Logotyp på utskrifter

DTH i omställning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDTH i Umeå AB
KontaktpersonRoland Burvall
E-postroland@nordantenn.se
Telefonnummer090-701054
Beviljat ESF-stöd512 583 kr
Total projektbudget512 583 kr
Projektperiod2009-04-20 till 2010-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett projekt som höjer kompetensen hos framförallt anställda med låg utbildning.

Bakgrund

I en tid med hårda neddragningar riskerar framförallt personal med låg utbildningsnivå att hamna i arbetslöshet.
Vår analys har pekat på ett antal faktorer som är kritiska för vår personal och för att sådant utanförskap ska kunna undvikas.
Grundläggande har varit den enskildes upplevelse av sin egen situation tillsammans med den SWOT-analys som gjorts i samverkan inom respektive företag.

Syfte

Vi vill öka konkurrenskraften hos varje individ. Detta för att trygga sysselsättning, stärka individens konkurrenskraft vid en ev. omställning samt att lära sig bättra ta tillvara nya kunskaper/tekniker.
Vi har skapat en individuell kompetensplan som sträcker sig c:a 2 år framåt i tiden. Denna har som mål att öka anställbarheten hos varje medarbetare, öka samverkan mellan företagen i gruppen och mellan individerna genom bl.a nätverksbyggande.
Skapa förståelse för jämställdhetsbehov samt hur vi hanterar en arbetsplats som är i ständig förändring/utveckling. Detta har varit vår vardag de senaste 2-3 åren och kommer också att fortsätta vara detta.
Detta ställer hela tiden nya krav på oss och resp. företag. Nya krav från kunder, leverantörer och andra gör att detta är något vi måste kunna hantera.
Vi har valt att hantera detta på ett sätt som gör att varje individ har ett utpekat ansvarsområde och likaså ett ansvar att delge övriga nya kunskaper.

Målsättning

Skapa trygghet i arbetet - inga varsel eller permitteringar.
Minskad personalomsättning.
Vi vill bli en ledande aktör inom våra områden. Detta kommer att kunna mätas via omsättning/företag - omsättning/bransch.
Minskade skillnader i jämställdhet, löner m.m.
Högre omsättning/anställd.
Nyanställningar ska ske i paritet med omsättningsökning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personder med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med "högt i tak" för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att definiera ett antal punkter för att söka påverka/ändra dessa. Detta är bland annat lönesättning, frånvaro vid vård av sjuka barn, språkbruk.
Ett antal punkter är av medarbetare påtalat som delvis kränkande, nedsättande kommentarer, grova skämt samt sexuella anspelningar.
Detta har vi tagit fasta på och kommer löpande att följa upp, delge alla och försöka åtgärda.

Deltagande aktörer

  • Centralservice i Umeå AB
  • Cryptoguard AB
  • Nordantenn i Umeå AB
  • RJ Antenn AB

Kommun

  • Jokkmokk
  • Skellefteå
  • Umeå