Logotyp på utskrifter

Andra andningen. Ge de kasserade ett nytt liv.

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSverigefinska folkhögskola
KontaktpersonAnna Lindkvist
E-postanna.lindkvist@svefi.net
Telefonnummer0922-688 28
Beviljat ESF-stöd141 668 kr
Total projektbudget188 891 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Trots den befintliga högkonjunkturen befinner sig ett stort antal ungdomar utanför arbetsmarknaden idag. Samtidigt lever vi i ett ”köp-slit-och-släng” samhälle där vi allt oftare påminns om pågående globala miljöförändringar. Sverigefinska folkhögskolan vill undersöka om det finns intresse och möjligheter för en utbildning för arbetslösa unga där denna målgrupp skulle lära sig att ge en kasserad och uttjänad sak ett nytt användningsområde genom att varligt förändra och komplettera dess ursprungliga funktion. Syftet är att på lång sikt kunna bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i regionen genom att unga människor istället för arbetslöshet ges möjlighet till en utbildning som de efterfrågar och som de förhoppningsvis kan livnära sig på.

Bakgrund

Trots den befintliga högkonjunkturen befinner sig ett stort antal ungdomar utanför arbetsmarknaden idag. Det finns många olika anledningar till att en ung person inte får ett arbete, tex att personen i fråga inte fullföljt eller påbörjat gymnasiestudier, att personen ifråga innehar kompetens och kunskap inom områden som inte efterfrågas av arbetsmarknaden, att personen i fråga saknar ett kontaktnät med potentiella arbetsgivare. Sverigefinska folkhögskolan har lång erfarenhet av att utbilda och arbeta med såväl unga som äldre människor och vi inser vikten av att erbjuda dagens ungdomar, särskilt de som riskerar utanförskap, att få utökade möjligheter till en anställning genom utbildning.

I den pågående högkonjunkturen lever vi i ett ”köp-slit-och-släng” samhälle där vi allt oftare påminns om pågående globala miljöförändringar. Särskilt i den industrialiserade delen av världen med hög välfärd är vi vana vid att köpa det vi tycker om/vill ha för att nästa dag ersätta det med något som vi föredrar ännu mer. Vi konsumerar allt mer i allt snabbare takt med påföljden att det globala klimatet påverkas. Dock börjar alltfler människor att uppmärksamma detta med överkonsumtion och vi kan idag se att återvinning och återanvändning av produkter på olika sätt börjar synas i samhället.

Mot bakgrund av detta vill nu Sverigefinska folkhögskolan undersöka om det finns möjligheter för en utbildning för arbetslösa unga där denna målgrupp skulle lära sig att ge en kasserad och uttjänad sak/möbel/material ett nytt användningsområde genom att varligt förändra och komplettera dess ursprungliga funktion. Utbildningen skulle även innebära ett utökat kontaktnät med potentiella arbetsgivare för den nämnda målgruppen samtidigt som den skulle bidra till kunskaper inom möjligheterna att starta eget inom branschen. Att ta vara på och omarbeta gamla saker kallas ibland redesign och fenomenet kan idag ses i bland annat Finland, Nederländerna och England och med en ökande miljömedvetenhet hos allmänheten kommer intresset säkerligen bara att öka i framtiden.

Tanken med utbildningen stöder idéerna med hållbar utveckling, som inte bara är viktigt enligt det regionala utvecklingsprogrammet i Norrbotten (RUP), utan även ett strategiskt mål för Sverige, EU och FN. Den tilltänkta utbildningen skulle bidra till att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. I RUP för Norrbotten betonas även att nya näringar inom den kreativa sektorn är viktiga för länet och vi ser att den tilltänkta utbildningen definitivt har sitt ursprung i individuell kreativitet och talang och kan bidra till att skapa sysselsättning och välfärd inom hantverk/design/konst. Enligt det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten (RTP) är det viktiga att nya arbetstillfällen skapas inom nyutvecklade branscher och att innehållet och arbetsuppgifterna i det fallet snarare bestäms av ungdomars fantasi och kreativitet och nytänkande än av traditionella förväntningar, kunskap och kompetens. Även den regionala planen för Europeiska socialfonden i Övre Norrland 2007-2013 stödjer denna typ av otraditionella insatser med fokus på ungas eget skapande och kreativitet. Det är precis det som vårt projektförslag Andra andningen vill kartlägga ytterligare med hjälp av ungdomar med stöd från Europeiska socialfonden. Den långsiktiga målsättningen är att om förprojekteringen visar att intresse finns hos ungdomar, i ett senare genomförandeprojekt genomföra en utbildning med fokus på att ge gamla, uttjänta saker/föremål/möbler ett nytt liv.

Syfte

Syftet med projektet är att få svar på om det finns intresse bland ungdomar att utbilda sig till att ge en kasserad och uttjänad sak ett nytt användningsområde genom att förändra och komplettera dess ursprungliga funktion. Om intresset finns, är avsikten att i ett nästa steg starta en sådan utbildning. Detta skulle bidra till; att via meningsfull sysselsättning lotsa in individen i en skapande proecess som leder till en positivare attityd mot sig själv och samhället, att på sikt väcka intresse för yrkesinriktade studier; att ifrågasätta köp-slit-och släng-mentaliteten; att väcka miljömedvetandet hos individen. På lång sikt skulle detta bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen och minskad arbetslöshet bland unga.

Målsättning

Målet är att projektets kartläggning skall sammanställas i en skriftlig rapport.
Om kartläggningen har visat på ett intresse för utbildningen, skall en översiktlig handlingsplan tas fram som en del av förprojekteringen.
Förprojekteringen kommer även att bidra till att knyta upp ett kontaktnät med samverkanspartners inför en eventuell utbildning.
Effekten av dessa blir att vi kan få svar på om det finns en efterfrågan för en utbildning med att tillvarata använda, uttjänta saker och hur en sådan utbildning skall se ut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Sverigefinska folkhögskolan har under lång tid haft personer med olika slags funktionshinder som elever. Även en del av vår personal har funktionshinder så vi anser att tillgänglighet för personer med funktionshinder avseende lokaler, verksamhet, information och kommunikation är något som vi redan idag är medvetna om. En del av personalen har genomgått kompetensutveckling inom området att arbeta med denna grupp. Vi arbetar aktivt med att integrera olika elevgrupper i aktiviteter som syftar till att ge kunskaper och förståelse för varandra. Målet är att de funktionshindrade eleverna skall med individuellt stöd så långt som möjligt kunna följa den ordinarie undervisningsverksamheten. Vi inser dock att tillgängligheten för personer med funktionshinder skulle kunna vara bättre både såväl på det fysiska planet som inom information och kommunikation varför vi i vår förprojektering avser att ta fram rutiner för hur vi kan säkra tillgänglighetsperspektivet i projektet.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Haparanda

Samarbetspartners

 • Antikboden AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå