Logotyp på utskrifter

Extra utlysning PO1 Förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIndumont AB
KontaktpersonCarina Risberg
E-postcarina@indumont.se
Telefonnummer0911-67030
Beviljat ESF-stöd171 161 kr
Total projektbudget171 161 kr
Projektperiod2009-03-05 till 2009-05-05
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Industrimontageföretagen i Norrbotten är geografiskt viktiga då satsningar från bl a LKAB & Boliden finns. För att möta konkurrensen från övriga Sverige är det extra viktigt att vi höjer kompetensen. För att Norra Sverige skall överleva behöver vi unga människor som vill utbilda sig och stanna kvar.

Bakgrund

Indumont AB är ett industrimontageföretag med inriktning mot basindustrin med alla typer av reparationsarbeten, industrimontage, industriunderhåll, industrirör och specialtjänster. Indumont ägs bl a av 2 externa företag som bl a tillverkar stålkonstruktioner till de projekt som vi monterar stålet till. Ett av dessa företag har beställarkrav på ISO-standard på svets, kvalite, miljö och arbetsmiljö. Kompletterar vi vår organisation med dessa kommer vi att ha större möjlighet att få utföra fler uppdrag till dem och därigenom säkerställa våra arbeten. Det är få broaktörer i Sverige idag och för att öka våra chanser till bl a dessa arbeten nu när lågkonjukturen är ett faktum vore en kompetenshöjning värdefull för vårt företag. Dessutom behöver vi ta Europasvetslicenser, Specialistkompetens för arbetsledare gällande ansvar för svets.

Syfte

Syftet är att bredda kunskapsnivån till samtliga anställda och därigenom bli mer konkurrenskraftig i rådande lågkonjuktur.

Målsättning

Målsättningen är att kunna behålla samtliga anställda och kunna ta på oss fler projekt genom att höja kompetensen för egen personal så att vi kan nå fler kunder och säkerställa våra arbeten

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid behov kommer vi att anpassa lokaler och utrustning för personer med funktionshinder, om ev någon hör dåligt skall vi nyttja lokaler som uppfyller de krav som krävs.
Blanketter och information skall skickas ut med brev i god tid så att alla har möjlighet att ta del av information efter sina särskilda behov.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Under förprojekteringen kommer vi att ta fram rutiner för hur tillgänglighetsperspektivet ska säkras.

Kommun

  • Piteå