Logotyp på utskrifter

Duroc kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDuroc Tooling AB
KontaktpersonAnder Wenngren
E-postanders.wenngren@duroc.se
Telefonnummer0934-39700
Beviljat ESF-stöd1 611 400 kr
Total projektbudget1 611 400 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2010-02-28
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att överföra kompetens vid pensionsavgångar samt uppsägningar. Vidare stärker projektet företagets konkurrenskraft på en globaliserad marknad för att säkra överlevnad på sikt.

Bakgrund

Förprojektering genomförd. Kompetensbehov klarlagda. Kompletering/Förtydligande inkommit 090130 OK: se nedan.
Duroc Tooling i Robertsfors är ett företag där det ställs höga kvalitativa krav på produktionen, och där specialorders stadigt ökar, är en godkompetens hos våra medarbetare ytterst viktigt.
Projektet syftar till att överföra kompetens vid pensionsavgångar samt uppsägningar. Vidare stärker projektet företagets konkurrenskraft på en globaliserad marknad för att säkra överlevnad på sikt.

Syfte

Behov av kompetens- höjning och överföring pga varsel och pensioneringar.

Målsättning

Uppnå kompetens- höjning och överföring pga varsel och pensioneringar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förbättrade arbetshjälpmedel.
Kompletering/Förtydligande inkommit 090130 OK

Jämställdhetsintegrering

Förstudie ej genomförd.
Kompletering/Förtydligande inkommit 090130 OK: Se nedan
Duroc Tooling i Robertsfors AB har som utgångspunkt för sitt jämställdhetsarbete att det skall främja båda könens lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.
Duroc Tooling i Robertsfors skall värna demokratiska värdena och vara en plats för fritt tänkande och debatt. Vi skall vara ett jämställt och jämlikt företag som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund skall ges hög prioritet.
Varje medarbetares delansvar i det dagliga arbetet skall uppmuntras. Duroc Tooling i Robertsfors ABs kultur ska gynna jämställdhet och ge män och kvinnor samma möjligheter att verka, påverka och avancera. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska både kvinnors och mäns villkor, kunskaper och erfarenhet tas till vara och berika alla företagets verksamhetsområden.

Kommun

  • Robertsfors