Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Guldlinjen-företag och kommun i samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonJohneric Halvarsson
E-postjohneric.halvarsson@lycksele.se
Telefonnummer0950-166 23
Beviljat ESF-stöd1 549 374 kr
Total projektbudget1 549 374 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Guldlinjen - företag och kommun i samverkan syftar till att utveckla och skapa goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i det privata näringslivet såväl i kommunerna Lycksele och Storuman. Detta skall åstadkommas med strategiskt utvecklingsarbete på lång sikt i samverkan mellan deltagande parter. Målet i projektet är att åstadkomma tillväxt och utveckling utifrån individens och företaget perspektiv och behov med sikte på framtiden i ett jämställt samhälle.

Bakgrund

I inlandet idag råder stor optimism och tilltro till de utvecklingsmöjligheter som finns, inte minst med tanke på utvecklingen inom såväl basnäringarna som tjänstesektorn och upplevelsesektorn.

Nämnda utveckling skapar en mycket tydlig och omfattande efterfrågan på varor och tjänster vilket naturligtvis gynnar företag inom tjänstesektor, basnäringarna, verkstadsindustrin och besöksnäringen. Kompletterar man detta med att rådande högkonjunktur har medfört en mycket god sysselsättning och ökad investeringsvilja i det privata näringslivet, finner man mycket goda möjligheter för utveckling och tillväxt.
Verkstadsindustrin har genom gediget kunnande och enträget arbete lyckats med att hänga med i utvecklingen och skapa en tydligt positiv marknadsposition.

Bland specifika företag kan nämnas:

Hedlunda Industri AB; producenter inom massivträ med IKEA som kund, med sin medvetna satsning på att vara en partner med IKEA vilket skapar behov av nyanställningar, strukturförändringar och ökad produktionseffektivitet

PlymoVent AB som numera ingår i Clean Air Group med en tydlig produktionsökning och ökad andel på världsmarknaden för sina produkter, som skapar behov av ny kunskap och ökad produktionseffektivitet.

Texor AB ett verkstadsföretag med nya kunder som skapar nya behov både organisatoriskt och kompetensmässigt

Lappland Goldminers AB, gruvföretag som etablerar en guldgruva i kommunen med 200 – 250 anställda inom gruvnäringen med tydliga behov av utveckling och tillskott av ny kompetens

TM Konsult AB, ett totalprojekteringsföretag som växer tack vare gynnsam utveckling inom byggbranschen men även tack vare en medveten satsning på utveckling och tillväxt. Detta skapar i sin tur behov av organisationsutveckling liksom satsning på ny kompetens

AC Elinstallationer AB, Qtent Konsult AB, Lycksele Smidesverkstad m fl har tack vare ökad efterfrågan inte minst från gruvnäringen ett behov av strategisk utveckling inom resp företag för att möta nya krav och förväntningar från kund

Ovan nämnda förändringar inom både marknad, organisation och affärsutveckling gäller också naturligtvis företag inom såväl tjänstesektorn som företag inom upplevelseindustrin.

De utmaningar vi ser tillsammans med näringslivet är:

behovet av ny kunskap tack vare den strukturomvandling och förnyelse som nu sker inte minst inom industrisektorn

ökad efterfrågan av varor och tjänster som ställer nya krav på anställda, organisation och produktion

ökade investeringar och nyetableringar inte minst inom basindustrin skapar nya behov av förändringsarbete och organisationsutveckling vilket i sin tur är av största betydelse för såväl den lokala, som regionala och nationella ekonomin i samhället

brist på arbetskraft och relativt hög medelålder hos de anställda vilket skapar behov av långsiktig planering och samverkan på lokal nivå

utveckling inom det privata näringslivet och tillväxt skapar nya krav och förväntningar på det offentliga inte minst kommunen

ständigt behov av nya kunskaper skapar ett behov av samverkan mellan många parter inte minst näringsliv och utbildningsväsende för att på lokal nivå svara mot framtida behov

rådande könsobalans inom många sektorer i näringsliv såväl som offentlig verksamhet ger nya utmaningar och möjligheter inte minst på chefs- och ledarsidan i kommunerna

ökad förståelse för och kunskap om behovet av samverkan mellan näringsliv och offentlighet, näringsliv – näringsliv och offentlighet – offentlighet, skapar efterfrågan av ny kompetens

behovet av nya entreprenörer i företagandet samt avsaknaden av automatik i rekryteringsprocessen till generationsväxling skapar ett stort behov av insatser för att så långt som möjligt garantera en fortsatt överlevnad och positiv utveckling för kommunens småföretagSyfte

Syftet med projektet är att:

•utveckla och bidra till att utveckla metoder för långsiktig gemensam kompetensutveckling mellan privata företag och offentlighet, mellan privata och privata, offentlighet och offentlighet och sist men inte minst mellan behov och utbildningsanordnare

•skapa lokal och regional samverkan inom gemensamt arbetsmarknadsområde

•aktivt bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar och möjligheter för tillväxt via de nyetableringar och investeringar som görs i det privata näringslivet i Lycksele

•etablera en metod för rekrytering av och kompetensutveckling för nuvarande ledare/chefer liksom presumtiva.

•att projektägaren och deltagande företag får en tydlig bild på olika kompetenser på lokal nivå som går att nyttja med tanke på framtida behov och utveckling

Målsättning

•att minst 75% av företagen som anmält deltagande genomför förprojektering i resp företag

•att 75% av antalet deltagande kvinnor skall erhålla ett speciellt fokus i förprojekteringen

•att minst 40% av kompetensbehovet som analyseras fram i förprojekteringen skall kunna kopplas ihop med lokal/regional utbildningsanordnare

•att minst 30 personer skall ha anmält aktivt deltagande samt resp kompetensbehov i samband med förprojektering - ledarutveckling

•att minst 65% av antalet anställda skall ha deltagit aktivt i förprojekteringen.

Effekterna av projektet skall vara att samtliga deltagande företag skall kunna presentera en plan för utveckling i resp företag efter avslutat projekt.
Dessutom skall utifrån resp deltagande företag och kommun en plan för gemensam utveckling sammanställas och vara grund för en ansökan om genomförande.

En annan viktig affekt skall vara att flera nätverk mellan de olika aktörerna i projektet skall ha etablerats för att i olika sammanhang kunna diskutera utveckling och tillväxt på det lokala planet.

En ytterligare effekt skall vara att det totala behovet utgör en viktig byggsten inte minst med tanke på framtida planering av utvecklingen i resp kommun.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla aktiviteter kommer naturligtvis att genomföras på ett sådant sätt att människor med funktionshinder kan delta i samma omfattning som andra medarbetare.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Samarbetspartners

 • Storumans kommun

Deltagande aktörer

 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • Qtent System AB
 • Storumans kommun

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå