Logotyp på utskrifter

CooLA Unga,Cooperativt Lärande Alternativ för Unga

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePiteå kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
KontaktpersonDan Berggren
E-postdan.berggren@nav.pitea.se
Telefonnummer0911-696397
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget400 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Var tredje ung människa i Sverige har en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Särskilt svår är situationen för ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller har ofullständiga betyg från gymnasiet. Gemensamt för många av dessa är, att de har svårt för teorin i den ordinarie gymnasieskolan och de har ofta misslyckats i skolan under många år. Många av dem har läs och skrivproblem som hämmat deras kunskapsinhämtande. Andra har psykiska sociala eller drogproblem. Det är inte heller ovanligt med en kombination av dessa. För dessa måste nya lärandemiljöer utanför den vanliga skolmiljön utvecklas om deras utanförskap inte ska bli livslångt. Dessa lärandemiljöer måste innefatta personal med många olika kompetenser och de ska präglas av ett holistiskt synsätt.

I regionen är turism ett tillväxtområde och det innefattar många olika yrken. I detta projekt vill vi därför utveckla lärandet inom i första hand servicebranscher såsom hotell, restaurang, handel och evenemang.

Målet med Jämstäldhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning för att kunna uppnå detta är att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Denna grundtanke skall även genomsyra hela projektet avseende val av yrkesområden och branscher såväl som att eftersträva jämställdhet vid definition av målgrupperna.
En SWOT analys av möjliga branscher kommer att göras ur ett jämställdhetsperspektiv.
Syftet är att underlätta för unga i åldern 16 – 24 år att etablera sig i arbetslivet samt förebygga att de hamnar i utanförskap. Att kartlägga och analysera de behov som finns för att möjliggöra unga kvinnor och mäns etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på dem som befinner sig mellan studier och arbete.

De aktiviteter som kommer att ingå i projektet är:
• Kartläggning av hur målgruppen ser ut
• Kartläggning av branscher som kan vara aktuella i ett genomförandeprojekt
• Bildande av ett brett partnerskap
• Inhämtande av erfarenheter av Sociala företag i Sverige
• Inhämtande av erfarenheter från andra länder
• I samverkan utforma ett genomförandeprojekt.

Funktionsnedsättningar av olika slag utgör ofta ett hinder för att få eller behålla ett arbete. Otillgängliga arbetsplatser kan därför sägas vara diskriminerande. En analys av varje bransch som kan komma i fråga i projektet kommer därför att göras. All information ska vara tillgänglig och så utformad att personer med exempelvis synskada, intellektuella funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter kan ta del av den.

Bakgrund

Var tredje ung människa har en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Särskilt svår är situationen för ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller de som har ofullständiga betyg trots sina 3 år på gymnasiet.

Med hjälp av samverkan mellan olika aktörer kan unga kvinnor och män tidigt erbjudas möjlighet till lärande i arbetslivet och skapa sig ett eget kontaktnät med potentiella arbetsgivare. Samverkan mellan skola och arbetsliv kan bidra till matchning mellan ungas val av utbildning, utbildningarnas faktiska innehåll samt arbetslivets behov av kompetens förbättras.
I SOU 2003:92 ”Unga utanför” beskrevs problemen med ett ökande antal ungdomar som inte passar in i den traditionella skolan, men där lämnades även förslag på åtgärder. En av dessa var att kommunerna ska kartlägga vad kommunens unga mellan 16 – 24 år gör.

I Piteå har gränsdragningen och ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna, Arbetsmarknad och vuxenutbildning respektive Barn och utbildning, ännu inte helt klargjorts. Ett arbete pågår. I andra kommuner, exempelvis i Luleå, Umeå och Sundsvall, har detta arbete kommit betydligt längre. I Piteå har Arbetsmarknad och vuxenutbildning påbörjat ett samarbete med Strömbackaskolan, som är en gymnasieskola, när det gäller elever som väljer att avbryta sina gymnasiestudier. De senaste två åren har ca 50 ungdomar anvisats till Arbetsmarknads-avdelningen årligen. Gemensamt för många av dessa är att de har svårt för att anpassa sig i den ordinarie gymnasieskolan. Detta kan till viss del bero på att även de praktiska utbildningarna innefattar väldigt mycket teori i dagens gymnasieskola. Dessutom har de ofta misslyckats under sin tid i grundskolan under många år. Många av dem har läs- och skrivproblem som hämmat deras teoretiska kunskapsinhämtande. Däremot har de ofta lätt för att lära sig saker genom praktiska övningar. En del har psykiska eller sociala problem medan andra har drogproblem. Det är inte heller ovanligt med en kombination av något slag mellan dessa problem. För dessa måste nya lärande miljöer utanför den vanliga skolmiljön utvecklas om deras utanförskap inte ska bli livslångt. Dessa lärandemiljöer måste innefatta personal med många olika kompetenser och de ska präglas av ett holistiskt synsätt.
För att utveckla dessa nya lärande miljöer och metoder krävs samarbete med ett stort antal aktörer. Förutom Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning är till exempel gymnasieskolan, Socialtjänsten, branscher inom näringslivet, internationella partners, sociala företag och Nyföretagarcentrum tänkbara aktörer.
I regionen är turism ett tillväxtområde och det innefattar många olika yrken. I Piteå är upplevelseproduktion ett prioriterat område. I detta projekt vill vi därför utveckla lärandet, i första hand inom branscher som har anknytning till dessa områden. Det kan bland annat röra sig om servicebranscher såsom hotell restaurang, handel och evenemang. Vi vet också att många företag står inför en generationsväxlingsproblematik. En del av denna skulle kanske kunna lösas genom kooperativ i stället för en- eller fåmansföretag.
I regionen är turism ett tillväxtområde och det innefattar många olika yrken. I Piteå är upplevelseproduktion ett prioriterat område. I detta projekt vill vi därför utveckla lärandet, i första hand inom branscher som har anknytning till dessa områden. Det kan bland annat röra sig om servicebranscher såsom hotell restaurang, handel och evenemang. Vi vet också att många företag står inför en generationsväxlingsproblematik. En del av denna skulle kanske kunna lösas genom kooperativ i stället för en- eller fåmansföretag.

Syfte

Syftet för ett kommande genomförandeprojekt är att underlätta för unga i åldern 16 – 24 år att etablera sig i arbetslivet samt förebygga att de hamnar i utanförskap.

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga individer och branscher samt etablera kontakter för ett kommande genomförandeprojekt.
När det gäller kartläggningen av branscher utgör det som angetts i bakgrunden ovan den huvudsakliga inriktningen. exakt vilka som kommer att ingå i ett framtida genomförandeprojekt kan ännu inte fastställas eftersom det är en del av förprojekteringen.

Målsättning

De olika projektmålen är att:
•Förprojekteringen ska leda fram till ett genomförandeprojekt.
•Hitta och engagera partners
•Inventera hur stor grupp unga kvinnor och män som kan erbjudas detta alternativa lärande
•Bestämma vilka branscher som i första hand ska ingå i ett genomförandeprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar av olika slag utgör ofta ett hinder för att få eller behålla ett arbete. Otillgängliga arbetsplatser kan därför sägas vara diskriminerande. En analys av varje bransch som kan komma i fråga i projektet kommer därför att göras.

All information ska vara tillgänglig och så utformad så personer med exempelvis synskada, intellektuella funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter kan ta del av den. Vid behov ska det finnas tillgång till hörselslinga och/eller dövtolk.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen ska vi erbjuda de engagerade kontakterna ett fortsatt partnerskap i genomförandeprojekt. Varje aktör ska själv identifiera och motivera sitt deltagande i projektet.

Transnationellt samarbete

I detta förprojekteringsarbete avser vi att inhämta kunskaper från flera andra länder. De bästa partners från andra länder ska även inbjudas till ett fortsatt samarbete i genomförandeprojektet.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå