Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Företagarna i Norrbottens Utvecklingsprogram

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagarna Norrbotten Service AB
KontaktpersonKjell Hjelm
E-postkjell.hjelm@foretagarna.se
Telefonnummer0920-201861
Beviljat ESF-stöd904 377 kr
Total projektbudget904 377 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-07-07
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att stärka länet genom att företag i ett företagsutvecklingsprogram ser och hittar möjligheter för utveckling och tillväxt. Genom egenanalys hittar företagen möjligheter till tillväxt, ökad lönsamhet, förändring, samt insikt om arbete med hållbarhetsfrågor.

Bakgrund

Norrbottniska företag står inför stora utmaningar under de närmaste åren. Vi lyfter i det här läget framförallt fram fyra faktorer som i stor eller medelstor utsträckning kommer att styra företagens framtida utvecklingsbehov. Samtliga fyra faktorer samverkar eller går, s.a.s., in i varandra.

Det första är det faktum att vi idag står på vad som förefaller vara toppen på en högkonjunktur i Sverige i allmänhet. När det gäller Norrbotten finns det fortfarande branscher som ser ut att ligga högt konjunkturmässigt ännu en tid, medan en del branscher har sett en avmattning under senare tid. Detta i kombination med att en del företag genomfört generationsskiften innebär att det idag finns många företagare som funderar på hur de kan utveckla sin affärsidé och affärsmodell.

Nästa påverkande faktor är utbudet på arbetskraft. Vi vet också att företag under denna högkonjunktur har haft en del problem när det gäller att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Lägg till detta att en oproportionellt stor del, ca. 35-40%, av arbetskraften kommer att lämna arbetsmarknaden under åren fram till 2015 (pension). Vi har idag inga exakta siffror, men det finns indikationer på att siffran är ännu högre i inlandet. Företag idag måste fundera över hur de ska forma sina företag för att långsiktigt vara en attraktiv arbetsgivare. Detta för att kunna behålla sin befintliga personal, men också för att lyckas knyta till sig nya medarbetare.

Den tredje intressanta faktorn är miljöfrågorna som under senare tid fått stort genomslag i media. Företagen kan räkna med att miljöfrågorna, i allt högre grad, kommer att påverka deras verksamhet i framtiden.

Den fjärde faktorn är omstruktureringen av offentlig sektor där delar av alltfler verksamheter läggs ut på entreprenad. Detta medför möjligheter i form av fler uppdrag för privata företag, men det kan också resultera i ökade krav då företag i framtiden förväntas ta ett större socialt ansvar.

Vi vill med detta pilotprojekt hitta en arbetsmodell där vi kan verka för att vi får en långsiktig utveckling i länets företag genom att pilotdeltagarna får rätt verktyg för att styra och utveckla sin verksamhet.

Syfte

Vi vill med detta projekt ge möjlighet för 10 tillväxtfokuserade företag och företagare med personal, samt tre till fem lokala föreningar inom Företagarna att arbeta med utveckling av sig själva, samt sitt företags- och förenings affärsutveckling och styrning.

Målet är att en starkare grund för att företagen ska fortsätta växa genom en bättre styrka och förmåga att ta vara på affärsmöjligheter. Det innebär i praktiken att företagen kommer att genomföra en ordentlig analys av sin omvärld, närvärld, samt verksamhet för att se över hur företaget arbeta med sin affärsutveckling (utveckla sin affärsidé, affärsmodell, attraktionskraft som arbetsgivare), sitt miljöarbete, och sitt ökade samhällsansvar.

Målsättning

Det övergripande målet är att ett bestående utvecklingsarbete
vidmakthålles/utvecklas/kommer igång i företagen. Vid projektslut skall samtliga företag ha en handlingsplan för hur företaget skall utvecklas. För att detta ska ske kommer företagen att behöva se över, alternativt utveckla sina strategier. Detta arbete kommer framförallt att genomföras i respektive företags ledningsgrupp. Företagen hämtar underlag för sin utveckling från sina kunder, och sin personal. Detta underlag utgör en del i företagens förbättringsmöjligheter. Utöver detta genomförs en analys av företagets styrkor, svagheter, samt en omvärlds- och trendanalys som också är en del i arbetet med att identifiera möjligheter och hot. Resultatet för företagen blir utvecklade strategier, samt en plan för hur
kompetensen behöver stärkas i förtaget på sikt för att nå mål i enlighet med vision.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi tar största möjliga hänsyn för att personer med funktionshiner ska kunna medverka i projektet. Hänsyn tas genom att tillse att:
-Personer med funktionshiner kan medverka vid seminarieträffar. Fysisk tillgänglighet vid behov bland annat genom handikapanpassade lokaler, hörselslingor, samt teckentolkning.
-Information utformas på ett sådant sätt att alla medverkande kan tillgodogöra sig informationen. Ex. genom nyttjande av projektplats där all information om projektet finns tillgänglig (möjlighet att även lägga in ljudfiler på denna projektplats).
-Det finns en öppen atmosfär i arbetet som inbjuder samtliga till aktivt deltagande.

Deltagande aktörer

 • Företagarnas i Norrbotten Service AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Pajala
 • Piteå
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå