Undersöka medlemsföreningarnas behov av stöd.
- Undersöka möjligheterna av att samverka med HSO Norrbotten för att stärka organisationen
- Ta reda på offentliga, privata och ideella organisationers behov av av stöd från handikapprörelsen.
- Förbereda en ansökan för ett genomförandeprojekt inom målområde 1 alt. 2

Målsättning

- Det finns ett förslag till en ny organisation
- Det finns ett förslag till en kompetensförsörjningsplan för kansli och styrelse.
- En projektansökan är framtagen
- Vi har hittat en gemensam samverkansfråga som fungerar som ingång för vidare samverkan med HSO Västerbotten
- En kartläggning av behov av stöd från HSO Norrbotten till offentliga,privata och ideella organisationer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Arbetsplatsen ska vara tillgänglig för personer med alla former av funktionsnedsättning. Vid alla möten och i den dagliga verksamheten tas hänsyn till tekniskt och annat stöd så att alla delta i samtal, information och beslut.
Vi kommer dessutom att;
- Genomföra ytterligare översyn av den fysiska tillgängligheten på vårt kansli.
-Genomföra översyn och ta in kostnadsunderlag för anpassning av hemsidan

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå