Logotyp på utskrifter

PO1 = Programområde 1 PO2 = Programområde 2
NamnAnsök senastBeloppRegionProgramområde/Projektfas
Förstudier och fördjupade implementering... 2013-09-19 12 400 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förstudier och fördjupade implementering... 2013-09-19 12 400 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande inom programområde 2, Ökat ... 2011-08-25 25 500 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande inom programområde 2, Ökat ... 2011-08-25 25 500 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande inom programområde 1, Kompe... 2011-08-25 40 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande inom programområde 1, Kompe... 2011-08-25 40 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Kompetensutveckling med inriktning på ar... 2011-01-20 25 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering 2011-01-20 1 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2011-01-20 29 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2011-01-20 1 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Kompetensutveckling med inriktning på ar... 2011-01-20 25 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2011-01-20 29 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2010-09-02 1 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2010-09-02 19 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensutveckling med inriktning på ar... 2010-09-02 30 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering 2010-09-02 1 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Kompetensutveckling med inriktning på ar... 2010-09-02 30 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2010-09-02 19 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2010-03-04 2 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering 2010-03-04 2 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2010-03-04 21 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2010-03-04 21 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2009-12-10 2 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2009-12-10 18 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2009-12-10 18 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2009-12-10 2 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering, Ökat arbetskraftsutbud 2009-08-20 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande, Ökat arbetskraftsutbud 2009-08-20 20 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2009-08-20 10 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2009-08-20 10 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering, Ökat arbetskraftsutbud 2009-08-20 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande, Ökat arbetskraftsutbud 2009-08-20 20 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2009-06-26 12 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2009-06-26 12 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2009-02-12 20 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2009-02-12 3 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering 2009-02-12 5 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2009-02-12 7 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering 2009-02-12 5 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2009-02-12 7 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2009-02-12 20 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2009-02-12 3 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Extra utlysning PO 1 Förprojektering 2009-01-22 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Extra utlysning PO 1 Genomförande 2009-01-22 25 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Extra utlysning PO 1 Förprojektering 2009-01-22 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Extra utlysning PO 1 Genomförande 2009-01-22 25 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2008-12-11 27 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2008-12-11 13 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering 2008-12-11 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering 2008-12-11 5 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2008-12-11 13 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2008-12-11 27 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2008-12-11 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering 2008-12-11 5 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Föprojektering 2008-09-24 6 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2008-09-24 16 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2008-09-24 23 600 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2008-09-24 16 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering 2008-09-24 12 100 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering 2008-09-24 12 100 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande 2008-09-24 23 600 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Föprojektering 2008-09-24 6 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering 2008-06-05 6 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2008-06-05 17 300 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2008-06-05 10 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2008-06-05 17 300 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2008-06-05 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering 2008-06-05 6 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2008-06-05 17 300 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2008-06-05 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande 2008-06-05 10 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2008-06-05 17 300 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2008-03-14 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering 2008-03-14 4 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering 2008-03-14 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2008-03-14 17 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande 2008-03-14 8 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering 2008-03-14 4 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande 2008-03-14 8 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande 2008-03-14 17 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Insatser för långtidssjukskrivna (Förpro... 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2008-01-25 23 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2008-01-25 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Insatser för långtidsarbetslösa (Förproj... 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Insatser för unga (Förprojektering) 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Insatser för unga (Förprojektering) 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Insatser för långtidssjukskrivna (Förpro... 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande 2008-01-25 23 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering 2008-01-25 5 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Insatser för långtidsarbetslösa (Förproj... 2008-01-25 3 000 000 kr Övre Norrland PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering