Logotyp på utskrifter

Co-Driver-Förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet - Umeå
KontaktpersonChristina Ekman
E-postchristina.ekman@folkuniversitetet.se
Telefonnummer090-711420
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-11-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Det första mötet - mellan yrkespraktikanter/nyanställda måste vara väl förberett för att bli framgångsrikt!
Folkuniversitetet i Umeå vill därför förprojektera en utbildning, som handlar om det första mötet och introduktionsperioden mellan yrkespraktikanter/nyanställda och chefer/kollegor på den nya arbetsplatsen. För att nå bästa möjliga resultat för både yrkespraktikanter/nyanställda och kollegorna på den nya arbetsplatsen gäller det att dels det första mötet görs med både känsla och kunskap, dels att introduktionsperioden planeras väl och blir föremål för fortlöpande uppföljning.


En yrkespraktikplats är för många en första eller förnyad inkörsport till det professionella yrkeslivet. Det kan vara ett första jobb i ett nytt land eller en möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning. För att reellt öka möjligheterna att fler och fler får en rejäl och ärlig chans att visa upp sin hela potential på arbetsmarknaden och fler och fler kommer i jobb anser vi det nödvändigt med en behovs-anpassad handledarutbildning. För att få klart belägg för vår uppfattning och undersöka konkreta behov hos företag/arbetsgivande organisationer vill vi i denna förprojektering tillsammans med - 400 arbetsgivare - komma fram till lämpligt innehåll i en handledarutbildning, som sannolikt kommer att benämnas Co-Driver.

I en undersökning vill vi ställa ingående behovsfrågor - som först testas på en mindre målgrupp av arbetsgivare - till 400 företag/arbetsgivande organisationer i Umeå arbetsmarknadsområde, d v s kommunerna of Umeå , Nordmaling, Vännäs, Vindeln and Robertsfors. Responderande företag och andra arbetsgivande organisationer kommer att representera ett stort antal branscher, med både mindre och större företag/arbetsgivande organisationer, med rekryteringsbehov.

Resultatet av denna förprojektering kommer dels att avges i en slutrapport enligt ESF-rådets mall, dels en särskild slutrapport till alla responderande 400 företag/arbetsgivande organisationer.

Bakgrund

Det första mötet!
Vi tror på det där ögonblicket när man möts första gången och att den uppfattning man då skaffar sig är svår att förändra. Folkuniversitetet i Umeå vill därför förprojektera en utbildning, som handlar om just det första mötet mellan en yrkespraktikant eller en annan ny medarbetare och kollegorna på den nya arbetsplatsen. För att nå bästa resultat för både yrkespraktikant/nyanställd och arbetsgivare gäller det att introduktionen - det första mötet - görs med både känsla och kunskap.

En yrkespraktikplats är för många en första inkörsport till det professionella yrkeslivet. Det kan vara ett första jobb i ett nytt land eller en möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. För att chanserna ska öka till att fler och fler får jobb och en reell chans att visa upp sin hela potential anser vi att det är nödvändigt med en handledarutbildning.

I denna förprojektering ska vi finna företag med rekryteringsbehov som dels är beredda att erbjuda yrkespraktik-
plats, dels är beredda att delta i en handledarutbildning - Co-Driver, som vi avser att utforma tillsammans med de aktuella företagen.

Utbildningens namn - Co-Driver - visar på finessen att den som tar hand om och ansvarar för praktikanter och nyanställda - låt oss kalla henne/honom för en Driver - får genom utbildningen en hjälp i form av en Co-Driver.

Vår erfarenhet är att yrkespraktikanter/nyanställda tas emot på en mängd olika sätt där ute på företagen. Ibland på ett både trevligt och professionellt sätt så att yrkespraktikanten/nyanställde känner sig välkommen och behövd och ibland på helt annat sätt, som gör att yrkespraktikanten/nyanställde tyvärr får en tveksam start och därmed en negativ bild av företaget. Oftast beror detta på ren okunskap från företagets sida. Här kommer utbildningen Co-Driver in för att undvika dylika problem på arbetsplatsen.

Folkuniversitetet har sedan många år tillbaka arbetat med olika arbetsmarknadsutbildningar och EU-projekt,
t ex - NYSTART (55+) - där det ingick yrkespraktik för projektdeltagarna. Vi vet genom noggranna uppföljningar både med projektdeltagare och företag att en del av yrkespraktikanerna har fått en riktig arbetsplats-
introduktion med tydliga regler och instruktioner, medan andra får i princip inte vare sig introduktion eller handledare under yrkespraktiken. När vi påpekat sistnämnda för företag efterlyser man utbildning för att kunna leva upp till projektdeltagarnas rättmätiga krav och förväntningar. Ibland beror det på tidsbrist, men ofta på att det inte finns tillräckliga rutiner och kunskap om varför det är så viktigt med handledning. Ibland har inte heller - just handledning - så stor vikt och dignitet där ute på företagen. Detta pekar snarare på okunskap än på ovilja ute på företagen.

Vi har idag och vi kommer att ha i kommande utbildningar på Folkuniversitetet många projektdeltagare som står långt från arbetsmarkanden och då blir det än viktigare att det finns ett tydligt och väl fungerande handledarskap, som är förankrat i ledningsgruppen på företaget.

Grundtankarna och de strategiska ansatserna i föreliggande projektansökan bygger på våra mångåriga erfarenheter från Socialfondsprojekt, utvecklingsarbete kring lärande för målgrupperna samt integrationsfrågor.

Varför ska vi arbeta med att handleda yrkespraktikanter/nyanställda nu?

Fr o m år 2008 börjar den stora utmarschen från arbetsmarknaden på allvar. Närmare 90.000 lämnar arbetsmarknaden, en siffra som överträffas under vart och ett av de kommande nio åren. Störst blir antalet nya pensionärer år 2011 då mer än 124.000 personer firar sin 65-årsdag. Under de närmaste tio åren ska 1,1 miljoner svenskar bli ålderspensionärer och det beräknas späda på befolkningen över 65 år med 20% så att denna grupp kommer att vara 300.000 fler år 2014 än år 2005. Och det är där den stora förändringen ligger. Det blir inga dramatiska förändringar i antalet personer i arbetsför ålder, men det blir fler att försörja.

Vilka arbetsplatser är vinnare och vilka är förlorare i kampen om att få bra medarbetare? En slutsats som kan dras är att den som inte satsar på utveckling av sin personal och inte tar emot yrkespraktikanter eller andra intresserade kommer att få problem med sin kompetensförsörjning.

Vilka är morgondagens arbetskraft? Svar:
- Arbetslösa invandrare.
- Ungdomar.
- Asylsökande.
- Arbetskraftinvandring.
- Långtidsarbetslösa.
- Sjukskrivna - på väg tillbaka till arbetslivet.

Slutligen - varför Co-Driver?
Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och Umeå Kommun har samverkat kring ett antal arbetsmarknads-utbildningar sedan många år. Tillsammans har vi hela tiden försökt förbättra mottagandet av yrkespraktikanter ute på företagen för att dels få yrkespraktikanten att trivas och göra bra ifrån sig, dels nå målet att yrkespraktik ska mynna ut i ett anställningsförhållande. Oftast har vi lyckats, men vi vill nu höja ribban och nå högre mål. För att få veta hur och för att få med lämpliga företag vill vi genomföra denna förprojektering.

Co-Driver syftar till att arbeta fram en resultatgivande utbildning av handledare - Co-Drivers - ute på företag, som vill ta hand om yrkespraktikanter/nyanställda.

I en noggrann förprojektering ska vi kartlägga marknaden, för att få fram ett antal företag med rekryteringsbehov. Dessa företag ska vara beredda att ta hand om ett antal yrkespraktikanter/nyanställda på rätt sätt genom att låta ett antal anställda delta i handledarutbildningen - Co-Driver som vi kommer att söka ekonomiskt stöd för i Genomförande inom området Kompetensförsörjning.

I förlängningen är målet att konceptet Co-Driver ska implementeras i ordinarie verksamhet på företag, som söker arbetskraft. På vägen dit är vår vision att medvetet sprida konceptet Co-Driver, bl a genom våra samverkanspartner, för att påverka attityder kring yrkespraktik och värdet av att ta emot yrkespraktikanter/nyanställda, både för det egna företagets överlevnad på sikt och för att positivt förändra bilden så företag i större utsträckning än hittills är beredda att emot arbetskraft, som man ansett stå långt från arbetsmarknaden.

Syfte

Att undersöka vilka behov av utbildning som föreligger på företag för att på ett resultatgivande sätt ta hand om yrkespraktikanter och nyanställda på företag med rekryteringsbehov.

Målsättning

Att utforma en behovsanpassad och resultatgivande utbildning, som ska erbjudas företag med rekryteringsbehov. Målet är att på ett behovsanpassat och individbaserat sätt ta hand om yrkespraktikanter och nyanställda.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren ansvarar för följande under förprojekteringen:

Tillgängliga lokaler: Arbetsplatsen för undersökande aktiviteter enligt ovan, kommer att vara utformad så att personer, som utför arbetsuppgifterna kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation.

Tillgänglig verksamhet avser bemötande och handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Förståelse, medvetenhet och kunskap kommer att skapas på arbetsplatsen där arbetet med förprojekteringen utförs i syfte att ingen medarbetare kommer att känna sig diskriminerad.

Kommunikativ tillgänglighet innebär att alla inblandade i förprojekteringen - intervjuare och företag - ska kunna höra och delta i diskussioner.

Informativ tillgänglighet handlar om att utforma informationen som alla inblandade - intervjuare och respondenter i form av företag - kan tillgodogöra sig förprojekteringens material, t ex i form av intervjufrågor och svar.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Samarbetspartners

 • Sten Örtefors Marketing AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå